Návod k použití PANASONIC NNCD555W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NNCD555W. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NNCD555W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NNCD555W.


PANASONIC NNCD555W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (830 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NNCD555W (4284 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NNCD555W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] IP4983_39K65EP_08_Cze_02_140805:E00037P40EP Czech 2014-8-5 15:42 Page 1  Důležité pokyny k bezpečnosti. Pečlivě si je prosím přečtěte a uložte pro případné použití.  Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženymi duševními, ́ sensorickymi a mentálními schopnostmi či ́ nedostatečnymi zkušenostmi a znalostmi, ́ pokud jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo jí byly poučeny o bezpečném použití zařízení a uvědomují si s tím spojená rizika. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru. [. . . ] Pro dvou nebo třífázové vaření před stisknutím tlačítka Start opakujte nastavení úrovně výkonu Microwave a doby vaření. Např. : Dušený pokrm - MAX (High) 10 minut pro uvedení pokrmu do varu. Dobu odstavení lze naprogramovat po nastavení úrovně výkonu Microwave a doby vaření. V případě potřeby můžete nastavený čas vaření prodloužit. (Čas lze přidávat po 1 minutě do maxima 10 minut pouze v případě jednofázového vaření). Po stisknutí tlačítka Start bude vybraná úrovně výkonu zrušena a změněna. Stiskněte jednou tlačítko Microwave pro zobrazení úrovně výkonu v okénku displeje. Když je úrovně zrušena, můžete ji změnit otočením ovladače Auto Menu/Temperature. VAROVÁNÍ: Pokud bude doba vaření nastavena bez volby úrovně výkonu, bude mikrovlnná trouba automaticky pracovat s výkonem 1000 W. Cz-18 CD560MEP_CZ_REGS. qxp:E00037P40EP Czech 30/9/13 16:45 Page 19 Grilování Použití příslušenství: Drátěná mřížka Tlačítko Grill umožňuje 3 stupně nastavení. Úroveň výkonu 1 HIGH 2 MEDIUM 3 LOW Výkon 1300 W 950 W 700 W Smaltovaný plech Skleněný talíř • Stiskněte tlačítko Grill pro vaření v režimu Grill. • Zvolte výkon v režimu Grill otočným ovladačem Auto Menu/ Temperature. Na displeji se objeví úroveň výkonu grilování. Otočením ovladače Auto Menu/ Temperature proti směru hodinových ručiček nastavíte Grill 2 (Medium) a dále proti směru hodinových ručiček Grill 3 (Low). • Nastavte dobu vaření s použitím ovladače Time/Weight (do 90 minut). • Stiskněte tlačítko Start. Poznámka: 1. Gril bude v činnosti pouze tehdy, budou-li dveře mikrovlnné trouby zavřené. V případě potřeby můžete nastavený čas vaření během vaření prodloužit. Po stisknutí tlačítka Start bude vybraná úroveň výkonu grilu zrušena a změněna. Stiskněte jednou tlačítko Grill pro zobrazení úrovně výkonu grilu v okénku displeje. Když je úroveň zrušena, můžete ji změnit otočením ovladače Auto/Temperature. Česky Cz-19 CD560MEP_CZ_REGS. qxp:E00037P40EP Czech 30/9/13 16:45 Page 20 Vaření v režimu Convection Tato funkce nabízí možnost zvyšování teploty konvekčního vaření od 100 do 220 °C po 10 °C. Rychlý výběr nejpoužívanější teploty pro vaření. Otočením ve směru hodinových ručiček nastavíte teplotu od 150°C do 220°C, otočením v protisměru hodinových ručiček nastavíte teplotu až do 100 °C. Použití příslušenství: Drátěná mřížka Smaltovaný plech Poznámka k předehřívání: 1. Po předehřátí se ozvou 3 zvukové signály a na displeji bude blikat „P“. Jestliže se dveře po předehřátí neotevřou, zachová si mikrovlnná trouba zvolenou teplotu. Po 30 minutách se trouba automaticky vypne a na displeji se zobrazí reálný čas. Pokud chcete vařit s předehříváním, nastavte po zvolení požadované teploty dobu vaření a pak stiskněte tlačítko Start. Smaltovaný plech Skleněný talíř Skleněný talíř PŘI VYJÍMÁNÍ POTRAVIN A PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MIKROVLNNÉ TROUBY PO VAŘENÍ VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, PROTOŽE TROUBA I PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDOU VELMI HORKÉ. Vaření v režimu Convection: • Stiskněte tlačítko Convection pro výběr režimu vaření. • Otočením ovladače Auto Menu/Temperature nastavte požadovanou teplotu • Stiskněte tlačítko Start pro spuštění předehřívání. Po předehřátí vložte potraviny do mikrovlnné trouby • Nastavte dobu vaření otočením ovladače Time/Weight (do 9 hodin). • Stiskněte tlačítko Start. Poznámka: 1. [. . . ] Omyjte talíř v teplé vodě se saponátem nebo v myčce. Nosný vozík a dno mikrovlnné trouby je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo nadbytečné hlučnosti. Stačí očistit povrch dna trouby jemným čisticím prostředkem a horkou vodou a pak jej osušit čistou suchou utěrkou. Nosný vozík lze omýt vodou s jemným saponátem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NNCD555W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NNCD555W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag