Návod k použití PANASONIC KX-PRW110FX SMARTPHONE CONNECT APP GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-PRW110FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-PRW110FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-PRW110FX.


PANASONIC KX-PRW110FX SMARTPHONE CONNECT APP GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (957 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-PRW110FX (1394 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-PRW110FXSMARTPHONE CONNECT APP GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Příručka pro aplikaci Smartphone Connect Telefon s prvotřídním designem a s aplikací Smartphone Connect Model č. KX-PRW110 KX-PRW120 Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Tento dokument vysvětluje, jak používat aplikaci Smartphone Connect. Informace o funkcích telefonního systému naleznete v dokumentu Návod k obsluze dodaném s telefonním systémem. Obsah Úvod Přehled aplikace Smartphone Connect . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Další informace Máte-li potíže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Začínáme Spuštění, ukončení a registrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozvržení obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stavová oznámení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Funkce telefonu Hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Používání dalších funkcí během hovoru na pevné lince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Příjem hovorů na pevné lince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Používání dalších mikrotelefonů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Funkce seznamu hovorů Zobrazení seznamu hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Volání ze seznamu hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Přidání informací ze seznamu hovorů do kontaktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vymazání seznamu hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Funkce telefonního seznamu Funkce telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Funkce záznamníku Zapnutí záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Přehrávání zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vymazání všech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Další funkce Kopírování dat do telefonního systému . . . . . . . . . . . . . . 13 Kopírování kontaktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kopírování obrázků (pouze verze se systémem Android™) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kopírování vyzváněcího tónu (pouze verze se systémem Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Správa paměti mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Změna nastavení stavového řádku a oznámení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Změna obecných nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Funkce registrace Registrace smartphonu k dalším základnám . . . . . 17 Volba základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Potvrzení bezdrátového přístupového bodu . . . . . . 17 Zrušení registrace smartphonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 Úvod Přehled aplikace Smartphone Connect Do svého chytrého telefonu můžete nainstalovat bezplatnou aplikaci Smartphone Connect a chytrý telefon pak používat jako rozšíření telefonního systému. Při používání aplikace jsou k dispozici následující funkce. [. . . ] R Máte-li k jednomu kontaktu přiřazeno více čísel, zkopíruje se pouze prvních 6 telefonních čísel. R V telefonním seznamu základny lze uložit maximálně 500 kontaktů (celkem 500 Kopírování všech kontaktů 1 2 3 Spusťte aplikaci a otevřete obrazovku [Více]. Klepněte na položku [Odeslat kontakty] ® [Odeslat vše] ® [OK]. Odesíláte-li kontakty s obrázky, vyberte mikrotelefony, do kterých chcete obrázky 13 Další funkce kontaktů zkopírovat, a poté klepněte na tlačítko [Odeslat]. 1 2 3 4 5 Spusťte aplikaci a otevřete obrazovku [Více]. R Spustí se výchozí aplikace pro zobrazení obrázků smartphonu. Obrázek ořízněte. Nastavení převodních kódů telefonních čísel Ukládáte-li telefonní čísla u kontaktů ve smartphonu se symbolem „+“ a kódem země, doporučujeme v základně uložit následující kódy. Mezinárodní kód Uložte mezinárodní předvolbu, kterou je třeba vytočit při ručním vytáčení mezinárodních telefonních čísel. 1 2 Na jednom z mikrotelefonů dodaných s telefonním systémem stiskněte tlačítka MNabídkaN (pravé funkční tlačítko) #117. Zadejte příslušný kód (maximálně 4 číslice) ® N. MOKN ® M Vyberte mikrotelefony, do kterých chcete obrázek zkopírovat, a poté klepněte na tlačítko [Odeslat]. Poznámka: R V každém mikrotelefonu lze uložit 2 obrázky, které lze použít jako tapetu. Kód země Uložte kód země, který je vyžadován při volání do vaší země ze zahraničí. Kopírování vyzváněcího tónu (pouze verze se systémem Android) Aktuální vyzváněcí tón smartphonu můžete zkopírovat do ostatních mikrotelefonů. 1 2 Na jednom z mikrotelefonů dodaných s telefonním systémem stiskněte tlačítka MNabídkaN (pravé funkční tlačítko) #118. Zadejte příslušný kód (maximálně 4 číslice) ® MOKN ® M N. 1 2 3 Spusťte aplikaci a otevřete obrazovku [Více]. Klepněte na položku [Odeslat vyzváněcí tón] ® [Odeslat]. Národní přístupový kód Ukládáte-li místní telefonní čísla ve smartphonu se symbolem „+“ a kódem země, uložte číslo, které by mělo nahradit kód země při místních hovorech. 1 2 Na jednom z mikrotelefonů dodaných s telefonním systémem stiskněte tlačítka MNabídkaN (pravé funkční tlačítko) #119. Zadejte příslušný kód (maximálně 4 číslice) ® MOKN ® M N. Důležité: R Po zkopírování kontaktů ze smartphonu do základny ověřte, zda byla telefonní čísla správně převedena. Kopírování obrázků (pouze verze se systémem Android™) Obrázky ze smartphonu můžete kopírovat do mikrotelefonů a následně je použít jako tapety. Vyberte mikrotelefony, do kterých chcete vyzváněcí tón zkopírovat, a poté klepněte na tlačítko [Odeslat]. Poznámka: R Zkopírovat lze pouze aktuální vyzváněcí tón smartphonu. Chcete-li zkopírovat konkrétní vyzváněcí tón, musíte nejprve tento vyzváněcí tón nastavit jako vyzváněcí tón smartphonu. R Každý mikrotelefon může uložit až 30 souborů vyzváněcích tónů nebo celkem 60 sekund zvuku. Názvy souborů mohou obsahovat maximálně 29 znaků (bez započítání přípony). R Zkopírovat lze pouze prvních 60 sekund vyzváněcího tónu. Je-li třeba, použijte před zkopírováním ke zkrácení požadovaného vyzváněcího tónu aplikaci pro úpravu zvuku třetí strany. R Tato funkce podporuje pouze vyzváněcí tóny ve formátu MP3. Používá-li váš smartphone vyzváněcí tón v jiném formátu, nebudete jej moci zkopírovat. R Tato funkce podporuje pouze vyzváněcí tóny uložené na kartě SD smartphonu nebo ve vnitřní 14 Další funkce paměti přístupné uživateli. [. . . ] → Přidejte nový bezdrátový přístupový bod (strana 18). R Změnili jste název SSID (název bezdrátové sítě) nebo heslo přiřazené bezdrátovému směrovači, takže se základna nemůže k bezdrátovému směrovači připojit. → V souladu s dokumentem Návod k obsluze dodaným s telefonním systémem nakonfigurujte základnu, aby se připojila k bezdrátovému směrovači, a poté vykonejte postup pro přidání nového bezdrátového přístupového bodu (strana 18). R Je zapnuta funkce izolace klienta bezdrátového směrovače. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-PRW110FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-PRW110FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag