Návod k použití PANASONIC HC-V130EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-V130EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-V130EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-V130EP.


PANASONIC HC-V130EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1987 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-V130EP (1996 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-V130EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 22 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Bezpečnostní informace VÝSTRAHA: Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. ≥ Nepokládejte na toto zařízení předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. ≥ Používejte pouze doporučené příslušenství. Svěřte údržbu kvalifikovanému servisnímu personálu. ∫ Akumulátor Výstraha Riziko ohně, výbuchu a popálenin. [. . . ] 38 Ostatní Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Autorská práva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 26 SQT0041 (CZE) HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 27 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Příslušenství Před použitím zařízení zkontrolujte příslušenství. Příslušenství ukládejte mimo dosah dětí, aby je nemohly polknout. Akumulátor VW-VBY100 Síťový adaptér VSK0784 Volitelné příslušenství Některá volitelná příslušenství nemusí být v některých zemích dostupná. Nabíječka akumulátoru (VW-BC10E) Akumulátor (lithium/VW-VBY100) AV kabel K2KYYYY00223 Akumulátor (lithium/VW-VBT190) Akumulátor (lithium/VW-VBT380) Mini kabel HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30) Patka (VW-SK12E) Sada příslušenství (VW-ACT190E) LED osvětlení pro video (VW-LED1E)* Držák s přísavkou (VW-SCA100) USB kabel K2KYYYY00225 CD-ROM Software CD-ROM Návod k použití SFM0006 Držák na videokameru (na řídítka) (RP-CMC10E) * Pokud chcete použít LED osvětlení pro video/ VW-LED1E musíte použít adaptér s patkou pro příslušenství/VW-SK12E. (CZE) SQT0041 27 HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 28 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Příprava Elektrické napájení ∫ Akumulátory, které lze použít v tomto zařízení V tomto zařízení může být použit akumulátor VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380. Bylo zjištěno, že na některých trzích jsou dostupné nepravé akumulátory, které jsou značně podobné originálním výrobkům. Některé z těchto akumulátorů nejsou patřičně chráněné vnitřní ochranou, která splňuje požadavky bezpečnostních standardů. Existuje možnost, že tyto akumulátory budou příčinou požáru nebo výbuchu. Vezměte, prosím, v úvahu, že nebudeme nijak odpovědní za nehody nebo škody vyplývající z použití nepravých akumulátorů. Abyste se ujistili, že používáte bezpečné výrobky, rádi bychom vám doporučili používání originálních akumulátorů Panasonic. Vložení/Vyjmutí akumulátoru ≥ Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení. (l 33) Proveďte instalaci akumulátoru jeho vložením ve směru znázorněném na obrázku. Vyjmutí akumulátoru Ujistěte se, že přidržíte stisknuté tlačítko napájení až do zhasnutí indikátoru stavu. Poté vyložte akumulátor tak, že přidržíte zařízení, abyste zabránili jeho pádu. Posuňte páčku uvolnění akumulátoru ve směru naznačeném šipkou a po odjištění akumulátor vyjměte.  A Držák akumulátoru Vložte akumulátor až do jeho kliknutí a zajištění. 28 SQT0041 (CZE) HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 29 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Nabíjení akumulátoru Při koupi tohoto zařízení není akumulátor nabitý. Před prvním použitím zařízení kompletně nabijte akumulátor. ∫ Nabíjení se síťovým adaptérem. Když je připojen síťový adaptér, zařízení se nachází v pohotovostním stavu. ≥ Vypněte napájení stisknutím tlačítka napájení. (l 33) ≥ Indikátor stavu B bude blikat červeně s periodou přibližně 2 sekund (vypnutý přibližně 1 sekundu a zapnutý přibližně 1 sekundu) a bude tak informovat, že nabíjení bylo zahájeno. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení. ≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování. ) ≥ Pokaždé proveďte připojení přímo k PC. ≥ Když indikátor stavu rychle bliká nebo když vůbec nesvítí, nabíjení není možné. Proveďte nabití s použitím síťového adaptéru. (l 29) ≥ Ve srovnání s použitím síťového adaptéru bude nabíjení trvat 2 až 3 krát déle. ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než dodaný. [. . . ] ≥ Stiskněte tlačítko 3 a spusťte/pozastavte přehrávání videosekvencí.  36 SQT0041 (CZE) HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 37 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Sledování videa/snímků na vašem televizoru Připojte toto zařízení k televizoru prostřednictvím mini HDMI kabelu (volitelné příslušenství) nebo AV kabelu (dodávaného). za účelem  A B Mini konektor HDMI [HDMI] A/V konektor [A/V] (CZE) SQT0041 37 HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 38 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Základní použití Používání menu 1 2 Stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím tlačítka 3/4/2/1 zvolte top menu A a poté stiskněte tlačítko ENTER. ∫ Zobrazování informací V krocích 3 a 4 jsou zobrazeny popisy zvolených podmenu a položek. ∫ Ikony ovládání činnosti / : Chcete-li přepnout stránku, vyberte a stiskněte tlačítko ENTER. : Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, vyberte a stiskněte tlačítko ENTER. 3 Zvolte podmenu B prostřednictvím 3/4 a stiskněte 1 nebo stiskněte tlačítko ENTER. Volba jazyka Tato volba vám umožňuje přepnout jazyk zobrazený na displeji nebo na stránce menu. 4 : [NASTAVENÍ] # [LANGUAGE] # Zvolte požadovanou položku prostřednictvím 3/4/2/1 a proveďte nastavení stisknutím tlačítka ENTER. požadovaný jazyk Formátování Uvědomte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data a nebudou moci být obnovena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-V130EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-V130EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag