Návod k použití PANASONIC NC-DF1BXE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NC-DF1BXE. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NC-DF1BXE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NC-DF1BXE.


PANASONIC NC-DF1BXE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4518 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NC-DF1BXE (1255 ko)
   PANASONIC NC-DF1BXE (1847 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NC-DF1BXE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Návod na obsluhu Česky Slovensky Kávovar (pro domácnost) Kávovar (pre použitie v domácnosti) Model NC-ZF1 NC-DF1 NC-ZF1 M-NCZF/DF1-CS Obsah Bezpečnostní pokyny Důležité informace Názvy částí a pokyny pro manipulaci Používání Čištění Odstranění potíží Technické údaje Strana 4 10 11 12 14 16 17 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. • Výrobek je určený jen pro použití v domácnosti. • Abyste mohli výrobek používat správně a bezpečně, přečtěte si důkladně tento návod. • Než začnete výrobek používat, věnujte zvýšenou pozornost části „Bezpečnostní pokyny“ (strana 4~10). [. . . ] 12) CZ16 Technické údaje Napájení Spotřeba energie Maximální množství vody Rozměry (Š × H × V) (přibl. ) Hmotnost (přibližně) Délka napájecího kabelu (přibližně) NC-DF1 230–240 V ~ 50–60 Hz 900 - 980 W 1, 1 l (8 šálků) 293 × 172 × 346 mm 293 × 167 × 346 mm 3, 8 kg 2, 9 kg 0, 9 m NC-ZF1 Česky Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky se nemají likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Místo toho by zařízení mělo být odevzdáno na sběrném místě určeném k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Případně můžete v některých zemích vrátit takový výrobek místnímu prodejci při nákupu nového přístroje. Řádnou likvidací tohoto výrobku pomůžete šetřit hodnotné přírodní zdroje a předcházet potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Podrobné informace o nejbližším sběrném dvoře vám podá váš místní úřad. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu může být v souladu s platnou právní úpravou udělena pokuta. Pro komerční uživatele v Evropské unii Budete-li chtít provést likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, obraťte se prosím na prodejce, který vám poskytne všechny potřebné informace. Informace o likvidaci pro země mimo Evropskou unii Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Budete-li chtít provést likvidaci tohoto výrobku, obraťte se laskavě na místní úřady nebo na prodejce a požádejte o informaci, jak zařízení správně zlikvidovat. CZ17 Bezpečnostné upozornenia Dodržiavajte, prosím, tieto pokyny. Aby ste predišli nehodám, zraneniu používateľa alebo iných osôb a škode na majetku, dodržiavajte, prosím, nasledujúce pokyny.  Nasledujúce označenia upozorňujú na možný stupeň poškodenia spôsobeného nesprávnou obsluhou. VÝSTRAHA: UPOZORNENIE: Upozorňuje na možnosť vážneho, resp. Upozorňuje na možnosť zranenia alebo škody na majetku.  Rozdelenie a vysvetlenie symbolov: Tento symbol označuje zakázanú činnosť. Tento symbol označuje činnosť, ktorú musíte vykonať. VÝSTRAHA  Dbajte na to, aby sa nepoškodil sieťový prívod alebo sieťová zástrčka. Sieťový prívod Nasledujúce činnosti sú prísne Sieťová zakázané. zástrčka Sieťový prívod neupravujte, dbajte na to, aby sa nedotýkal a ani nebol umiestnený v blízkosti vykurovacích telies, neohýbajte ho, neskrúcajte, neťahajte zaň, neťahajte ho okolo ostrých hrán, neklaďte naň ťažké predmety, nezväzujte ho, a zariadenie pri prenášaní nedržte za sieťový prívod. (Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru v dôsledku skratu. )  Zariadenie nepoužívajte, ak je sieťový prívod alebo sieťová zástrčka poškodená, alebo ak je sieťová zástrčka voľne zapojená do sieťovej zásuvky. (Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru v dôsledku skratu. )  Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu. SK4 VÝSTRAHA  Sieťovú zástrčku nepripájajte ani neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami. (Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd. ) • Pred manipuláciou so sieťovou zástrčkou alebo zapínaním zariadenia sa vždy uistite, že máte suché ruky.  Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zariadenia je rovnaké ako napätie v domácej elektrickej sieti. (Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. ) Vyhnite sa tiež zapojeniu ďalších zariadení do tej istej domácej sieťovej zásuvky, predídete tak elektrickému prehriatiu. Ak však pripájate viacero sieťových zástrčiek, uistite sa, že celkový príkon nepresahuje menovitú zaťažiteľnosť domácej sieťovej zásuvky.  Sieťovú zástrčku pevne zapojte do sieťovej zásuvky. (Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru v dôsledku tepla, ktoré by sa mohlo vytvárať okolo sieťovej zástrčky. )  Sieťovú zástrčku pravidelne čistite. (Nahromadený prach a vlhkosť na sieťovej zástrčke môžu viesť k narušeniu izolácie, čo môže spôsobiť požiar. )  Sieťovú zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky a utrite suchou handričkou.  Sieťový prívod uchovávajte mimo dosahu detí. [. . . ]  Zariadenie odpojte od sieťovej zásuvky a pred čistením sa uistite, že dostatočne vychladlo. Poznámka • Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol, bielidlo, leštiaci prášok, kovovú kefu ani nylonovú kefu, pretože by mohli poškodiť povrch. • Na čistenie zariadenia nepoužívajte zahrotené predmety, napríklad špáradlá alebo špendlíky. • Nepoužívajte kanvicu, ktorá je vyštrbená alebo prasknutá. Telo zariadenia/Platňa Utrite ich dobre vyžmýkanou handričkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NC-DF1BXE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NC-DF1BXE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag