Návod k použití PANASONIC HC-X800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-X800. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-X800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-X800.


PANASONIC HC-X800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11482 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-X800 (14273 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-X800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití HD videokamera s vysokým rozlisením Model c. HC-X900 HC-X909 HC-X900M HC-X800 Ped pouzitím si, prosíme, pectte celý návod. VQT4D03 Bezpecnostní informace Formát záznamu pro záznam film Mzete si zvolit formát záznamu AVCHD* nebo iFrame pro záznam film s pouzitím tohoto zaízení. (l 59) * Je kompatibilní s AVCHD 3D nebo AVCHD Progressive (1080/50p). AVCHD 3D: Mzete zaznamenávat výkonný 3D obraz v plném vysokém rozlisení jako v reálu. Pro zobrazení 3D obrazu v plném vysokém rozlisení je vyzadován 3D kompatibilní televizor, který je kompatibilní se sekvencním formátem snímk. [. . . ] Jako datum záznamu statického snímku bude pouzito datum záznamu filmu. Kvalita se bude lisit od bzného statického snímku. Index snímku vyhledávání zvýraznných cástí/podle casu Na základ nastaveného zpsobu vyhledávání je na miniatue zobrazen obraz jedné scény. Scénu lze pehrát z libovolného místa uprosted, které si pejete prohlédnout. a Posute pácku zoomu smrem ke stran zmte zobrazení minatur na Index vyhledávání zvýraznných cástí a vyhledávání podle casu. (l 31) 1 2 Dotknte se . Zobrazení následující (pedcházející) strany: j Posute zobrazení miniatur nahoru (dol) bhem jeho doteku. j Dotknte se (nahoru) / (dol) na pácce posuvu miniatur. Dotknte se pozadované podmínky vyhledávání [3 SEK. ]/[6 SEK. ]/[12 SEK. ]/[MINUTY]/[TVÁE]*/[VYBRANÉ]*. * Nezobrazuje se na scénách iFrame a na scénách ulozených v MP4. - 85 - Pi volb [TVÁE] bude zvolena cást, pro kterou má být provedeno rozeznání tváe ze scén posouzených jako jasn zaznamenané. Kdyz zvolíte [VYBRANÉ], bude identifikována cást, která bude posouzena jako jasn nasnímaná, a bude zobrazena v podob miniatury. 3 4 (Kdyz je zvoleno [MINUTY]) Provete nastavení dotekem / . Je mozné nastavit maximáln 60 minut. Dotknte se [ZADAT]. Dotknte se miniatury, která má být pehrána. / . Následující (pedcházející) miniatura mze být zobrazena dotekem Zopakování pehrávání Pehrávání první scény zacíná v míst, kde doslo k ukoncení pehrávání poslední scény. MENU : [NAST. VIDEA] # [OPAK. PEHR. ] # [ZAP. ] Zobrazí se oznacení a bude zahájeno prohlízení na celém displeji. (Pi pehrávání film podle data budou vsechny scény ve zvolené datum pehrávány opakovan. ) Pokracování pedchozího pehrávání Kdyz bylo pehrávání scény zastaveno v polovin, pehrávání mze být obnoveno z místa, ve kterém bylo zastaveno. MENU : [NAST. VIDEA] # [POKR. PEHR. ] # [ZAP. ] . Pi zastavení filmového záznamu se na miniatue zastavené scény zobrazí indikace Pi vypnutí napájení nebo pi zmn rezimu dojde k vymazání polohy ulozené rekapitulace. PEHR. ] se nemní. ) - 86 - Zoomové piblízení bhem pehrávání statického snímku (zoomové pehrávání) Mzete pouzít zoomové piblízení bhem pehrávání dotekem statického snímku. 1 Dotknte se cásti, na kterou si pejete aplikovat zoom bhem pehrávání statických snímk, a drzte ji stisknutou. Zoom na statickém snímku je aplikován v následujícím poadí: k1 # k2 # k4. Dotknte se a drzte na displeji za úcelem aplikace zoomového piblízení z bzného zobrazení na k2, Dotknte se displeje za úcelem aplikace zoomu z k2 to k4. Bude provedeno zoomové piblízení statického snímku, bude provedeno jeho vystední na dotknutou cást. 2 Pejdte do zoomovené polohy dotekem /// nebo provete posun, zatímco se dotýkáte displeje. Umístní zoomu se zobrazí piblizn na 1 sekundu pi zoomovém piblízení (zoomovém oddálení) nebo pohybu zobrazeného umístní. Cím více bude obraz roztazený, tím více poklesne jeho kvalita. A Zobrazené umístní zoomu Zoomové oddálení statického snímku Provete zoomové oddálení dotekem . (k4 # k2 # k1) Dotekem obnovte bzné pehrávání (k1). Operace související s pouzitím zoomu mzete ovládat také páckou zoomu. Zoomové pehrávání nelze aplikovat na statické snímky zaznamenané v 3D. Zoomové pehrávání bude provedeno po pepnutí na 2D pehrávání. - 87 - Pokrocilé funkce (Pehrávání) Rzné funkce pehrávání Pehrávání filmu/statických snímk podle data Scény nebo statické snímky zaznamenané ve stejný den mohou být pehrávány po sob. 1 2 3 Dotknte se ikony volby data. (l 20) Dotknte se data pehrávání. ALL Scény nebo statické snímky zaznamenané ve zvolené datum budou zobrazeny v podob miniatur. Dotknte se scény nebo statického snímku urceného k pehrávání. A Ikona volby data Po vypnutí napájení nebo zmn rezimu bude pehrávání vsech scén nebo statických snímk následn obnoveno. V následujících pípadech jsou i AVCHD scény zaznamenané bhem téhoz dne seskupeny samostatn. [. . . ] V pípad jakéhokoli jiného pouzití licence nebude udlena nebo bude zrusena . Navstivte stránku http://www. mpegla. com. Licence Logo SDXC je ochrannou známkou SD3C, LLC. "AVCHD", "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive", "AVCHD 3D/Progressive" a logo "AVCHD 3D/Progressive" jsou ochrannými známkami spolecností Panasonic Corporation a Sony Corporation. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-X800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-X800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag