Návod k použití PANASONIC HC-V720MEP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-V720MEP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-V720MEP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-V720MEP.


PANASONIC HC-V720MEP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2499 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-V720MEP (2517 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-V720MEP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 26 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Bezpečnostní informace VÝSTRAHA: Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. ≥ Nepokládejte na toto zařízení předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. ≥ Používejte pouze doporučené příslušenství. Svěřte údržbu kvalifikovanému servisnímu personálu. UPOZORNĚNÍ! ≥ V případě nesprávného vložení akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. [. . . ] K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení.  ∫ Připojení k síťové zásuvce Toto zařízení lze používat s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě po zapnutí zařízení s připojeným síťovým adaptérem. Používejte jej spolu s akumulátorem při dlouhodobém záznamu s připojeným síťovým adaptérem. A Zásuvka pro DC vstup ∫ Nabíjení prostřednictvím připojení k jinému zařízení Nabíjení lze provádět prostřednictvím připojení k jinému zařízení pomocí USB kabelu (dodaného). ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než dodaný. Při používání jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitní funkci tohoto výrobku. Nenechávejte akumulátor(y) v automobilu vystavený(é) delší dobu přímému slunečnímu světlu se zavřenými dveřmi a okny. (CZE) VQT4Q82 33 HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 34 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Doba nabíjení a doba záznamu ∫ Doba nabíjení/záznamu ≥ Teplota: 25 oC/relativní vlhkost: 60%RH ≥ Doby nabíjení v závorce platí pro nabíjení z USB zásuvky. Číslo modelu akumulátoru [Napětí/Kapacita (Minimální)] Dodaný akumulátor/ VW-VBT190 (volitelné příslušenství) [3, 6 V/1940 mAh] Doba nabíjení Režim záznamu [1080/50p] 2 h 20 min (5 h 20 min) [PH], [HA], [HG] [HE] [iFrame] Maximální doba nepřetržitého záznamu 1 h 30 min 1 h 35 min 1 h 40 min 1 h 45 min 55 min Aktuální doba záznamu 45 min 50 min ≥ Tyto doby jsou přibližné. ≥ Uvedená doba nabíjení se vztahuje na kompletně vybitý akumulátor. Doba nabíjení akumulátoru v příliš teplém/chladném prostředí nebo po dlouhodobé nečinnosti akumulátoru by mohla být delší než obvykle. ≥ Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na kartu při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou zoomu apod. ∫ Indikace stavu akumulátoru Na LCD monitoru se zobrazí ukazatel zbývající kapacity akumulátoru. ≥ Pokud zbývají méně než 3 minuty, tak se ikona rozsvítí červeně. Akumulátor dobijte nebo ho vyměňte za plně nabitý akumulátor. 34 VQT4Q82 (CZE) HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 35 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Příprava Záznam na kartu Toto zařízení může zaznamenávat statické snímky nebo filmy na kartu SD nebo do vestavěné paměti. Ohledně záznamu na kartu si přečtěte následující informace. Karty, které lze použít v tomto zařízení Pro záznam filmů používejte paměťové karty SD vyhovující Class 4 nebo vyšší SD Speed Class Rating. Potvrďte si, prosím, nejnovější informace o paměťových kartách SD/paměťových kartách SDHC/ paměťových kartách SDXC, které lze používat pro záznam filmu, na následující internetové stránce: http://panasonic. jp/support/global/cs/e_cam (Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině. ) ≥ Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Vložení/vyjmutí karty SD Při použití karty SD, která není od firmy Panasonic nebo byla předtím použita v jiném zařízení, tuto kartu před jejím prvním použitím v tomto zařízení naformátujte. (l 43) Při formátování karty SD budou všechna zaznamenaná data vymazána. Po vymazání dat již jejich obnova nebude možná. Upozornění: Zkontrolujte, zda zhasnul indikátor. Indikátor přístupu [ACCESS] A    ≥ Během přístupu tohoto zařízení na kartu SD nebo do vestavěné paměti je rozsvícen indikátor přístupu. 1 Otevřete kryt slotu pro kartu SD a vložte (vyjměte) kartu SD do (ze) slotu pro kartu B. ≥ Obraťte stranu se štítkem C ve směru zobrazeném na ilustraci a zasuňte ji rovně, až na doraz. ≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na její střed a vytáhněte ji rovně ven. 2 Bezpečně zavřete kryt slotu pro kartu SD. ≥ Bezpečně jej zavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí. (CZE) VQT4Q82 35 HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 36 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Příprava Zapnutí/vypnutí zařízení Můžete zapnout a vypnout napájení použitím tlačítka napájení nebo otevřením a zavřením LCD monitoru. Zapnutí a vypnutí napájení prostřednictvím tlačítka napájení Zapněte zařízení otevřením LCD monitoru a stisknutím tlačítka napájení.  Vypnutí napájení Přidržte stisknuté tlačítko napájení až do zhasnutí indikátoru stavu. A Rozsvítí se indikátor stavu. K zapnutí zařízení dojde při otevření LCD monitoru a k jeho vypnutí při zavření LCD monitoru. Příprava Používání dotykového displeje Zařízení může být ovládáno přímým dotykem LCD monitoru (dotykového displeje) vašimi prsty. ∫ Dotknutí Volba ikony nebo snímku se provádí dotknutím a uvolněním dotykového displeje. ≥ Když se dotknete dotykového displeje, zatímco se již dotýkáte jiné jeho části, nový dotek bude neúčinný. ∫ Potáhněte během doteku Pohybujte vaším prstem, zatímco tlačí na displej. 36 VQT4Q82 (CZE) HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 37 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 ∫ Ikony ovládání činnosti / / / : Dotkněte se jich při změně strany nebo při provádění nastavení. : Vraťte se na předcházející stranu dotekem. Dotykové menu Dotkněte se (levá strana)/ (pravá strana) v dotykovém menu za účelem přepínání ikon ovládání. ≥ Zároveň je možné přepínat provozní ikony posouváním dotykového menu doprava nebo doleva během jeho doteku. T  W A Dotykové menu ∫ Zobrazení dotykového menu Zobrazení dotykového menu zmizí poté, co po určenou dobu během záznamu videosekvence/ statického snímku nebude provedena žádná činnost. Za účelem jeho opětovného zobrazení klepněte na . (CZE) VQT4Q82 37 HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 38 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Příprava Nastavení data a času Při zakoupení zařízení nejsou nastavené hodiny. ČASU] MENU Dotkněte se data nebo času, podle toho, co si přejete nastavit, a poté nastavte požadovanou hodnotu s použitím / . Zobrazení nastavení světového času: [DOMA]/ [CÍL CESTY] ≥ Rok lze nastavit na hodnotu od 2000 do 2039. 3 Dotkněte se [ZADAT]. ≥ Může dojít k zobrazení hlášení o nastavení světového času. ≥ HC-V720 / HC-V727 / HC-V720M Při zakoupení zařízení se po nastavení světového času zobrazí strana pro potvrzení Wi-Fi nastavení. Když nastavení není potřebné, ukončete zobrazování dané strany. [. . . ] Pokud nebude toto zařízení rozpoznáno po klepnutí, změňte polohu a zkuste pomalu klepnutí opakovat. ≥ Pokud nedojde po klepnutí ke spojení, opakujte klepnutí. 46 VQT4Q82 (CZE) HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 47 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Ostatní Technické údaje HD videokamera s vysokým rozlišením Bezpečnostní informace Napájecí zdroj: DC 5, 0 V (Při použití síťového adaptéru) DC 3, 6 V (Při použití akumulátoru) Příkon: Záznam; 6, 7 W Nabíjení; 7, 7 W Formát záznamu videa: [AVCHD]; Kompatibilní s formátem AVCHD verze 2. 0 (AVCHD Progressive) [iFrame]; Kompatibilita s formátem souboru MPEG-4 AVC (. MP4) Komprese obrazu filmu: MPEG-4 AVC/H. 264 Komprese zvuku: [AVCHD]; Dolby® Digital/5. 1-k (vestavěný mikrofon), 2-k (vestavěný mikrofon/externí mikrofon) [iFrame], [MP4]; AAC/2-kan. Režim záznamu a přenosová rychlost: [1080/50p]; Maximálně 28 Mbps (VBR) [PH]; Maximálně 24 Mbps (VBR) [HA]; Průměrně 17 Mbps (VBR) [HG]; Průměrně 13 Mbps (VBR) [HE]; Průměrně 5 Mbps (VBR) [iFrame]; Maximálně 28 Mbps (VBR) Ohledně velikosti snímku a doby možného záznamu filmu vycházejte z návodu (ve formátu PDF). Formát záznamu statických snímků: JPEG (Design rule for Camera File system, vycházející ze standardu Exif 2. 2) Ohledně velikosti statického snímku a počtu zaznamenatelných snímků vycházejte z návodu (ve formátu PDF). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-V720MEP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-V720MEP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag