Návod k použití PANASONIC H-PS14042E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC H-PS14042E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC H-PS14042E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC H-PS14042E.


PANASONIC H-PS14042E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2783 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC H-PS14042E (5875 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC H-PS14042E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VQT3S52_E. book 1 Návod k pouzití / Návod na obsluhu VÝMNNÝ OBJEKTIV PRO DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VYMENITENÝ OBJEKTÍV PRE DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Model H-PS14042 Ped pouzitím si prosím pectte celý návod. Pred pouzitím objektívu si, prosím, pozorne precítajte celý tento návod na obsluhu. E M-HPS14042-CS until 2011/10/3 Obsah Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Upozornní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dodávané píslusenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] prostedky na hubení hmyzu, dbejte, aby nezasáhly objektiv. Takovéto látky mohou vázn poskodit vnjsí povrch výrobku nebo narusit jeho povrchovou úpravu. 8 Nepenásejte fotoaparát uchopením za nasazený objektiv. V zádném pípad objektiv neukládejte na zádném z dále vyjmenovaných míst, protoze by to mohlo negativn ovlivnit jeho funkce. ­ Na pímém slunci nebo v lét na plázi ­ Na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí, pípadn tam, kde dochází k náhlým zmnám teploty a vlhkosti ­ Na místech, kde je hodn písku, prachu a necistot ­ V blízkosti oteveného ohn ­ V blízkosti topných tles nebo zvlhcovac vzduchu ­ Na místech, kde by se mohl namocit ­ Na místech, kde dochází k silným vibracím ­ V zaparkovaném vozidle Informace si vyhledejte také v návodu k obsluze fotoaparátu. Jestlize nebudete objektiv delsí dobu pouzívat, ulozte jej spolecn s prostedkem, který pohlcuje vlhkost (silikagel). Nez jej píst pouzijete, zkontrolujte nejdíve jeho správnou funkci. Objektiv nenechávejte delsí dobu v kontaktu s pryzí nebo plastovými výrobky. Na cistní exteriéru a sklenných cástí objektivu nepouzívejte prostedky, jako je benzín, edidlo, alkohol ani podobné látky. Tyto prostedky pinejmensím porusí povrchovou úpravu, ale mohou objektiv vázn poskodit. Prach a otisky prst otírejte mkkým suchým hadíkem. Nepouzívejte kuchyské cisticí prostedky a utrky napustné chemickými látkami. 9 Odstraování potízí Pi zapnutí a vypnutí fotoaparátu je z objektivu slyset zvuk. Jedná se o zvuk vyvolaný pohybem cocek a clony, nejde o závadu. Kdyz je objektiv nasazený na digitálním fotoaparátu, nejde vypnout stabilizátor, pípadn stabilizace obrazu nefunguje. Optický stabilizátor obrazu tohoto objektivu funguje jen s podporovanými fotoaparáty. Je-li pouzit starsí digitální fotoaparát Panasonic (DMCGF1, DMC-GH1, DMC-G1), funkce [STABILIZER] v menu rezimu záznamu [REC] nejde pepnout do stavu [OFF] (vypnuto). Doporucujeme stáhnout aktuální verzi firmwaru digitálního fotoaparátu prostednictvím následující webové stránky: http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/ download/ Budete-li tento objektiv pouzívat s digitálními fotoaparáty jiných znacek, optický stabilizátor obrazu vám nebude fungovat. Micro Four ThirdsTM a logo Micro Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolocnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku, USA, Európskej únii a iných státoch. Four ThirdsTM a logo Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolocnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku, USA, Európskej únii a iných státoch. G MICRO SYSTEM je systém výmeny objektívov pre digitálne fotoaparáty LUMIX zalozený na standarde Micro Four Thirds System. Ostatné názvy systémov a produktov uvedené v tomto návode na obsluhu sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky výrobcov, ktorí príslusný systém alebo produkt vyvinuli. 1 VQT3S52_E. book 3 -Ak uvidíte tento symbolInformácie pre pouzívateov o likvidácii opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (domácnosti) Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky by sa nemali likvidova ako bezný komunálny odpad. V záujme správnej likvidácie, spracovania a recyklácie zaneste, prosím, tieto výrobky na urcené zberné miesta, kde budú prijaté bezplatne. V niektorých krajinách existuje moznos vráti výrobky do predajne pri kúpe podobného nového výrobku. Správnym spôsobom likvidácie predídete zbytocnému plytvaniu cennými zdrojmi a prípadným negatívnym dopadom na udské zdravie a zivotné prostredie, ktoré vznikajú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi. [. . . ] Ohnisková vzdialenos sa zobrazí na displeji digitálneho fotoaparátu po pripojení objektívu ku kompatibilnému digitálnemu fotoaparátu. Ohnisková vzdialenos sa nezobrazí na displeji digitálneho fotoaparátu, ktorý nie je kompatibilný. Podrobnosti o pouzitom digitálnom fotoaparáte nájdete uvedené na tejto webovej stránke. http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/ (Táto strana je k dispozícii len v anglictine. ) Upozornenia týkajúce sa pouzívania fotoaparátu Dbajte na to, aby objektív nespadol alebo aby ste s ním do niecoho nenarazili. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC H-PS14042E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC H-PS14042E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag