Návod k použití PANASONIC KXT-S880FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KXT-S880FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KXT-S880FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KXT-S880FX.


PANASONIC KXT-S880FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3062 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KXT-S880FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KX-TS880_Cover. fm 1 ページ 2014年1月8日 水曜日 午後3時44分 Návod k obsluze Standardní telefonní přístroj Modelové označení KX-TS880FX Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic. Telefon umožňuje zobrazení informace o volajícím na displeji během vyzvánění. Služba musí být aktivována u příslušného telekomunikačního operátora. Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. PNQX2841XA/M1 FM1210NE20214 FX - 2/2 KX-TS880FX. book Page 2 Monday, November 29, 2010 2:00 PM Obsah Úvod Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . 3 Pro vaši bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Důležité bezpečnostní pokyny . . . 4 Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ostatní informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Příprava Ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vložení a výměna baterií. . . . . . . . . . . . 9 Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Symboly použité v tomto návodu k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] {CLEAR} > {OK} ≥ Po dokončení zavěšte. {PROGRAM/EXIT} Poznámka: ≥ Doporučujeme nastavit jedno číslo nouzového volání na tlačítko EMERGENCY (nouzové volby). Volání uloženého čísla Zvedněte sluchátko nebo stiskněte {SP-PHONE} (Hlasitý telefon). 2 {AUTO/LOWER} > Stiskněte klávesu jednotlačítkové volby. 3 Po ukončení hovoru odložte sluchátko do vidlice nebo stiskněte {SP-PHONE}. NEBO Smazání uloženého čísla 1 2 1 Stiskněte klávesu jednotlačítkové volby. {CLEAR} > {OK} ≥ Po dokončení zavěšte. Volání uloženého čísla Zvedněte sluchátko nebo stiskněte {SP-PHONE} (Hlasitý telefon). 3 Po ukončení hovoru odložte sluchátko do vidlice nebo stiskněte {SP-PHONE}. NEBO 1 2 3 {AUTO/LOWER} > Stiskněte klávesu jednotlačítkové volby. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte {SP-PHONE} (Hlasitý telefon). Po ukončení hovoru odložte sluchátko do vidlice nebo stiskněte {SP-PHONE}. 17 KX-TS880FX. book Page 18 Monday, November 29, 2010 2:00 PM Jednotlačítková volba Seznam kontaktů Použijte seznam kontaktů pro zaznamenání jmen/telefonních čísel uložených v paměti jednotlačítkové volby. Kryt Seznam kontaktů 18 KX-TS880FX. book Page 19 Monday, November 29, 2010 2:00 PM Rychlá volba Rychlá volba V paměti stanice můžete uložit až 10 čísel. Klávesy číslic {0} až {9} fungují jako paměť stanice. Abyste předešli chybě, nevyužívejte pamět stanice před uložením telefonních čísel. Poznámka: ≥ Pokud chcete uložit číslo na určité tlačítko rychlé volby, které je již používáno, bude původně uložené číslo smazáno. ≥ Jak uložit číslo nouzového volání najdete na straně 20. Volání uloženého čísla 1 2 3 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte {SP-PHONE} (Hlasitý telefon). {AUTO/LOWER} > Stiskněte tlačítko čísla paměti stanice ({0} až {9}). Po ukončení hovoru odložte sluchátko do vidlice nebo stiskněte {SP-PHONE}. NEBO 1 2 3 Ukládání telefonních čísel {AUTO/LOWER} > Stiskněte tlačítko čísla paměti stanice ({0} až {9}). Zvedněte sluchátko nebo stiskněte {SP-PHONE} (Hlasitý telefon). Po ukončení hovoru odložte sluchátko do vidlice nebo stiskněte {SP-PHONE}. 1 2 3 4 5 1 {PROGRAM/EXIT} > {4} / {3}: „Uloz rychl. 32 znaků) > {OK} Stiskněte tlačítko čísla paměti stanice ({0} až {9}). ≥ Po dokončení zavěšte. {PROGRAM/EXIT} Smazání uloženého čísla {AUTO/LOWER} > Stiskněte číslo paměti stanice ({0} až {9}) aby bylo toto telefonní číslo smazáno. {CLEAR} > {OK} ≥ Po dokončení zavěšte. 2 19 KX-TS880FX. book Page 20 Monday, November 29, 2010 2:00 PM Telefonní seznam Telefonní seznam Telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Tabulka znaků pro zadávání jmen Klávesa {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {0} {£} {#} Znak & ' ( ) , - . / 1 a b c A B C 2 d e f D E F 3 g h i G H I 4 j k l J K L 5 m n o M N O 6 p q r s P Q R S7 t u v T U V 8 w x y z W X Y Z 9 0 Mezera ; # Přidávání položek 1 2 3 4 {PROGRAM/EXIT} {4} / {3} > „Ulozit zaznam ?“ > {OK} ≥ Na displeji se zobrazí počet uložených položek. Zadejte jméno osoby (max. 32 znaků) > {OK} ≥ Chcete-li přidat další položky, opakujte tento postup od kroku 2. [. . . ] ≥ Pokud využíváte služby DSL/ADSL, doporučujeme mezi telefon a zásuvku zapojit filtr DSL/ADSL. Podrobnosti získáte u svého poskytovatele služeb DSL/ADSL. ≥ Jiné telefonní zařízení může rušit váš telefon. Telefon odpojte a znovu zapojte. 32 KX-TS880FX. book Page 33 Monday, November 29, 2010 2:00 PM Užitečné informace Problém V pohotovostním režimu se nezobrazuje počet zmeškaných hovorů. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KXT-S880FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KXT-S880FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag