Návod k použití PANASONIC KX-TG1100CE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TG1100CE. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TG1100CE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TG1100CE.


PANASONIC KX-TG1100CE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1629 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-TG1100CE (3118 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TG1100CE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] TG1100_1102CE(cz-cz). book Page 1 Monday, April 3, 2006 2:31 PM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model c. KX-TG1100 KX-TG1100CE KX-TG1102CE Ped prvním pouzitím nabíjejte baterie po dobu piblizn 7 hodin. Obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Píprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uskutecování/píjem hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Telefonní seznam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] i {>} L Pokud je tlacítko na klávesnici jiz jako rychlá volba císla piazeno, bude zobrazené císlo blikat. 4 "ANO" i {>} i {ih} Volání/Mazání 1 Stisknte a podrzte pozadované tlacítko rychlé volby císla ({1} az {9}). 2 Volání: {C} Mazání: {>} 2x i "ANO" i {>} i {ih} WX (mezera) Poznámka: L Pokud chcete zadat víc po sob jdoucích znak pod stejnou klávesou posute po zadání jednoho znaku kurzor na dalsí pozici {>}. Úprava nebo oprava chyby 1 Pomocí tlacítek {<} nebo {>} pesute kurzor na pozici vpravo od místa, kde chcete císlo opravit. 2 {C} i Zadejte správné císlo/znak. Volání/Úprava/Mazání 1 {k} i Stisknutím tlacítka {e} nebo {v} 11 TG1100_1102CE(cz-cz). book Page 12 Monday, April 3, 2006 2:31 PM Uzitecné nastavení telefonu Uzitecné nastavení telefonu Pokyny pro nastavení mikrotelefonu Pizpsobení mikrotelefonu: 1 {j/OK} 2 Stisknutím tlacítka {e} nebo {v} vyberte polozku "NAST SLUCH". i {>} 3 Stisknutím tlacítka {e} nebo {v} vyberte pozadovanou polozku z nabídky nastavení mikrotelefonu (viz. i {>} 4 Stisknutím tlacítka {e} nebo {v} vyberte pozadovanou polozku z podnabídky. i {>} 5 Stisknutím tlacítka {e} nebo {v} vyberte pozadované nastavení nebo postupujte podle pokyn v tabulce ve sloupci , , Funkce". Nabídka nastavení mikrotelefonu NAST BUDIKU Podnabídka NAST CASU Funkce (výchozí nastavení) Nastavte funkci budíku. - Zadejte pozadovanou hodinu a minutu (24hodinový formát). Hlasitost vyzvánní mikrotelefonu (úrove 6) Typ vyzvánní pro externí hovory ("ZVONENI 1") Typ vyzvánní pro interní hovory ("ZVONENI 1") Typ vyzvánní pro pager ("ZVONENI 1") Typ vyzvánní pro zvukové upozornní ("ZVONENI 1") Zapnutí a vypnutí tón tlacítek ("ZAP") Zapnutí a vypnutí tónu cekajícího hovoru ("ZAP") Zapnutí a vypnutí upozornní na dosah ("VYP") Zapnutí a vypnutí upozornní na slabou baterii ("ZAP") Zobrazení informací na displeji v pohotovostním rezimu ("HODINY") Zobrazení na displeji v rezimu hovoru ("CAS HOVORU") Jazyk textu na displeji ("CESTINA"): strana 7 NAST BUDIKU NAST ZVONENI HLASIT VYZV EXT ZVONENI INT ZVONENI LOKATOR BUDIK MOZNOST TONU TONY KLAVES CEKAJICI HOV SIGN DOSAHU VYBITA BAT NAS DISPLEJE POHOTOVOSTNI REZIM HOVORU VYBRAT JAZYK 12 TG1100_1102CE(cz-cz). book Page 13 Monday, April 3, 2006 2:31 PM Uzitecné nastavení telefonu Nabídka nastavení mikrotelefonu MOZN VOLBY Podnabídka BLOK HOVOR Funkce (výchozí nastavení) Zapnutí a vypnutí blokování hovor ("VYP")*1 - Zadejte kód PIN mikrotelefonu (výchozí: "0000"). *2 - Vyberte pozadované nastavení. i {>} Ulozte císlo pímé volby. *3 - Zadejte telefonní císlo (maximáln 24 císlic). - {j/OK} 2x i "ZAP" i {>} Zapnutí a vypnutí pímé volby ("VYP") Zmte kód PIN mikrotelefonu ("0000"). *4 - Zadejte stávající ctymístný kód PIN mikrotelefonu. *2 - Zadejte nový ctymístný kód PIN mikrotelefonu. - Znovu zadejte nový ctymístný kód PIN mikrotelefonu. Zapnutí a vypnutí automatického píjmu ("VYP")*5 Obnoví výchozí nastavení mikrotelefonu. - Zadejte kód PIN mikrotelefonu (výchozí: "0000"). *2 - {v} i {>} PRIME CISLO PRIME C-ZAP DALSI VOLBY ZMENA PIN-SL AUTOM PRIJEM VYNULOVAT SL ---------- *1 Tato funkce blokuje volání do vnjsí telefonní sít. Pokud je blokování hovor zapnuto, lze uskutecovat jen nouzová volání. Informace o ukládání císel nouzového volání uvádí strana 15. *2 Pokud jste zapomnli kód PIN, obratte se na nejblizsí servisní stedisko Panasonic. *3 Pímá volba umozuje volání na pednastavené telefonní císlo pouhým stisknutím tlacítka {C}. *4 Pokud kód PIN zmníte, poznamenejte si nový kód, protoze ze zaízení kód nelze zjistit. *5 Funkce automatického píjmu umozuje pijímat volání pouhým zvednutím mikrotelefonu ze základny nebo nabíjecky. [. . . ] L Zaízení je pipojeno k telefonní lince se sluzbou DSL. Doporucujeme na linku pipojit filtr (obratte se na poskytovatele sluzeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu (jen pro Slovensko). Zaízení nezvoní. Mikrotelefon se nezapíná. Pi stisknutí tlacítka {C} zazní obsazovací tón. Praskání, zapínání a vypínání zvuku, slábnutí zvuku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TG1100CE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TG1100CE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag