Návod k použití PANASONIC KX-TGE210FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TGE210FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TGE210FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TGE210FX.


PANASONIC KX-TGE210FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1891 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-TGE210FX (5685 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TGE210FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TGE210FX Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 10. Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 32). (Pro Českou republiku a Slovensko) Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č. : VO-R/8/08. 2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko). Obsah Úvod Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Odeslání zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Příjem zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Důležité informace Pro vaši bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zajištění nejlepších provozních podmínek . . . . . . . . . . . 7 Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Užitečné informace Hlasová pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Podmínky používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Začínáme Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ikony displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rejstřík Rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Uskutečnění/příjem hovorů Uskutečnění hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Příjem hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Užitečné funkce dostupné během hovoru . . . . . . . . . . 17 Vyhledání mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Interkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Telefonní seznam Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rychlá volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nastavení Seznam nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Režim Nerušit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Blokování nevyžádaných hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Chůvička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Další programování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Registrace mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Služba ID volajícího Použití služby ID volajícího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Seznam volajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Nastavení služby SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2 Úvod Informace o příslušenství Dodané příslušenství Č. [. . . ] Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3 samostatných časů alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně). Důležité: R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14). 1 M N#720 27 Nastavení 2 3 Stisknutím tlačítek 1 až 3 vyberte alarm. “Jednou” Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu. “Denně” Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. “Každý týden” Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas. Režim Nerušit Režim Nerušit umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Pomocí funkce kategorií telefonního seznamu (strana 20) lze také vybrat kategorie volajících, jejichž volání na mikrotelefonu i přes nastavený režim Nerušit zazní (jen pro předplatitele funkce ID volajícího). Důležité: R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14). R Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý režim Nerušit. 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3. a MOKN n Týdně: MbN: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko M N. a MOKN Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit 1 2 3 4 M N#238 5 6 7 8 9 MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN R Pokud vyberete možnost “Vypnuto”, N opusťte nabídku. stisknutím tlačítka M Zadejte požadovanou hodinu a minutu spuštění této funkce. a MOKN Zadejte požadovanou hodinu a minutu ukončení této funkce. a MOKN R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory. MbN: Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. a MOKN MOKN a M N Změna času začátku a konce 1 2 M N#237 Poznámka: R Stisknutím tlačítka M N alarm zcela vypnete. R Když se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud mikrotelefon není v pohotovostním režimu. R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici, tlačítka M N nebo M N vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení. R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte. Pokračujte od kroku 3, „Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit“, strana 28. Nastavení zpožděného vyzvánění Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v režimu Nerušit, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Vyberete-li položku “Bez zvonění”, mikrotelefon v režimu Nerušit nebude zvonit vůbec. 1 2 M N#239 MbN: Vyberte požadované nastavení. [. . . ] Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. R Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS. R Při odesílání zprávy došlo k chybě. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TGE210FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TGE210FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag