Návod k použití PANASONIC HCV160EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HCV160EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HCV160EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HCV160EP.


PANASONIC HCV160EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4636 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HCV160EP (5804 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HCV160EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití HD videokamera s vysokým rozlišením Model č. HC-V160 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. SQW0094 until 2014/12/4 Především si přečtěte následující informace ∫ Formát záznamu pro záznam filmů Pro záznam filmů s použitím tohoto zařízení si můžete zvolit formát záznamu AVCHD, iFrame nebo MP4. (l 40) AVCHD: Je vhodné pro sledování na televizoru s vysokým rozlišením nebo pro uložení na disk. iFrame: Jedná se o formát záznamu vhodný pro přehrávání nebo editaci na Mac (iMovie apod. ). ≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve formátu AVCHD. [. . . ] (l 24) 1 2 3 Zvolte menu. : [UPRAV. SCÉNU] # [ROZDĚLIT] # [NASTAVIT] Prostřednictvím kurzorového tlačítka zvolte scénu, kterou si přejete rozdělit, a stiskněte tlačítko ENTER. Volbou nastavte bod rozdělení. 0h00m15s ≥ Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku. (l 51) ≥ Zvolte [ANO] za účelem pokračování v rozdělení stejné scény. Pro pokračování v rozdělování dalších scén zvolte [NE] a zopakujte kroky 2-3. 4 Dokončete rozdělování dotykem tlačítka MENU. ≥ Nechtěné části lze vymazat. (l 56) Vymazání všech bodů rozdělení : [UPRAV. SCÉNU] # [ROZDĚLIT] # [ZRUŠIT VŠE] ≥ Scény, které byly vymazány po rozdělení, nebudou moci být obnoveny. ≥ Nemůžete rozdělit scénu, když počet scén v příslušnému datu překračuje 99 scén. ≥ Může se stát, že rozdělení scén s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné. ≥ Data, která byla zaznamenána nebo editována na jiném zařízení, nemohou být rozdělena a příslušné body rozdělení nemohou být vymazány. - 58 - Rozdělení scény za účelem částečného vymazání (iFrame, MP4) Rozdělte scénu iFrame nebo MP4 a vymažte nepotřebné části. Slouží k rozdělení zaznamenaných scén na dvě a k vymazání čelní nebo zadní poloviny. Scény, které byly vymazány po rozdělení, nebudou moci být obnoveny. ≥ Nastavte přepínač režimu na hodnotu , klepněte na ikonu volby režimu přehrávání a pak vyberte scénu [iFrame] nebo [MP4]. (l 24) 1 2 3 Zvolte menu. : [UPRAV. SCÉNU] # [ROZD. &SMAŽ] Prostřednictvím kurzorového tlačítka zvolte scénu, kterou si přejete rozdělit, a stiskněte tlačítko ENTER. Volbou nastavte bod rozdělení. 0h00m15s ≥ Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku. (l 51) ≥ Nastavte nejméně 2 sekundy pro části, které mají být vymazány, a nejméně 3 sekundy pro část, která má být ponechána. 4 5 6 7 Zvolte část určenou k vymazání a poté stiskněte tlačítko ENTER. Zvolte [ANO] a potvrďte (přehrajte) volbu části určené k vymazání stisknutím tlačítka ENTER. ≥ V případě volby D [NE] dojde k zobrazení hlášení vyžadujícího potvrzení. Zvolte [ANO] a stiskněte tlačítko ENTER. ≥ Zobrazí se okno vyžadující potvrzení. ≥ Pro pokračování v rozdělování a vymazávání dalších scén zopakujte kroky 2-7. Dokončení rozdělování ≥ Stiskněte tlačítko MENU. ≥ Může se stát, že rozdělení scén s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné. ≥ Aktuální rozdělení se může mírně odchýlit od předem naznačeného bodu rozdělení. - 59 - Ochrana scén/statických snímků Zaznamenané scény/statické snímky mohou být chráněny, aby se zabránilo jejich náhodnému vymazání. (I když ochráníte některé scény/statické snímky, formátováním média dojde k jejich vymazání. ) ≥ Změňte režim na . 1 Zvolte menu. : [NAST. VIDEA] nebo [NAST. SNÍMKU] # [ZÁMEK SCÉNY]* * [PŘENOS/OCHRANA] se zobrazí při použití karty Eye-Fi, která byla předtím na počítači nastavena jako zařízení zvolené pro přenos. 2 Zvolte scénu/statický snímek, který má být ochráněn, prostřednictvím kurzoru a poté stiskněte tlačítko ENTER. . Opětovným ≥ Dojde k volbě scény/statického snímku a na miniatuře se zobrazí označení stisknutím tlačítka ENTER můžete danou operaci zrušit. ≥ Stisknutím tlačítka MENU dokončete nastavení. - 60 - Pokročilé funkce (Přehrávání) Prohlížení videa/snímků na vašem TV Zkontrolujte zásuvky na vašem televizoru a kabel kompatibilní se zásuvkami. [. . . ] ≥ HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation. ≥ Microsoft®, Windows®, a Windows Vista® jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. ≥ Kopie stran/y produktů společnosti Microsoft byly vytištěny s dovolením společnosti Microsoft Corporation. ≥ Intel®, Pentium®, Celeron® a Intel®Core™ jsou obchodními známkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HCV160EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HCV160EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag