Návod k použití PANASONIC HCV270EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HCV270EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HCV270EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HCV270EP.


PANASONIC HCV270EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8878 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HCV270EP (9092 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HCV270EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití HD videokamera s vysokým rozlišením Model č. HC-V270 HC-V260 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. SQW0112 until 2014/11/27 Především si přečtěte následující informace ∫ Formát záznamu pro záznam filmů Pro záznam filmů s použitím tohoto zařízení si můžete zvolit formát záznamu AVCHD*1, MP4 nebo iFrame. AVCHD: Je vhodné pro sledování na televizoru s vysokým rozlišením nebo pro uložení na disk*2. *2 Uložení snímku zaznamenaného ve formátu 1080/50p lze provést následujícími způsoby: j Zkopírujte snímek na disk pomocí HD Writer LE 3. 0. j Zkopírujte snímek do rekordéru disků Blu-ray Panasonic, který podporuje formát AVCHD Progressive. [. . . ] ≥ Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru. Změňte video vstup na video zařízení a televizoru tak, aby bylo připojeno toto zařízení. A/V ≥ Nastavený kanál se bude lišit podle konektoru, ke kterému je toto zařízení připojeno. ≥ Podrobnosti najdete v návodu k použití videopřístroje. A AV kabel (dostupný v běžném prodeji) ≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání. 1 2 Připojte toto zařízení k video zařízení a zahajte přehrávání na tomto zařízení. Na připojeném přístroji zahajte záznam. ≥ Za účelem zastavení záznamu (kopírování) zastavte přehrávání na tomto zařízení po zastavení záznamu na rekordéru. obrazovka menu, mohou být na televizoru zobrazeny ve zmenšené velikosti. ≥ Není-li potřeba zobrazovat údaje data a času a indikace funkcí, zrušte je před kopírováním. (l 31, 97) Při přehrávání zkopírovaného obrazu na širokoúhlém TV může být obraz zúžen ve svislém směru. V takovém případě konzultujte návod k použití připojeného zařízení nebo si přečtěte návod k použití TV a nastavte formát na 16:9. - 108 - Kopie/Kopírování Používání karty Eye-Fi™ Při použití karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) budete moci provádět záznam filmů a statických snímků na kartu a ukládat je na PC nebo nahrávat na internetové stránky pro sdílení souborů prostřednictvím bezdrátové sítě. ≥ Funkce karty Eye-Fi (včetně bezdrátového přenosu) nejsou u tohoto zařízení zaručeny. V případě poruchy karty se obraťte na jejího výrobce. ≥ Chcete-li používat funkci přenosu Eye-Fi, je nutné použít prostředí širokopásmové bezdrátové sítě LAN. ≥ Chcete-li použít kartu Eye-Fi, je nutné získat povolení od místních nebo národních úřadů. Kartu nepoužívejte, pokud nemáte příslušné povolení. Pokud si nejste jisti, zda je takové používání povoleno, zeptejte se výrobce karty. ≥ Aby se předešlo odposlouchávání komunikací, nesprávnému použití, neoprávněnému osvojení cizí identity apod. , důrazně doporučujeme správně nakonfigurovat bezpečnostní nastavení (nastavení kryptování). Podrobnější informace můžete získat přečtením návodů k vaší kartě Eye-Fi a k přístupovému bodu. ≥ Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi předem do počítače a nakonfigurujte nastavení Eye-Fi. si přečtěte, prosím, návod k použití nebo se poraďte s výrobcem karty) ≥ Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení Zvolte menu. MENU : [NASTAVENÍ] # [Eye-Fi Přenos] # [ZAP. ] ≥ Pokud je [Eye-Fi Přenos] nastaveno na [ZAP. ], dojde k automatickému přenosu souborů, které lze přenést. ≥ Chcete-li zrušit přeposílání souboru, vypněte zařízení nebo nastavte [Eye-Fi Přenos] na [VYP. ]. ≥ Nastavení v okamžiku nákupu odpovídá hodnotě [VYP. ]. Při každém vyjmutí karty Eye-Fi ze zařízení bude toto nastavení nastaveno na hodnotu [VYP. ]. ≥ Během záznamu filmu nejsou přenosy Eye-Fi dostupné. [. . . ] (Informace o funkcích [Párty] a [Pohybující Se Objekt]) ≥ Během záznamu filmu není možné zaznamenávat statické snímky. - 192 - ≥ V závislosti na podmínkách záznamu se může změnit barevný tón zaznamenávaného obrazu nebo nemusí dojít k automatickému záznamu objektů. Taková situace může nastat například za následujících podmínek: j Objekt je příliš velký nebo malý j Pozadí a objekt mají podobné barvy j Místo záznamu je tmavé j Je zjištěno jasné světlo (obloha, televizor, lampička apod. ) j Objekt se pohybuje příliš rychle nebo se vůbec nepohybuje j Zaznamenávaná oblast je v blízkosti okna ≥ V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být scény zaznamenány podle vašich požadavků. V takových případech doporučujeme přepnout režim na [Manuálně]. (Informace o funkci [Pohybující Se Objekt]) ≥ Při spuštění záznamu bude detekován pohyblivý objekt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HCV270EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HCV270EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag