Návod k použití PANASONIC HC-V100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-V100. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-V100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-V100.


PANASONIC HC-V100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5392 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-V100 (6587 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-V100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití HD videokamera s vysokým rozlisením Model c. HC-V100 HC-V100M Ped pouzitím si, prosíme, pectte celý návod. VQT3Y30 Bezpecnostní informace Formát záznamu pro záznam film Mzete si zvolit formát záznamu AVCHD nebo iFrame pro záznam film s pouzitím tohoto zaízení. (l 43) AVCHD: Mzete provádt záznam obrazu s vysokým rozlisením. Je vhodný pro sledování televizoru se sirokým formátem nebo k ulození na disk. iFrame: Jedná se o formát záznamu vhodný pro pehrávání nebo editaci na Mac (iMovie'11). [. . . ] Statické snímky mzete vymazat také stisknutím tlacítka MENU, volbou [NAST. SNÍMKU] # [SMAZAT] # [VSE] nebo [VYBRAT]. Scény, které nemohou být pehrávány (miniatury zobrazené jako ), nemohou být vymazány. V pípad [VSE] mze vymazání vyzadovat urcitou dobu, je-li pítomno mnoho scén nebo statických snímk. V pípad vymazávání scén zaznamenaných na jiném výrobku nebo soubor odpovídajících standardu DCF na tomto zaízení budou vsechna data týkající se tchto scén/statických snímk vymazána. Pi vymazání statických snímk na kart SD zaznamenaných jinými produkty se mze stát, ze bude statický snímek (jiný nez JPEG), který nelze pehrát na tomto zaízení, vymazán. - 59 - Rozdlení scény (AVCHD) Je mozné rozdlit scénu AVCHD. Kterékoli nechtné cásti scény lze po rozdlení vymazat. Zmte rezim na , a nastavte [VIDEO/FOTO] volby pehrávání na [AVCHD] (l 25) 1 2 3 Zvolte menu. : [UPRAV. SCÉNU] # [ROZDLIT] # [NASTAVIT] Prostednictvím kurzorového tlacítka zvolte scénu, kterou si pejete rozdlit, a stisknte tlacítko ENTER. Volbou nastavte bod rozdlení. 0h00m15s Je vhodné pouzívat Pomalé pehrávání a Pehrávání snímek po snímku. (l 52) Zvolte [ANO] za úcelem pokracování v rozdlení stejné scény. Pro pokracování v rozdlování dalsích scén zvolte [NE] a zopakujte kroky 2-3. 4 Dokoncete rozdlování dotykem tlacítka MENU. Nechtné cásti lze vymazat. (l 58) Vymazání vsech bod rozdlení : [UPRAV. SCÉNU] # [ROZDLIT] # [ZRUSIT VSE] Scény, které byly vymazány po rozdlení, nebudou moci být obnoveny. Nemzete rozdlit scénu, kdyz pocet scén v píslusnému datu pekracuje 99 scén. Mze se stát, ze rozdlení scén s pílis krátkou dobou záznamu nebude mozné. Data, která byla zaznamenána nebo editována na jiném zaízení, nemohou být rozdlena a píslusné body rozdlení nemohou být vymazány. - 60 - Rozdlení scény za úcelem cástecného vymazání (iFrame) Rozdlte scénu iFrame a vymazte nepotebné cásti. Slouzí k rozdlení zaznamenaných scén na dv a k vymazání celní nebo zadní poloviny. Scény, které byly vymazány po rozdlení, nebudou moci být obnoveny. Zmte rezim na , a nastavte [VIDEO/FOTO] volby pehrávání na [iFrame]. (l 25) 1 2 3 Zvolte menu. : [UPRAV. SCÉNU] # [ROZD. &SMAZ] Prostednictvím kurzorového tlacítka zvolte scénu, kterou si pejete rozdlit, a stisknte tlacítko ENTER. Volbou nastavte bod rozdlení. 0h00m15s Je vhodné pouzívat Pomalé pehrávání a Pehrávání snímek po snímku. (l 52) Nastavte nejmén 2 sekundy pro cásti, které mají být vymazány, a nejmén 3 sekundy pro cást, která má být ponechána. 4 5 6 7 Zvolte cást urcenou k vymazání a poté stisknte tlacítko ENTER. Zvolte [ANO] a potvrte (pehrajte) volbu cásti urcené k vymazání stisknutím tlacítka ENTER. V pípad volby D [NE] dojde k zobrazení hlásení vyzadujícího potvrzení. Zvolte [ANO] a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se okno vyzadující potvrzení. [. . . ] AMD AthlonTM je obchodní známkou Advanced Micro Devices, Inc. iMovie a Mac a Mac OS jsou ochrannými známkami Apple Inc. , zaregistrovanými v U. S. A. Ostatní názvy systém a výrobk uvedené v tomto návodu jsou obvykle registrované obchodní známky nebo obchodní známky výrobc, kteí píslusný systém nebo výrobek vyvinuli. Tento produkt je povolen na základ licence portfolia patentu pro AVC pro osobní, nikoli pro obchodní vyuzití ze strany zákazníka a vztahuje se na (i) kódování videa v souladu s AVC standardem ("AVC Video") a/nebo (ii) dekódování AVC Videa, které bylo zakódováno zákazníkem provádjícím aktivity osobního, nikoli obchodního charakteru a/nebo bylo získáno od dodavatele videa, který je na základ licence oprávnn poskytovat AVC Video. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-V100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-V100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag