Návod k použití PANASONIC ESWH80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC ESWH80. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC ESWH80 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC ESWH80.


PANASONIC ESWH80 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (799 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC ESWH80 (771 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC ESWH80

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Systém odstraňování chloupků IPL (pro domácnost) Model č. ES-WH80 ES-WH80_EU. indb 1 2015/04/06 13:04:07 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ES-WH80_EU. indb 2 2015/04/06 13:04:07         SELECT         SELECT     3 ES-WH80_EU. indb 3 2015/04/06 13:04:07 4 ES-WH80_EU. indb 4 2015/04/06 13:04:07 Návod k obsluze Systém odstraňování chloupků IPL (pro domácnost) Model č. 7 Označení částí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Použijte prosím samostatnou žiletku nebo elektrický holicí strojek. • Čas nabíjení se může lišit, když zařízení používáte poprvé nebo pokud jste je nepoužívali půl roku nebo déle. Indikátor na hlavní části zařízení nemusí několik minut po zahájení nabíjení svítit, rozsvítí se však, pokud budete v nabíjení pokračovat. • Doba nabíjení se může lišit v závislosti na aktuálním stavu nabití baterie. 13 ES-WH80_EU. indb 13 2015/04/06 13:04:08 CZ <Kontrola dokončení nabíjení> Stiskněte s připojeným adaptérem napájení hlavní vypínač. Indikátor nabíjení/upozornění se rozsvítí a po přibližně 5 sekundách zhasne. Před použitím • Zařízení nepoužívejte na tmavých místech. Mohlo by to mít za následek dočasné podráždění očí. • Před ošetřením nejdříve z oblasti odstraňte veškeré nežádoucí chloupky. • Před použitím nejdřív setřete z oblasti, kterou chcete ošetřit, veškerou vodu nebo pot a veškeré chloupky přilepené ke kůži. V opačném případě nebude možné špínu na krytu nebo na zábleskovém okénku odstranit. adaptér elektrické 4 Odpojte zástrčkuzzařízení od zásuvky, potom odpojte hlavní části zařízení. (pro bezpečí a snížení spotřeby energie) • S hlavní částí zařízení se nevyskytnou potíže, i když se bude dobíjet déle než 3 hodiny. • Zařízení vydá na jedno plné dobití kolem 600 záblesků. • Počet záblesků se může lišit v závislosti na okolní teplotě a způsobu použití zařízení. Poznámky • Doporučovaná okolní teplota pro nabíjení je 15 – 35 °C. Mimo doporučované teploty nemusí být dobíjení zařízení možné. • Dobíjení baterie po každém použití zařízení neovlivní výdrž dobíjecí baterie. • Jestli během nabíjení slyšíte zvuk praskání v radiu nebo v jiných zařízeních, nabíjejte zařízení pomocí jiné elektrické zásuvky. První použití zařízení Zkontrolujte, zda výstupní úroveň odpovídá vaší kůži. Nastavte výstupní úroveň na 1 (LV1) a použijte jeden záblesk na ošetřovanou oblast. Po 2 dnech jestli se na kůži nevyskytne nic nestandardního Nastavte výstupní úroveň na 1 (LV1) a začněte s ošetřováním požadované oblasti. e • Pokyny ohledně frekvence a času ošetření naleznete na stránce 13. jestli se na kůži nevyskytne nic nestandardního Po 2 týdnech* * V případě podpaží a třísel: po 1 týdnu Jestli chcete zvýšit výstupní úroveň pro ošetření, použijte jeden záblesk na ošetřovanou oblast a přibližně 2 dny před ošetřením zkontrolujte stav kůže v dané oblasti. Výstupní úroveň zvyšujte vždy postupně o jeden stupeň. 14 ES-WH80_EU. indb 14 2015/04/06 13:04:09 • Jestli se po 2 nebo více dnech objevuje pocit bolesti anebo začervenání, přestaňte zařízení používat a poraďte se s dermatologem. <Výstupní úrovně> Větší účinky ošetření LV5 LV4 LV3 LV2 LV1 Minimální bolest nebo podráždění 4 Když svítí indikátor úrovně, přiložte nástavec blízko pokožce a držte ho stisknutý, dokud se neobjeví záblesk. Když zařízení pípne, přitlačte jej svisle k pokožce. • Před použitím zkontrolujte, zda se poblíž nenacházejí žádní lidé. • Body pro odstraňování chloupků pomocí IPL (Viz strana 15. ) • Když zařízení pípá, znamená to, že je připraveno na záblesky. Postup použití • Když je napájecí adaptér připojen k hlavní části zařízení, napájení se nezapne, ani pokud stisknete vypínač. • Doporučovaná okolní teplota během provozu je 5 – 35 °C. Mimo doporučované teploty nemusí být použití zařízení možné. 5 Vypněte zařízení stisknutím tlačítka Bod 1 . Body pro odstraňování chloupků pomocí IPL 1 Sejměte nástavec. [. . . ] Indikátor potvrzení žárovky (červený) svítí. Řešení Žárovka není připojená správně. Jestli je doba provozu výrazně kratší i po plném dobití, baterie dosáhla konce své životnosti. (Životnost baterie se může měnit v závislosti na způsobu používání a skladování. ) Výměnu baterie v tomto zařízení nesmí provádět spotřebitel. Nechte si baterii vyměnit v autorizovaném servisním centru. Je čas na výměnu žárovky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC ESWH80

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC ESWH80 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag