Návod k použití PANASONIC HC-V500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-V500. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-V500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-V500.


PANASONIC HC-V500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8792 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-V500 (10795 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-V500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití HD videokamera s vysokým rozlisením Model c. HC-V500 HC-V500M Ped pouzitím si, prosíme, pectte celý návod. VQT3W58 Bezpecnostní informace Formát záznamu pro záznam film Pi pouzití tohoto zaízení mzete zaznamenávat filmy ve formátech záznamu AVCHD*1 nebo iFrame. AVCHD: Umozuje provádt záznam v nejlepsí kvalit obrazu, kterou toto zaízení disponuje (1080/50p) a v kvalit obrazu s vysokým rozlisením (1080/50i). Je vhodné pro sledování na televizoru s sirokým formátem nebo pro ulození na disk*2. *2 Pro ulození obrazu zaznamenaného ve formátu 1080/50p je teba zkopírovat disk s pouzitím dodaného softwaru HD Writer AE 4. 0. [. . . ] ­1, ­2. . . po zobrazení data zobrazeného na displeji . I kdyz jsou scény AVCHD zaznamenány ve stejný den, budou seskupeny oddlen, kdyz dojde k pepnutí záznamu 1080/50p, nebo záznamu 1080/50i. Po zobrazení data záznamu na displeji je pidáno ­1, ­2. . . V následujících pípadech jsou i iFrame scény zaznamenané bhem téhoz dne seskupeny samostatn. Za datum poízení uvedeném na displeji je pídáno císlo ­1, ­2. . . j Kdyz pocet scén pesáhne 99 j Pi provedení [VYNULOVÁNÍ POCÍTADLA] V následujících pípadech jsou i statické snímky zaznamenané bhem téhoz dne seskupeny samostatn. j Kdyz pocet statických snímk pesahuje 999 j Pi záznamu snímk v rezimu vysokorychlostního sekvencního snímání bude zobrazeno (po datu v seznamu seazeném podle data bude zobrazeno ). j Pi provedení [VYNULOVÁNÍ POCÍTADLA] Pi zobrazení seznamu statických snímk vytvoených z filmu, které budou seazené podle data, bude za datem zobrazeno . (l 69) V seznamu scén ulozených v rámci Pehrávání zvýraznných cástí podle data je symbol zobrazen po datu. (l 78) - 72 - Pehrávání zvýraznných cástí Cást, která byla jasn rozeznána, je vyjmuta z dlouhodobého záznamu a mze být pehrána v prbhu krátké doby s pidáním efekt a hudby. Mze být zaznamenána jako samostatná scéna. Dále je mozné vytvoit originální Pehrávání zvýraznných cástí prostednictvím kontroly Vasich oblíbených scén a nastavení vyjmutí tchto scén. Pehrávání zvýraznných cástí není mozné pro scény v iFrame nebo pro scény ulozené jako MP4. 1 2 Dotknte se . (l 16) ALL Dotknte se pozadovaného efektu. Doporucuje se pro záznam píjemných situací, jako nap. Doporucuje se pouzívat pro záznam pomalu se pohybující scény. (l 74) [POP]: [NORMÁLNÍ]: [VÁZNÁ]: [DYNAMICKÁ]: [VLASTNÍ]: Scény odpovídající danému efektu budou vyjmuty a zobrazeny v podob miniatur. Slouzí k vlození takových efekt, jako je zatmívání, pomalý pohyb, zastavení (perusení) nebo zrychlené pehrávání. Bude provedeno pehrávání s datem posledního záznamu. Ohledn zmny nastavení si pectte informace uvedené na stran 75. 3 4 Dotknte se na zobrazení miniatur. Ohledn zmny nastavení si pectte informace uvedené na stran 75. Zvolte operaci pehrávání. (l 27, 68) Pi ukoncení, nebo perusení pehrávání, bude zobrazena strana pro volbu [ULOZIT] (l 78), [VYBRAT ZNOVA], nebo [ODCHOD]. K obnovení pehrávání vsech scén dojde pi vypnutí napájení nebo pi zmn rezimu. Zpomalené pehrávání a pehrávání po jednotlivých snímcích není mozné. - 73 - Nastavení uzivatelských efekt Je mozné si vychutnat Pehrávání zvýraznných cástí s vasimi oblíbenými efekty nastavením kombinace obrazových efekt a hudby. 1 2 3 Dotknte se [VLASTNÍ]. [. . . ] IBM a PC/AT je registrovanou obchodní známkou spolecnosti International Business Machines Corporation ze Spojených stát amerických. Intel®, Pentium®, Celeron® a Intel® CoreTM jsou obchodními známkami spolecnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. AMD AthlonTM je obchodní známkou Advanced Micro Devices, Inc. iMovie a Mac a Mac OS jsou ochrannými známkami Apple Inc. , zaregistrovanými v U. S. A. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-V500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-V500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag