Návod k použití PANASONIC HC-V210M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-V210M. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-V210M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-V210M.


PANASONIC HC-V210M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2454 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-V210M (2559 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-V210M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze. book 27 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 ČESKY Bezpečnostní informace VÝSTRAHA: Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. ≥ Nepokládejte na toto zařízení předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. ≥ Používejte pouze doporučené příslušenství. Svěřte údržbu kvalifikovanému servisnímu personálu. UPOZORNĚNÍ! ≥ V případě nesprávného vložení akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. [. . . ] Před prvním použitím zařízení kompletně nabijte akumulátor. ∫ Nabíjení se síťovým adaptérem. Když je připojen síťový adaptér, zařízení se nachází v pohotovostním stavu. V případě připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce je primární obvod stále “živý” (pod napětím). Důležitá informace: ≥ Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě mezi 10 oC a 30 oC. (Teplota akumulátoru musí mít stejné hodnoty. ) / ≥ Používejte dodaný síťový adaptér. Nepoužívejte síťový adaptér jiného zařízení. ≥ Síťový kabel je určen výhradně k použití s tímto zařízením. Nepoužívejte pro toto zařízení síťový kabel jiného zařízení. ≥ Při vypnutém napájení nebude akumulátor nabíjen. ≥ Síťový adaptér a USB kabel jsou určeny výhradně pro použití s tímto zařízením. Obdobně platí, že nesmíte používat síťové adaptéry a USB kabely jiného zařízení s tímto zařízením. ≥ Při zapnutém napájení nelze nabíjet akumulátor. Stisknutím tlačítka napájení vypněte napájení. (l 41) /  1 2 Připojte síťový kabel k síťovému adaptéru a poté do jej připojte do zásuvky elektrické sítě. Připojte síťový adaptér do zásuvky stejnosměrného vstupu [DC IN]. ≥ Dávejte pozor, aby nedošlo k sevření krytu zásuvky stejnosměrného vstupu. ≥ Indikátor stavu bude blikat červeně s intervalem 2 sekund (zapnutý přibližně 1 sekundu a vypnutý přibližně 1 sekundu) a bude tak informovat, že nabíjení bylo zahájeno. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení. A Zásuvka pro DC vstup ≥ Zasuňte konektory na doraz. (CZE) VQT4T57 35 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze. book 36 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分       A USB zásuvka B Připojení k síťové zásuvce ≥ Zasuňte konektory na doraz. 1 2 Otevřete LCD monitor. Připojte USB kabel k síťovému adaptéru. ≥ Zkontrolujte, zda zástrčková část síťového adaptéru nechybí nebo zda není nevyrovnaná vůči adaptéru.  3 4 Připojte síťový adaptér k síťové zásuvce. Připojte USB kabel k zařízení. ≥ Indikátor stavu C bude blikat červeně s periodou přibližně 2 sekund (vypnutý přibližně 1 sekundu a zapnutý přibližně 1 sekundu) a bude tak informovat, že nabíjení bylo zahájeno. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení. ∫ Připojení k síťové zásuvce Pokud zapnete toto zařízení, když je k němu připojen síťový adaptér, budete jej moci použít s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě. Používejte jej spolu s akumulátorem při dlouhodobém záznamu s připojeným síťovým adaptérem. 36 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze. book 37 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 ∫ Připojení k PC a nabíjení. Umožňuje nabití zařízení v případě, že nemáte k dispozici vhodný síťový adaptér. Připojení USB kabelu   ≥ Indikátor stavu B bude blikat červeně s periodou přibližně 2 sekund (vypnutý přibližně 1 sekundu a zapnutý přibližně 1 sekundu) a bude tak informovat, že nabíjení bylo zahájeno. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení. [. . . ] : [NASTAVENÍ] # [LANGUAGE] # Ukončení zobrazení menu Stiskněte tlačítko MENU. ∫ Zobrazování informací V krocích 3 a 4 jsou zobrazeny popisy zvolených podmenu a položek. požadovaný jazyk Formátování Uvědomte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data a nebudou moci být obnovena. : [NASTAVENÍ] # [PAMĚŤ FORMÁT] # požadované nastavení [VEST. PAMĚŤ]*1/[SD KARTA]/[HDD]*2 *1 *2 ≥ Když není připojený USB HDD, strana pro volbu média není zobrazena. ≥ Obrazovka výběru médií není zobrazena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-V210M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-V210M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag