Návod k použití PANASONIC HF-S45150E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HF-S45150E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HF-S45150E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HF-S45150E.


PANASONIC HF-S45150E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1539 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HF-S45150E (4029 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HF-S45150E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze/Návod na obsluhu VÝMĚNNÝ OBJEKTIV PRO DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VYMENITEĽNÝ OBJEKTÍV PRE DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Model H-FS45150 Před použitím objektivu si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze. Pred používaním si, prosím, pozorne prečítajte celý tento návod na obsluhu. M-HFS45150-CS Obsah Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dodávané příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nasazení/sejmutí objektivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Názvy a funkce jednotlivých součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Čeho se vyvarovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Odstranění potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bezpečnostní pokyny S přístrojem pracujte co možná nejdále od zařízení, která generují silné elektromagnetické pole (např. [. . . ]  Objektiv nenechávejte delší dobu v kontaktu s pryží nebo plastovými výrobky. Na čištění exteriéru a skleněných částí objektivu nepoužívejte prostředky, jako je benzín, ředidlo, alkohol ani podobné látky.  Tyto prostředky přinejmenším poruší povrchovou úpravu, ale mohou objektiv vážně poškodit.  Nečistoty a prach z kroužků zoomu a zaostřování odstraňte suchou prachovkou.  Nepoužívejte kuchyňské čisticí prostředky ani chemicky ošetřené utěrky. 9 Odstranění potíží Při zapnutí a vypnutí fotoaparátu je z objektivu slyšet zvuk.  Jedná se o zvuk vyvolaný pohybem čoček a clony, nikoli o závadu. Když je objektiv nasazený na digitálním fotoaparátu, nejde vypnout stabilizátor, případně stabilizace obrazu nefunguje.  Optický stabilizátor obrazu tohoto objektivu funguje jen s podporovanými fotoaparáty.  Je-li použit starší digitální fotoaparát Panasonic (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1), funkce [STABILIZER] v menu režimu záznamu [REC] nejde přepnout do stavu [OFF] (vypnuto). Doporučujeme stáhnout aktuální verzi firmwaru digitálního fotoaparátu prostřednictvím následující webové stránky: http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/download/  Budete-li tento objektiv používat s digitálními fotoaparáty jiných značek, optický stabilizátor obrazu vám nebude fungovat.  Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti mobilných telefónov. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť zaznamenávaný obraz a zvuk.  Ak je činnosť fotoaparátu nepriaznivo ovplyvnená magnetickým poľom iného zariadenia a fotoaparát prestane správne fungovať, vypnite ho a vyberte batériu alebo odpojte zapojený sieťový adaptér. Následne batériu opäť vložte, alebo pripojte sieťový adaptér a fotoaparát zapnite. Objektív je možné používať s digitálnymi fotoaparátmi kompatibilnými so štandardom uchytenia objektívu „Micro Four ThirdsTM System“.  Nie je možné ho použiť na fotoaparátoch so špecifikáciou uchytenia Four ThirdsTM.  Na obrázkoch v tomto návode na obsluhu je ako príklad použitý digitálny fotoaparát DMC-G5.  Vzhľad a technické údaje výrobkov opísaných v tomto návode sa môžu kvôli následným vylepšeniam líšiť od aktuálnych výrobkov, ktoré ste si zakúpili.  Micro Four ThirdsTM a logo Micro Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Olympus Imaging Corporation v Japonsku, USA, Európskej únii a iných štátoch.  Four ThirdsTM a logo Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Olympus Imaging Corporation v Japonsku, USA, Európskej únii a iných štátoch.  G MICRO SYSTEM je systém pre digitálne fotoaparáty LUMIX s vymeniteľnými objektívmi založený na štandarde Micro Four Thirds System.  Ostatné názvy systémov a produktov uvedené v tomto návode na obsluhu sú zvyčajne registrované ochranné známky alebo ochranné známky výrobcov, ktorí príslušný systém alebo produkt vyvinuli. 2 – Ak uvidíte tento symbol – Informácie pre používateľov o likvidácii opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (domácnosti) Tento symbol uvádzaný na výrobkoch a/alebo v sprievodnej dokumentácii informuje o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte tieto výrobky na špecializovanom zbernom mieste, kde sú likvidačné služby poskytované bezplatne. [. . . ] Po priblížení zoomom znovu zaostrite na snímaný objekt. Upozornenia týkajúce sa používania 1 Šošovka objektívu 2 Zaostrovací prstenec Pri fotografovaní s manuálnym zaostrovaním otáčajte zaostrovacím prstencom. 3 Zoomovací prstenec Ak si chcete snímaný obraz priblížiť (tele) alebo nasnímať ako širokouhlý (wide), otáčajte zoomovacím prstencom. (Ekvivalent k 35 mm fotoaparátu: 90 mm až 300 mm. ) 4 Kontakty 5 Označenie uchytenia objektívu Dbajte na to, aby objektív nespadol alebo aby ste s ním do niečoho nenarazili.  Dbajte na to, aby vrecko, do ktorého ste vložili objektív, nespadlo, aby objektív neutrpel silný náraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HF-S45150E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HF-S45150E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag