Návod k použití PANASONIC KXTG6751FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KXTG6751FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KXTG6751FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KXTG6751FX.


PANASONIC KXTG6751FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6075 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KXTG6751FX (4455 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KXTG6751FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6711FX KX-TG6751FX Zobrazený model je Zobrazený model je KX-TG6711FX. KX-TG6751FX. Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 9. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 28). [. . . ] Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX. V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX. Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 28) následující kódy, bude výchozí nastavení následující: “Česká rep. ” = “100 ms. ” “Slovensko” = “100 ms. ” Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru. KX-TG6751FX KX-TG6711FX 25 TG6711_51FX(cs-cs)_0823_ver101. p25 25 2012/08/23 16:35:12 Nastavení *15 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu. Další možnosti nastavení Budík V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3 samostatných časů alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně). Důležité: R Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas (strana 13). 6 7 Zadejte textové upozornění (max. a R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory. 8 9 MbN: Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. a aM N R Pokud je budík nastaven, na displeji se objeví ikona . Poznámka: R Stisknutím tlačítka budík zcela vypnete. R Když se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud mikrotelefon není v pohotovostním režimu. R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici, tlačítka MChytrá funkceN nebo vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení. R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte. 1 2 3 #720 Stisknutím tlačítek 1 až 3 nastavte budík. a MbN: Vyberte požadované nastavení. “Jednou” Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu. “Denně” Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. “Každý týden” Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas. Noční režim Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Důležité: R Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas (strana 13). R Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý noční režim. 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3. a n Týdně: MbN: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko . a Zapnutí/vypnutí nočního režimu 5 26 1 #238 Nastavte požadovaný čas. a TG6711_51FX(cs-cs)_0823_ver101. p26 26 2012/08/23 16:35:13 Nastavení 2 MbN: Vyberte požadované nastavení. [. . . ] Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. R Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS. R Při odesílání zprávy došlo k chybě. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KXTG6751FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KXTG6751FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag