Návod k použití PANASONIC H-PS45175E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC H-PS45175E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC H-PS45175E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC H-PS45175E.


PANASONIC H-PS45175E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1730 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC H-PS45175E (3319 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC H-PS45175E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití / Návod na obsluhu VÝMNNÝ OBJEKTIV PRO DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VYMENITENÝ OBJEKTÍV PRE DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Model H-PS45175 Ped pouzitím si prosím pectte celý návod. Pred pouzitím objektívu si, prosím, pozorne precítajte celý tento návod na obsluhu. E M-HPS45175-CS Obsah Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Upozornní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dodávané píslusenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nez jej píst pouzijete, zkontrolujte nejdíve jeho správnou funkci. Objektiv nenechávejte delsí dobu v kontaktu s pryzí nebo plastovými výrobky. Objektiv nerozebírejte a nijak neupravujte. 9 Na cistní exteriéru a sklenných cástí objektivu nepouzívejte prostedky, jako je benzín, edidlo, alkohol ani podobné látky. Tyto prostedky pinejmensím porusí povrchovou úpravu, ale mohou objektiv vázn poskodit. Prach a otisky prst otírejte mkkým suchým hadíkem. Necistoty a prach z krouzk zoomu a zaostování odstrate suchou prachovkou. Nepouzívejte kuchyské cisticí prostedky a utrky napustné chemickými látkami. Odstraování potízí Pi zapnutí a vypnutí fotoaparátu je z objektivu slyset zvuk. Jedná se o zvuk vyvolaný pohybem cocek a clony, nejde o závadu. Kdyz je objektiv nasazený na digitálním fotoaparátu, nejde vypnout stabilizátor, pípadn stabilizace obrazu nefunguje. Optický stabilizátor obrazu tohoto objektivu funguje jen s podporovanými fotoaparáty. Je-li pouzit starsí digitální fotoaparát Panasonic (DMCGF1, DMC-GH1, DMC-G1), funkce [STABILIZER] v menu rezimu záznamu [REC] nejde pepnout do stavu [OFF] (vypnuto). Doporucujeme stáhnout aktuální verzi firmwaru digitálního fotoaparátu prostednictvím následující webové stránky: http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/ download/ Budete-li tento objektiv pouzívat s digitálními fotoaparáty jiných znacek, optický stabilizátor obrazu vám nebude fungovat. Potom batériu opä vlozte alebo pripojte sieový adaptér a zapnite fotoaparát. 1 Objektív je mozné pouzíva s digitálnymi fotoaparátmi kompatibilnými so standardom uchytenia objektívu , , Micro Four ThirdsTM System". Nie je mozné ho pouzi na fotoaparátoch so specifikáciou uchytenia Four ThirdsTM. Na obrázkoch digitálneho fotoaparátu v tomto návode na obsluhu je ako príklad uvedený fotoaparát DMC-G3. Vzhad a technické údaje výrobkov popísaných v tomto návode na obsluhu sa môzu z dôvodu neskorsích vylepsení lísi od výrobkov, ktoré ste si zakúpili. Micro Four ThirdsTM a logo Micro Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolocnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku, USA, Európskej únii a iných státoch. Four ThirdsTM a logo Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolocnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku, USA, Európskej únii a iných státoch. G MICRO SYSTEM je systém výmeny objektívov pre digitálne fotoaparáty LUMIX zalozený na standarde Micro Four Thirds System. Ostatné názvy systémov a produktov uvedené v tomto návode na obsluhu sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky výrobcov, ktorí príslusný systém alebo produkt vyvinuli. ­ Ak uvidíte tento symbol ­ Informácie pre pouzívateov o likvidácii opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (domácnosti) Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky by sa nemali likvidova ako bezný komunálny odpad. V záujme správnej likvidácie, spracovania a recyklácie zaneste, prosím, tieto výrobky na urcené zberné miesta, kde budú prijaté bezplatne. V niektorých krajinách existuje moznos vráti výrobky do predajne pri kúpe podobného nového výrobku. [. . . ] Podrobnosti o pouzitom digitálnom fotoaparáte nájdete uvedené na tejto webovej stránke. http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/ (Táto strana je k dispozícii len v anglictine. ) 4 Ovládac zoomu 7 Upozornenia týkajúce sa pouzívania fotoaparátu Dbajte na to, aby objektív nespadol alebo aby ste s ním do niecoho nenarazili. Pred pádom chráte aj vrecko s vlozeným objektívom; objektív nesmie utrpie silný náraz. Fotoaparát by mohol presta normálne fungova a zábery by sa nemuseli nasníma. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC H-PS45175E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC H-PS45175E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag