Návod k použití PANASONIC NA-147VC5WGN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NA-147VC5WGN. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NA-147VC5WGN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NA-147VC5WGN.


PANASONIC NA-147VC5WGN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8934 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NA-147VC5WGN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] – Nepokládejte na tento přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy. – Používejte pouze doporučené příslušenství. – Neprovádějte opravy přístroje svépomocí. Servis a opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. [. . . ] Na displeji se zobrazí „REMOTE 2“. Příprava  Nastavení kódu na „REMOTE 1“ (Dálkový ovladač 1) Na déle než 4 sekundy stiskněte a podržte tlačítka [MUTE] (Vypnout zvuk) a [▼]. Na displeji se zobrazí „REMOTE 1“. Stisknutím tlačítka [ ] zvolte režim BLUETOOTH. Zařízení přiložte k místu dotyku pro NFC na hlavní jednotce [ ]. ( 6) Zařízení s Bluetooth® držte přiložené, dokud nepípne, nezobrazí zprávu nebo jinak nezareaguje. Když zařízení s Bluetooth® zareaguje, můžete je od hlavní jednotky oddálit.  Po dokončení registrace a připojení zařízení s Bluetooth® se na displeji krátce zobrazí název připojeného zařízení.  Umístění místa dotyku pro NFC se liší v závislosti na zařízení. Pokud nelze navázat spojení, ani když bylo zařízení s Bluetooth® přiloženo k místu dotyku pro NFC, změňte polohu zařízení. Stav můžete zlepšit i v případě, že si stáhnete speciální aplikaci Panasonic Music Streaming a spustíte ji. Spusťte přehrávání na zařízení s Bluetooth®.  Pokud k hlavní jednotce přiložíte jiné zařízení, můžete spojení Bluetooth® aktualizovat. Dříve připojené zařízení se odpojí automaticky.  V závislosti na typu použitého zařízení se může přehrávání spustit automaticky po navázání spojení. ( 23) 22 H. BASS (Zdůraznění hloubek) 3D CLR DIALOG (3D jasné dialogy) DUAL AUDIO (Duální zvuk) LOW VOL MODE (Režim nízké hlasitosti)  Výchozí nastavení je podtrženo. Pokud není uvedeno jinak, změněné nastavení se zachová, dokud je znovu nezměníte. 23 Ovládání AGC (Automatická regulace zvuku) Zvýrazní harmonický basový efekt. ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto) Funkce 3D Clear Mode Dialog (3D jasné dialogy) vytváří zvukové pole podobné zvuku vycházejícímu z televizní obrazovky a zvýrazňuje dialogy. ON (Zapnuto): 3D Surround Effect (3D prostorový efekt), Clear Mode Dialog (Jasné dialogy) a Dolby Virtual Speaker (Reproduktor s virtuálním Dolby) OFF (Vypnuto): Efekt Dolby Virtual Speaker (Reproduktor s virtuálním Dolby) Při každém zapnutí hlavní jednotky se nastavení vrátí na „ON“ (Zapnuto). Nastaví režim preferovaného zvukového kanálu, pokud systém přijímá dva zvukové režimy. M1: Hlavní M2: Sekundární M1 + M2: Hlavní + sekundární Tento efekt funguje pouze v případě, že je zvukový výstup televizoru nebo přehrávače nastaven na možnost „Bitstream“ a ve zdroji zvuku je k dispozici možnost „Dolby Dual Mono“. Automatická regulace zvuku chrání před náhlým hlasitým zvukem díky automatickému snížení hlasitosti, pokud je vstup příliš hlasitý. Tato funkce je vhodná pro televizní vysílání s rozdíly v hlasitosti. ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto) Pokud je zvuk nepřirozený, zvolte možnost OFF (Vypnuto). ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto) Pokud dialogy při nízké hlasitosti nezní přirozeně, zrušte tento efekt zvolením možnosti „OFF“ (Vypnuto). Formát zvuku Můžete si zobrazit aktuální formát zvuku. Na déle než 4 sekundy stiskněte a podržte tlačítko [SOUND] (Zvuk). [. . . ]  Všechna zařízení musí vyhovovat standardům stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.  V závislosti na technických parametrech a konfiguraci zařízení se spojení nemusí podařit navázat, případně se některé operace mohou lišit.  Tento systém podporuje bezpečnostní prvky funkce Bluetooth®. Avšak s ohledem na provozní prostředí a konfiguraci toto zabezpečení pravděpodobně nebude dostatečné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NA-147VC5WGN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NA-147VC5WGN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag