Návod k použití PANASONIC KX-TG6881FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TG6881FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TG6881FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TG6881FX.


PANASONIC KX-TG6881FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7299 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-TG6881FX (5700 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TG6881FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model KX-TG6811FX KX-TG6812FX KX-TG6881FX KX-TG6821FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model Zobrazený model je KX-TG6811. Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 11. Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle své země (strana 33). (Pro Českou republiku a Slovensko) Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č. : VO-R/8/08. 2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko). TG68xxFX(cs-cs)_0219_ver011. pdf 1 2013/02/19 17:10:00 Obsah Úvod Porovnání modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zapnutí/vypnutí služby SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Odeslání zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Příjem zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Důležité informace Pro vaši bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zajištění nejlepších provozních podmínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Záznamník Záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zapnutí a vypnutí záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Uvítací zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Poslech zpráv ze základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Poslech zpráv z mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozšířená funkce upozornění na novou zprávu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nastavení záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Začínáme Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Základní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Počáteční nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Intel. [. . . ] Můžete omezit až 6 počátečních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti. 32 TG68xxFX(cs-cs)_0219_ver011. pdf 32 2013/02/19 17:10:07 Nastavení 1 2 3 M N#256 3 MbN: “Yes” (“Ano”) a MOKN a MeN Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem. Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte mikrotelefony, které chcete omezit. R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně. R Vedle čísla vybraného mikrotelefonu se zobrazí ikona „ “. R Chcete-li zrušit vybraný mikrotelefon, znovu stiskněte stejné tlačítko klávesnice. MOKN Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte umístění v paměti. a MOKN Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (maximálně 8 číslic). a MOKN a MeN R Chcete-li vymazat omezené číslo, stiskněte tlačítko MCN. 4 5 6 Změna kódu PIN (osobní identifikační číslo) základny Důležité: R Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem. 1 2 3 4 M N#132 Zadejte aktuální 4místný PIN základny (výchozí: “0000”). a MOKN MbN: “Ano” a MOKN a MeN Změna nastavení regionu v přístroji/ resetování základny 1 2 M N#136 MbN: Vyberte požadovanou zemi. a MOKN “Other” (“Další”) = země kromě České republiky a Slovenska “Česká rep. ” = Česká republika “Slovensko” = Slovensko Poznámka: R Následující položky budou odstraněny nebo bude obnoveno jejich výchozí nastavení: – Nastavení služby SMS (strana 26) – Nastavení záznamníku (strana 25) (série KX-TG6821: strana 3) – Úprava času – Hlasitost vyzvánění základny (série KX-TG6821: strana 3) – Výkon přenosu základny – Soukromý režim – Kód PIN základny – Režim vytáčení – První zazvonění – Všechny zprávy SMS – Seznam volajících – Zprávy hlasové pošty – Omezení volání R Následující položky zůstanou zachovány: – Jazyk na displeji – Datum a čas – Sdílený telefonní seznam – Název mikrotelefonu – Režim zesilovače – Nahrávání, včetně uvítací zprávy a zprávy volajícího (série KX-TG6821: strana 3) – Sledování hovoru (série KX-TG6821: strana 3) – Seznam blokovaných čísel R Pokud jste vybrali požadovanou zemi v kroku 2, následující výchozí nastavení se změní na výchozí nastavení dané země: – Čas zpětného volání/funkce Flash (strana 28) – Středisko zpráv 1 a 2 (strana 26) – Služba SMS zapnutá/vypnutá (strana 26) R V závislosti na volbě země v kroku 2 se jazyk oznámení záznamníku změní následujícím způsobem (série KX-TG6821: strana 3): – “Other” (“Další”) = Angličtina – “Česká rep. ” = Čeština – “Slovensko” = Slovenština R Po změně nastavení regionu nebo opakovaném nastavení základny se na mikrotelefonu může krátce zobrazit . To je normální a mikrotelefon lze používat, jakmile se na displeji zobrazí . 33 TG68xxFX(cs-cs)_0219_ver011. pdf 33 2013/02/19 17:10:07 Nastavení Registrace mikrotelefonu Provoz přídavných mikrotelefonů Další mikrotelefony K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů. Důležité: R Model dodatečného mikrotelefonu doporučovaného pro použití s touto jednotkou uvádí strana 5. Pokud používáte jiný model mikrotelefonu, některé funkce nemusí být k dispozici. R Pokud byl mikrotelefon úspěšně zaregistrován, zobrazí se ikona . Poznámka: R Během registrace je na všech zaregistrovaných mikrotelefonech zobrazeno “Základna se registruje”. R Pokud si zakoupíte další mikrotelefon, informace o zaregistrování najdete v instalační příručce přídavného mikrotelefonu. Zrušení registrace mikrotelefonu Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci k základně nebo registraci jiných mikrotelefonů ke stejné základně. Díky tomu může mikrotelefon ukončit své bezdrátové připojení se systémem. Registrace mikrotelefonu k základně Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně (například je zobrazena ikona , i když se mikrotelefon nachází v blízkosti základny), znovu mikrotelefon zaregistrujte. 1 2 3 M N#131 R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně. a MOKN MbN: “Ano” a MOKN R Zazní potvrzující tón. R Mikrotelefon nepípne, když zrušíte jeho vlastní registraci. [. . . ] R Když si objednáte službu hlasové pošty, hovory zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon. Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení nebo požádejte o radu poskytovatele služeb/telefonní společnost (strana 47). R Dálkový přístupový kód nebyl nastaven. Nastavte dálkový přístupový kód (strana 46). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TG6881FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TG6881FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag