Návod k použití PANASONIC LUMIX DMC-LX2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC LUMIX DMC-LX2. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC LUMIX DMC-LX2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC LUMIX DMC-LX2.


PANASONIC LUMIX DMC-LX2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13553 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC LUMIX DMC-LX2 (6725 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LX2 (14886 ko)
   PANASONIC LUMIX DMC-LX2 (14128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC LUMIX DMC-LX2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokrocilé Zamcení AF/AE (AF: automatické ostení/AE: automatická expozice) 7 Záznam snímk Zamcení ostení stiskem [AF/AE LOCK] se hodí, pokud je subjekt mimo rámecek AF nebo pokud má velmi vysoký kontrast a fotoaparát proto nedokáze nastavit správnou expozici. AF: Tato funkce umozní automatické zaostení subjektu. AE: Tato funkce zajistí posouzení jasu subjektu fotoaparátem a automatické nastavení expozice. 2 Stisknte a pidrzte [AF/AE LOCK]. 1 19 AF-L AE-L 7 Nastavení polozek, které chcete zamknout 1 Stisknte tlacítko [MENU/NAST. ]. [. . . ] 94). MENU 7 Otocení (Rucní otocení snímku. ) 1 Stiskem tlacítka 2/3 vyberte pozadovaný snímek a potvrte stiskem tlacítka . OTOCIT 100-0001 1/19 7 Píklad Otácení ve smru hodinových rucicek (a) originální obrázek ZVOLIT NAST. UKONC. MENU · Pokud je volba [OTOCIT DISP. ] nastavena na [VYP. ], funkce [OTOCIT] je blokována. · Snímky poízené v rezimu videosekvencí a chránné snímky nelze otácet. 2 Stiskem tlacítka 5/ vyberte pozadovaný smr otocení a pak stisknte tlacítko [MENU/NAST. ]. OTOCIT MENU ZRUSIT ZVOLIT NAST. MENU SET a b Snímek se otácí po smru hodinových rucicek vzdy o 90°. Snímek se otácí proti smru hodinových rucicek vzdy o 90°. · Pokud je volba [OTOCIT DISP. ] nastavena na [ZAP. ], snímky poízené pi drzení fotoaparátu svisle se zobrazí otocené na výsku. · Pokud pi fotografování mííte fotoaparátem nahoru nebo dol, nemusí se snímky pi pehrávání otocit (str. · Pi pehrávání snímk otocených na výsku na televizoru pipojeném k fotoaparátu pomocí AV kabelu (soucást dodávky) mze být obraz mírn rozmazaný. · Otocené snímky se na PC objeví otocené jen pi zobrazení v OS nebo softwaru, který podporuje normu Exif. Exif je souborový formát statických snímk umozující doplnní informací o fotografování a dalsích informací, vypracovaný organizací JEITA [Japan Electronics and Information Technology Industries Association]. · Pi zvtsení nebo zobrazení více snímk najednou se obnoví pvodní orientace snímku. · Otocení snímk poízených jinými zaízeními se nemusí podait. · Tyto operace lze ovládat i joystickem. 3 Dvma stisky tlacítka [MENU/NAST. ] zavete menu. 98 Nastavení menu Stiskem tlacítka [ SET ] zobrazte menu rezimu [PEHR. ] a vyberte polozku, kterou chcete nastavit (str. 94). MENU l [TISK DPOF] Nastavení tisku snímku a poctu kopií 7 Nastavení jednoho snímku 1 Stiskem tlacítka 2/3 vyberte pozadovaný snímek a stiskem tlacítka 5/ nastavte pocet výtisk. 1 DPOF (Digital Print Order Format) je systém, který uzivateli umozuje vybrat snímky, které se mají vytisknout na slucitelných foto tiskárnách nebo v komercních fotolabech, urcit, kolik výtisk se poídí, a zda se na snímky bude tisknout datum poízení. Pokud chcete ve fotolabu objednat tisk snímk zaznamenaných do pamti zabudované do fotoaparátu, zkopírujte je na kartu (str. 105) a pak provete nastavení DPOF. TISK: TENTO SNÍMEK 100-0001 1/19 POCET ZVOLIT 1 DATUM DISPLAY UKONC. MENU Stiskem tlacítka 5/ vyberte volbu [JEDEN], [VÍCEN. ] nebo [ZRUSIT] a pak stisknte tlacítko [MENU/NAST. ]. PEHR. OTOCIT TISK DPOF ZVOLIT NAST. 1/ 3 OFF ON · Objeví se ikona poctu výtisk snímku [d]. Nastavením poctu kopií , , 0" se nastavení DPOF zrusí. 2 Dvma stisky tlacítka [MENU/NAST. ] zavete menu. 7 Nastavení více snímk MENU JEDEN VÍCEN. ZRUSIT MENU SET 1 Stiskem tlacítka 2/3 vyberte pozadovaný snímek a stiskem tlacítka 5/ nastavte pocet výtisk. TISK: VÍCE SNÍMK 7 10 POCET 111 ZVOLIT 8 · Volbu [ZRUSIT] nelze vybrat, pokud zatím nebylo provedeno nastavení DPOF tisku. 1 9 11 DATUM DISPLAY UKONC. MENU · Opakujte výse uvedený postup: (V jednom kroku nelze nastavit tisk vsech snímk. ) · Objeví se ikona poctu výtisk snímku [d]. Nastavením poctu kopií , , 0" se nastavení DPOF zrusí. 2 Dvma stisky tlacítka [MENU/NAST. ] zavete menu. 99 Nastavení menu Stiskem tlacítka [ SET ] zobrazte menu rezimu [PEHR. ] a vyberte polozku, kterou chcete nastavit (str. 94). MENU 7 Zrusení vsech nastavení 1 Stiskem tlacítka 5 vyberte volbu [ANO] a pak stisknte tlacítko [MENU/NAST. ]. TISK: ZRUSIT VSE ZRUSIT NASTAVENÍ PROMÍTÁNÍ DIAPOZITIV VSECH SNÍMK URCENÝCH PRO TISK?ANO NE ZVOLIT NAST. MENU MENU SET 2 Stiskem tlacítka [MENU/NAST. ] dokoncete nastavení. · Pokud není vlozena pamová karta, zrusí se nastavení DPOF u dat v zabudované pamti. Pokud je vlozena pamová karta, zrusí se nastavení DPOF u dat na kart. 7 Tisk data Pi nastavování/rusení poctu výtisk snímku mzete stiskem tlacítka [DISPLAY] také nastavit/zrusit tisk data na snímky. 1 DATUM · DPOF je zkratka Digital Print Order Format (formát objednávky digitálních fotografií). Tato funkce umozuje zaznamenat ke snímkm na pamové kart informace o tisku, které mze vyuzít kazdý systém slucitelný s DPOF. [. . . ] Nkteré operace mohou vést k ulození snímk do slozek s odlisným císlováním (str. Pokud vyjmete nebo vlozíte akumulátor, aniz byste pedtím fotoaparát vypnuli, informace o císlech slozek se ztratí. Pokud pak fotoaparát zapnete a poídíte snímky, mohou být ulozeny do slozek s odlisnými císly, nez má doposud pouzívaná slozka. Nastavení casu se ztratilo. Okraje objekt na snímku mají nepirozenou barvu. Císla soubor rostou. 127 Ostatní Pocet snímk, které lze ulozit, a doba záznamu · Zobrazený zbývající pocet snímk a zbývající doba záznamu jsou jen piblizné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC LUMIX DMC-LX2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC LUMIX DMC-LX2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag