Návod k použití PANASONIC NCZA1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NCZA1. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NCZA1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NCZA1.


PANASONIC NCZA1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3824 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NCZA1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití Automatický kávovar (pro použití v domácnosti) Č. modelu NC-ZA1 Česky CZ1 Obsah Strana CZ3 CZ9 CZ10 CZ11 CZ13 CZ15 CZ16 CZ19 CZ21 CZ24 CZ26 CZ27 CZ29 CZ33 CZ35 CZ44 CZ46 CZ47 CZ47 Bezpečnostní opatření Důležité informace Požadavky na připojení k elektrické síti (pouze pro trh ve Velké Británii) Názvy dílů a pokyny pro zacházení Displej Nastavení chuti Před použitím Espresso/Káva Cappuccino/Latte Macchiato/Horké mléko Příprava mleté kávy Horká voda Vypnutí napájení Změna nastavení Nastavení paměti Čištění Odstraňování potíží Chybová hlášení Náhradní díly Technické údaje CZ2 Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti Panasonic. • Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. • Pečlivě si tento návod přečtěte, abyste výrobek používali správně a bezpečně. [. . . ] • Opakovaným stisknutím tlačítka nebo upravte množství kávy a/nebo mléčné pěny. CZ15) Chcete-li zahájit přípravu, přejděte ke kroku 6. Poznámka Chcete-li upravit poměr kávy a mléka, stiskněte tlačítko a přejděte ke kroku 5. • S touto funkcí lze připravit pouze jeden šálek. • Pokud stiskněte tlačítko , displej se navrátí na zobrazení nabídky výběru nápoje (krok 2). Zároveň kávovar vysype mletou kávu do nádoby na odpad. V kroku 3 doplňte mletou kávu. 5 Upravte poměr kávy a mléka. (Příklad: Cappuccino 60 % : 40 % = mléko : káva) Poznámka • Když je zvolena možnost „Latte Macchiato“, bude množství odpovídající velikosti šálku zobrazeno jako 80 % a 20 %. • Pokud stiskněte tlačítko , displej se navrátí na zobrazení nabídky výběru nápoje. 6 Stisknutím tlačítka (Příklad: Espresso/Káva) zahájíte přípravu kávy. Poznámka • Pokud během procesu přípravy kávy stisknete , bude proces okamžitě zastaven. Začne blikat a displej se navrátí do hlavní nabídky. (Příklad: Cappuccino)  Jakmile bude příprava nápoje dokončena, objeví se na displeji znovu hlavní nabídka. Před odebráním šálku (šálků) nebo konvice počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlavní nabídka.  Vypnutí napájení po použití str. 2 Spusťte cyklus proplachu. 1 V hlavní nabídce vyberte možnost „Horká voda“. Potom umístěte pod hubici šálek (šálky). Poznámka • Pokud jste po použití nabídky mléka přeskočili jednoduchý proplach, může se v horké vodě objevit zbytek mléka. CZ23) V takovém případě několikrát spusťte přípravu horké vody. • Ujistěte se, že není připojena hadička na mléko. 2 Vyberte počet šálků a upravte množství. Poznámka • Vybraný šálek se rozsvítí modře. • Pokud úprava není zapotřebí, přejděte ke kroku 3. • Opakovaným stisknutím tlačítka nebo upravte množství horké vody. • Pokud stiskněte tlačítko nabídky. , displej se navrátí do předchozí 3 Stisknutím tlačítka zahájíte přípravu. Poznámka • Pokud stiskněte tlačítko , displej se navrátí na zobrazení hlavní nabídky. • Pokud během procesu přípravy kávy stisknete , bude proces okamžitě zastaven. Začne blikat a displej se navrátí do hlavní nabídky.  Jakmile bude příprava nápoje dokončena, objeví se na displeji znovu hlavní nabídka. Před odebráním šálku (šálků) počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlavní nabídka.  Vypnutí napájení po použití str. CZ27 CZ26 Vypnutí napájení Po vypnutí napájení bude zahájen cyklus čištění. Cyklus čištění se bude lišit v závislosti na nabídkách, které jste použili, zatímco byl kávovar zapnutý. Pokud byly použity i nabídky nápojů z mléka, proběhne i čištění systému na mléko. 1 Vypněte napájení. • Pokud není zapotřebí čištění systému na mléko, bude čištění zahájeno od kroku 3. • Pokud nebyla připravována káva ani nápoje z mléka, kávovar se vypne bez čištění. 2 Vyčistěte systém na mléko. (pouze pro nabídku mléka) 1 Naplňte do sklenice 250 ml vody a příslušné množství čistícího prostředku pro systém na mléko. (Množství převeďte na 250 ml vody. ) Umístěte šálek pod dávkovač. (velikost šálku > 250 ml) Potom stiskněte tlačítko . • Pokud není připojena hadička na mléko, připojte ji ke kávovaru. [. . . ]  Mletí bylo nastaveno na příliš jemnou hrubost nebo používáte příliš jemnou mletou kávu.  Nastavte mletí na větší hrubost nebo používejte jinou, hrubější mletou kávu. U 13 U 14  Teplota v místnosti je příliš nízká nebo je kávovar příliš studený. Používejte kávovar na místech s teplotou přes 10 °C a počkejte, až se kávovar zahřeje na pokojovou teplotu.  Teplota uvnitř kávovaru je příliš vysoká z důvodu dlouhodobého používání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NCZA1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NCZA1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag