Návod k použití PANASONIC HC-X920M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-X920M. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-X920M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-X920M.


PANASONIC HC-X920M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2886 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-X920M WI-FI CONNECTION GUIDE (609 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-X920M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HC-X920&X929&X920M&X910EP_VQT4R22_cze. book 27 ページ 2012年12月25日 火曜日 午後5時25分 ČESKY Bezpečnostní informace VÝSTRAHA: Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. ≥ Nepokládejte na toto zařízení předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. ≥ Používejte pouze doporučené příslušenství. Svěřte údržbu kvalifikovanému servisnímu personálu. UPOZORNĚNÍ! ≥ V případě nesprávného vložení akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. [. . . ] Důležitá informace: ≥ Síťový kabel je určen výhradně k použití s tímto zařízením. Nepoužívejte pro toto zařízení síťový kabel jiného zařízení. ≥ Při vypnutém napájení nebude akumulátor nabíjen. ≥ Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě od 10 °C do 30 °C. (Také teplota samotného akumulátoru se musí pohybovat v uvedeném rozmezí. ) 1 2 Připojte síťový kabel k síťovému adaptéru a poté do jej připojte do zásuvky elektrické sítě. Připojte síťový adaptér do zásuvky stejnosměrného vstupu. ≥ Indikátor stavu bude blikat červeně s intervalem 2 sekund (přibližně 1 sekundu rozsvícený a 1 sekundu zhasnutý), čímž bude informovat o zahájení nabíjení. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení. ∫ Připojení k síťové zásuvce Pokud zapnete toto zařízení, když je k němu připojen síťový adaptér, budete jej moci použít s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě. Používejte jej spolu s akumulátorem při dlouhodobém záznamu s připojeným síťovým adaptérem. A Zásuvka pro DC vstup ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než dodaný. Při používání jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitní funkci tohoto výrobku. Nenechávejte akumulátor(y) v automobilu vystavený(é) delší dobu přímému slunečnímu světlu se zavřenými dveřmi a okny. 34 VQT4R22 (CZE) HC-X920&X929&X920M&X910EP_VQT4R22_cze. book 35 ページ 2012年12月25日 火曜日 午後5時25分 Doba nabíjení a doba záznamu ∫ Doba nabíjení/záznamu ≥ Teplota: 25 oC/relativní vlhkost: 60%RH ≥ Při použití hledáčku (doby v závorkách se vztahují na použití LCD monitoru) Číslo modelu akumulátoru [Napětí/Kapacita (Minimální)] Doba nabíjení Režim záznamu [1080/50p], [AVCHD 3D]* 2 h 30 min [PH], [HA], [HG], [HE] [iFrame], [SbS 3D]* Maximální doba nepřetržitého záznamu 1 h 25 min (1 h 15 min) 1 h 30 min (1 h 20 min) 1 h 35 min (1 h 20 min) Aktuální doba záznamu 55 min (45 min) 55 min (50 min) 55 min (50 min) Dodaný akumulátor/ VW-VBN130 (volitelné příslušenství) [7, 2 V/1250 mAh] * Toto bude režim záznamu, pokud je dodána předsádková čočka 3D (volitelné příslušenství). ≥ Uvedená doba nabíjení se vztahuje na kompletně vybitý akumulátor. Doba nabíjení akumulátoru v příliš teplém/chladném prostředí nebo po dlouhodobé nečinnosti akumulátoru by mohla být delší než obvykle. ≥ Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na kartu při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou zoomu apod. ∫ Indikace stavu akumulátoru Na LCD monitoru se zobrazí ukazatel zbývající kapacity akumulátoru. ≥ Pokud zbývají méně než 3 minuty, tak se ikona rozsvítí červeně. Akumulátor dobijte nebo ho vyměňte za plně nabitý akumulátor. (CZE) VQT4R22 35 HC-X920&X929&X920M&X910EP_VQT4R22_cze. book 36 ページ 2012年12月25日 火曜日 午後5時25分 Příprava Záznam na kartu Toto zařízení může zaznamenávat statické snímky nebo filmy na kartu SD nebo do vestavěné paměti. Ohledně záznamu na kartu si přečtěte následující informace. Karty, které lze použít v tomto zařízení Pro záznam filmů používejte paměťové karty SD vyhovující Class 4 nebo vyšší SD Speed Class Rating. Potvrďte si, prosím, nejnovější informace o paměťových kartách SD/paměťových kartách SDHC/ paměťových kartách SDXC, které lze používat pro záznam filmu, na následující internetové stránce: http://panasonic. jp/support/global/cs/e_cam (Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině. ) ≥ Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Vložení/vyjmutí karty SD Při použití karty SD, která není od firmy Panasonic nebo byla předtím použita v jiném zařízení, tuto kartu před jejím prvním použitím v tomto zařízení naformátujte. (l 44) Při formátování karty SD budou všechna zaznamenaná data vymazána. Po vymazání dat již jejich obnova nebude možná. Upozornění: Zkontrolujte, zda zhasnul indikátor. Indikátor přístupu [ACCESS] A ≥ Během přístupu tohoto zařízení na kartu SD nebo do vestavěné paměti je rozsvícen indikátor přístupu. 1 Otevřete kryt slotu pro kartu SD a vložte (vyjměte) kartu SD do (ze) slotu pro kartu. ≥ Obraťte stranu se štítkem B ve směru zobrazeném na ilustraci a zasuňte ji rovně, až na doraz. ≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na její střed a vytáhněte ji rovně ven. 2 Zavřete kryt slotu pro kartu SD stisknutím jeho části C. ≥ Bezpečně jej zavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí.  36 VQT4R22 (CZE) HC-X920&X929&X920M&X910EP_VQT4R22_cze. book 37 ページ 2012年12月25日 火曜日 午後5時25分 Příprava Zapnutí/vypnutí zařízení Napájení můžete zapnout a vypnout prostřednictvím tlačítka napájení, LCD monitoru nebo hledáčku. Zapnutí a vypnutí napájení prostřednictvím tlačítka napájení Zapněte zařízení otevřením LCD monitoru a stisknutím tlačítka napájení. Vypnutí napájení  Přidržte stisknuté tlačítko napájení až do zhasnutí indikátoru stavu. A Rozsvítí se indikátor stavu. Otevřením LCD monitoru nebo vytáhnutím hledáčku můžete zapnout napájení. Příprava Používání dotykového displeje Zařízení může být ovládáno přímým dotykem LCD monitoru (dotykového displeje) vašimi prsty. ∫ Dotknutí Volba ikony nebo snímku se provádí dotknutím a uvolněním dotykového displeje. [. . . ] Pokud je připojen k bezdrátovému přístupovému bodu, změňte přístupový bod sítě Wi-Fi pomocí nastavení sítě Wi-Fi smartphonu. Každé připojení k smartphonu vyžaduje dlouhou dobu. Toto zařízení není zobrazeno na straně nastavení Wi-Fi smartphonu. Připojení Wi-Fi je bezprostředně odpojeno. ≥ V závislosti na nastavení smartphonu se může stát, že připojení Wi-Fi bude trvat déle, ale nejedná se o poruchu. ≥ Zkuste přepnout ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ funkce Wi-Fi v nastaveních WiFi smartphonu. ≥ Když se v menu nastavení Wi-Fi zařízení Android™ 4. 0 nebo novější verze nachází nastavení pro zabránění připojení s nízkou kvalitou, vypněte jej. (CZE) VQT4R22 47 HC-X920&X929&X920M&X910EP_VQT4R22_cze. book 48 ページ 2012年12月25日 火曜日 午後5時25分 Ostatní Technické údaje HD videokamera s vysokým rozlišením Bezpečnostní informace Napájecí zdroj: DC 9, 3 V (Při použití síťového adaptéru) DC 7, 2 V (Při použití akumulátoru) Příkon: Záznam; HC-X920 / HC-X929 / HC-X920M 9, 3 W HC-X910 8, 7 W Probíhá nabíjení; 10, 3 W Formát záznamu filmu: [AVCHD]; Kompatibilní s formátem AVCHD verze 2. 0 (AVCHD 3D/Progressive) [iFrame]; Kompatibilita s formátem souboru MPEG-4 AVC (. MP4) Komprese obrazu filmu: MPEG-4 AVC/H. 264 MPEG-4 MVC/H. 264 (AVCHD 3D) Komprese zvuku: [AVCHD]; Dolby® Digital/5. 1-k (vestavěný mikrofon), 2-k (vestavěný mikrofon/externí mikrofon) [iFrame], [MP4]; AAC/2-k Režim záznamu a přenosová rychlost: [1080/50p]; Maximálně 28 Mbps (VBR) [PH]; Maximálně 24 Mbps (VBR) [HA]; Průměrně 17 Mbps (VBR) [HG]; Průměrně 13 Mbps (VBR) [HE]; Průměrně 5 Mbps (VBR) [iFrame]; Maximálně 28 Mbps (VBR) [AVCHD 3D]; Maximálně 28 Mbps (VBR) [SbS 3D]; Průměrně 17 Mbps (VBR) Ohledně velikosti obrazu a doby možného záznamu filmu vycházejte z návodu (ve formátu PDF). Formát záznamu statických snímků: JPEG (Design rule for Camera File system, na základě standardu Exif 2. 2) Kompatibilní s formátem MPO (3D statické snímky) Ohledně velikosti statického snímku a počtu zaznamenatelných snímků vycházejte z návodu (ve formátu PDF). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-X920M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-X920M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag