Návod k použití PANASONIC NN-DF383B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NN-DF383B. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NN-DF383B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NN-DF383B.


PANASONIC NN-DF383B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5653 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NN-DF383B (6306 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NN-DF383B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pečlivě si je prosím přečtěte a uložte pro případné použití. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými duševními, sensorickými a mentálními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo jí byly poučeny o bezpečném použití zařízení a uvědomují si s tím spojená rizika. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru. Zařízení musí být umístěno mimo dosah dětí mladších osmi let. [. . . ] 7. Některé pokrmy by měly být připravovány KOMBINOVANÝM ohřevem bez použití drátěného roštu, jako např. Potraviny by měly být umístěny na žáruvzdorný kovový talíř a přímo na keramický talíř. 22 CZ Kombinované vaření „„ Poznámka: 8. NEPOUŽÍVEJTE nádoby určené pro MIKROVLNNÝ ohřev při KOMBINOVANÉM ohřevu (nejsou-li určeny přímo k tomuto účelu). Nádoby musí být odolné proti teplu, které vydává gril - k tomuto účelu je ideální varné sklo, např. 9. NEPOUŽÍVEJTE vlastní kovové nádoby ani cínové nádobí, protože v takovém případě mikrovlnné záření neprostupuje pokrmy rovnoměrně. Je-li zvolená doba vaření kratší než jedna hodina, odpočítává se čas po vteřinách. Je-li zvolená doba vaření delší než jedna hodina, odpočítává se čas po minutách dokud nezbývá „1 H 00“ (1 hodina). Pak se na displeji zobrazují minuty a vteřiny a čas se odpočítává po vteřinách. V případě potřeby můžete nastavený čas vaření během vaření prodloužit. Čas lze přidávat po 1 minutě až do požadované doby vaření. „„ POZOR Jestliže chcete rošt vyjmout z trouby, uchopte ho pevně spolu s nádobou z varného skla. Při manipulaci s příslušenstvím používejte ochranné rukavice. Při vyjímání nebo vkládání pokrmů se v žádném případě nedotýkejte vnějšího povrchu okénka ani vnitřních kovových částí dvířek a trouby, protože mají vysokou teplotu. Česky 23 CZ Použití časovače Oddálení spuštění přípravy pokrmu časovačem můžete naprogramovat vaření s odloženým začátkem. např. Stiskněte časovač Voličem času/hmotnosti nastavte dobu oddálení (až 9 hod). Nastavte požadovaný program a dobu přípravy pokrmu. Stiskněte tlačítko spuštění. „„ Poznámka 1. Lze naprogramovat třífázovou přípravu pokrmů, včetně oddálení spuštění přípravy. např. Doba oddálení spouštění: 1 hod Vysoký výkon (1000 W): 10 min Slabý výkon (300 W): 20 min 2. Je-li naprogramována doba oddálení delší než 1 hodina, čas se bude odpočítávat v minutách. Je-li kratší než jedna hodina, bude se čas odpočítávat v sekundách. 3. Oddálení spuštění přípravy pokrmu nelze naprogramovat před automatickými programy. jednou 5 krát Prodleva Časovačem můžete naprogramovat odstavnou dobu po konci vaření nebo jím můžete troubou naprogramovat jako minutku. např. Nastavte požadovaný program a dobu přípravy pokrmu. Stiskněte časovač Voličem času/hmotnosti nastavte požadovanou dobu trvání (až 9 hod). Stiskněte tlačítko spuštění. „„ Poznámka 1. Lze naprogramovat fázovou přípravu pokrmu včetně doby prodlevy. např. Vysoký výkon (1000 W): 4 min Prodleva: 5 min Vysoký výkon (1000 W): 2 min jednou jednou 2. Dojde-li během doby prodlevy nebo při naprogramování trouby jako minutového časovače k otevření dvířek trouby, bude se čas na displeji i nadále odpočítávat. V takovém případě stiskněte časovač, nastavte čas a stiskněte Start. 4. Odstavnou dobu nelze naprogramovat po automatickém programu. 24 CZ Vícefázové vaření vaření o dvou nebo třech fázích Příklad: Stiskněte tlačítko pro nastavení výkonu při mikrovlnném ohřevu. Pomocí voliče času/hmotnosti nastavte délku doby přípravy. Stiskněte tlačítko pro nastavení výkonu při mikrovlnném ohřevu. Pomocí voliče času/hmotnosti nastavte délku doby přípravy. Stiskněte tlačítko Start. Tím je spuštěn program přípravy a na displeji se začne odpočítávat čas. Příklad: ROZMRAZOVÁNÍ (270 W) dvě minuty a vaření jídla na MAX (1000 W). výkon tři minuty. Příklad: GRILL na NÍZKÝ výkon 4 minuty a vaření jídla na NÍZKÝ výkon (440 W) 5 minut. Stiskněte dvakrát tlačítko pro mikrovlnný výkon a zvolte tak výkon pro rozmrazování (270 W). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na dvě minuty. Stiskněte jednou tlačítko pro mikrovlnný výkon a zvolte tak maximální výkon (1000 W). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na tři minuty. Stiskněte tlačítko Start. Česky Stiskněte třikrát tlačítko pro grilovací výkon a zvolte tak úroveň grilování 3 (nízká). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na čtyři minuty. Stiskněte čtyřikrát tlačítko pro mikrovlnný výkon a zvolte tak nízký výkon (440 W). Voličem času/ hmotnosti nastavte délku vaření na pět minut. Stiskněte tlačítko Start. „„ Poznámka 1. 2. 3. 4. Pro trojfázové vaření zvolte další program před stisknutím tlačítka Start. Stisknutím tlačítka Stop / zrušit za provozu zastavíte činnost. Stisknutím Start znovu spustíte naprogramovanou činnost. Po dvojím stisknutí Stop / zrušit se naprogramovaná činnost zastaví a vymaže. Pokud neprobíhá žádná činnost, stisknutím Stop / zrušit vymažete zvolený program. Automatické programy nelze použít s vícefázovým vařením. 25 CZ Používání paměťové funkce Tato funkce umožňuje naprogramovat troubu na běžný ohřev nebo vaření. [. . . ] Po očištění trouby stisknutím tlačítka STOP / ZRUŠIT vymažete displej nebo nastavte otočný ČASOVÝ SPÍNAČ do polohy NULA. Jestliže se vysráží pára na vnitřní straně dvířek nebo na vnějším povrchu kolem dvířek, setřete ji měkkým hadříkem. Může k tomu dojít v případě, že mikrovlnná trouba pracuje v prostředí s vysokou vlhkostí, avšak v žádném případě se nejedná o projev závady. 7. Dno vnitřního prostoru trouby by se mělo pravidelně čistit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NN-DF383B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NN-DF383B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag