Návod k použití PANASONIC NA-148VB5WGN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NA-148VB5WGN. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NA-148VB5WGN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NA-148VB5WGN.


PANASONIC NA-148VB5WGN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8934 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NA-148VB5WGN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] – Nepokládejte na tento přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy. – Používejte pouze doporučené příslušenství. – Neprovádějte opravy přístroje svépomocí. Servis a opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. [. . . ] Na displeji se zobrazí „REMOTE 1“.  tisknutím [  S ařízením se dotkněte a přidržte je Z u tohoto přístroje v místě označeném symbolem NFC [   ]. ( 6)  Zařízení Bluetooth® nechte přiložené, dokud nepípne, nezobrazí zprávu na displeji nebo nezareaguje nějakým jiným způsobem.  akmile zařízení Bluetooth® zareaguje, můžete ho od J přístroje odstavit. • Po dokončení registrace a připojení zařízení Bluetooth® se název připojeného zařízení na pár sekund zobrazí na displeji. • Umístění místa dotyku pro NFC komunikaci se liší v závislosti na zařízení. Pokud spojení nelze navázat, ani když se vaším zařízením Bluetooth® dotknete místa pro NFC komunikaci, změňte umístění zařízení. Stav se může zlepšit také tím, že si stáhnete zmíněnou aplikaci „Panasonic Music Streaming“ a spustíte ji.  ] zvolte „BLUETOOTH“.  pusťte přehrávání na zařízení S Bluetooth®.  • Pokud se přístroje dotknete jiným zařízením, můžete spojení Bluetooth® aktualizovat. Dříve připojené zařízení se odpojí automaticky. • Po navázání spojení se může přehrávání spustit automaticky - záleží na typu použitého zařízení. • Připojení jedním dotykem někdy správně nefunguje, záleží na typu připojovaného zařízení. 20 Používání tohoto systému Příprava • Zapněte aktivní subwoofer. • Zapněte TV a/nebo připojené zařízení.  astavení hlasitosti tohoto systému N Stiskněte [+ VOL –]. • Rozsah hlasitosti: 0 až 100  plné ztlumení zvuku Ú Stiskněte tlačítko [MUTE] (ztlumení zvuku). • Pokud je zvuk vypnutý, na displeji je zobrazeno „MUTE“. ( 23) 22 H. BASS (zdůraznění hloubek) Zdůrazní harmonický efekt basů. ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto) Funkce 3D čistý dialog vytváří zvukové pole podobné zvuku vycházejícímu z TV obrazovky a dialogy jsou čistější. ON (zapnuto): Efekt 3D prostorový, čistý dialog a Dolby Virtual OFF (vypnuto): Efekt Dolby Virtual Nastavení se přepne zpět na „ON“ (zapnuto), vždy když zapnete přístroj. Nastavuje režim preferovaného audio kanálu v případě, že tento systém přijímá dva audio režimy. M1: Hlavní M2: Sekundární M1 + M2: Hlavní + sekundární Tento efekt funguje pouze tehdy, když je audio výstup televizoru nebo přehrávače nastaven na „Bitstream“, a ve zdroji zvuku je k dispozici „Dolby Dual Mono“. Automatické řízení zesílení předchází náhlému hlasitému zvuku automatickým snížením úrovně hlasitosti, pokud je vstup příliš vysoký. Tato funkce je vhodná pro televizní vysílání s různými úrovněmi zvuku. ON (zapnuto) OFF (vypnuto) Pokud by zvuk byl nepřirozený, zvolte „OFF“ (vypnuto). ON (zapnuto) OFF (vypnuto) Pokud by dialogy nezněly při ztlumené hlasitosti přirozeně, vypněte tento efekt nastavením „OFF“ (vypnuto). Formát zvukového doprovodu Můžete zobrazit aktuální formát zvukového doprovodu. Stiskněte a podržte tlačítko [SOUND] (zvuk) alespoň na 4 sekundy. Zdroj zvuku je lineární pulzně kódová modulace. [. . . ] • Před použitím chemicky napuštěné utěrky se pozorně seznamte s pokyny k jejímu používání.  oužívané frekvenční pásmo P Tento systém pracuje ve frekvenčním pásmu 2, 4 GHz.  ertifikace zařízení C • Tento systém odpovídá frekvenčním omezením a získal příslušné osvědčení podle zákona o používání frekvenčních pásem. Z toho důvodu k jeho provozování není třeba žádné další povolení. • Níže uvedená činnost může být v některých zemích ze zákona trestná: – Rozebírání nebo úpravy zařízení. – Odstranění štítku s technickými údaji.  ěkterá omezení N • Bezdrátový přenos a používání se všemi zařízeními s funkcí Bluetooth® nelze zaručit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NA-148VB5WGN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NA-148VB5WGN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag