Návod k použití PANASONIC KX-TGC220FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TGC220FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TGC220FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TGC220FX.


PANASONIC KX-TGC220FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4598 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-TGC220FX (3826 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TGC220FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TGC210FX KX-TGC212FX KX-TGC220FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. Zobrazený model je KX-TGC210. Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 10. Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 27). (Pro Českou republiku a Slovensko) Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č. : VO-R/8/08. 2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko). TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120. pdf 1 2014/07/14 17:24:32 Obsah Úvod Porovnání modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nastavení záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Užitečné informace Hlasová pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Podmínky používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Důležité informace Pro vaši bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zajištění nejlepších provozních podmínek . . . . . . . . . . . 7 Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rejstřík Rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Začínáme Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ikony displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nahrání uvítací zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Uskutečnění/příjem hovorů Uskutečnění hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Příjem hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Užitečné funkce dostupné během hovoru . . . . . . . . . . 17 Interkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Telefonní seznam Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rychlá volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nastavení Seznam nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Blokování nevyžádaných hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Další programování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Služba ID volajícího Použití služby ID volajícího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Seznam volajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Záznamník Záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Zapnutí a vypnutí záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Uvítací zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120. pdf 2 2014/07/14 17:24:33 Úvod Porovnání modelů n Série KX-TGC210 n Série KX-TGC220 R Zobrazený model je KX-TGC210. [. . . ] Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ID volajícího”. Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku “Manuálně”. (pouze předplatitelé služby ID volajícího) Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 14). 24 TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120. pdf 24 2014/07/14 17:24:35 Nastavení *5 *6 *7 *8 KX-TGC212 Přehrávání tónu vyzvánění může pokračovat několik sekund, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón. Melodie přednastavené v tomto výrobku (“Zvonění 3” – “Zvonění 15”) jsou používány se svolením společnosti © 2012 Copyrights Vision Inc. Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na hodnotu “Vypnuto”. (pouze předplatitelé služby ID volajícího) Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli služeb / telefonní společnosti, vyzvání zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění. Vypněte tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů. Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci. Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX. V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX. Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 27) následující kódy, bude výchozí nastavení následující: “Česká rep. ” = “100 ms. ” “Slovensko” = “100 ms. ” Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru. Série KX-TGC210: strana 3 *9 *10 *11 *12 *13 *14 Budík V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3 samostatných časů alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně). Důležité: R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14). “Denně” Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. “Každý týden” Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas. 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3. a MOKN n Týdně: MbN: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko M N. a MOKN 1 2 3 M N#720 Stisknutím tlačítek 1 až 3 vyberte alarm. “Jednou” Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu. 5 6 7 8 9 Nastavte požadovaný čas. a MOKN R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory. [. . . ] R Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Pokud jste zapomněli dálkový přístupový kód, vstupte do nastavení dálkového přístupového kódu a zkontrolujte aktuální kód (strana 33). R Pokud je první zazvonění vypnuto, počet zazvonění bude o 1 nižší než je zvolený počet zazvonění. Záznamník nelze ovládat dálkově. Zařízení nevydává zvolený počet zazvonění. Poškození tekutinou Problém Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny. Příčina/řešení R Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TGC220FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TGC220FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag