Návod k použití PANASONIC DY-WL5E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DY-WL5E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DY-WL5E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DY-WL5E.


PANASONIC DY-WL5E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (651 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC DY-WL5E (1433 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DY-WL5E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Tento adaptér se používá jako bezdrátové síťové zařízení. • Nepoužívejte jej pro připojení k bezdrátové síti, pro niž nemáte uživatelské oprávnění. V průběhu automatického vyhledávání bezdrátové sítě se může zobrazit i název (SSID*) bezdrátové sítě, do které nemáte přístup, nicméně používání takové sítě může být považováno za neoprávněný přístup. * SSID (Service Set IDentification) představuje jméno, které se v bezdrátových sítích používá k identifikaci konkrétní sítě. [. . . ] Případně můžete v některých zemích vrátit takový výrobek místnímu prodejci při nákupu nového spotřebiče. Řádnou likvidací tohoto výrobku pomůžete šetřit hodnotné zdroje a předcházet potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Podrobné informace o nejbližším sběrném dvoře vám podá váš místní úřad. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu může být v souladu s platnou právní úpravou udělena pokuta. Pro komerční uživatele v Evropské unii Budete-li chtít provést likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, obraťte se prosím na prodejce, který vám poskytne všechny potřebné informace. Informace o likvidaci pro země mimo Evropskou unii Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Budete-li chtít provést likvidaci tohoto výrobku, obraťte se laskavě na místní úřady nebo na prodejce a požádejte o informaci, jak zařízení správně zlikvidovat. 4 Pro evropské země Prohlášení o shodě Společnost „Panasonic Corporation“ tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a ostatním relevantním podmínkám směrnice 1999/5/ EC. Zákazník si může kopii originálu Prohlášení o shodě stáhnout z našich webových stránek http://www. doc. panasonic. de Kontakt v EU: Panasonic Service Europe, divize společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Výrobek je určen pro použití v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Výrobek je určený pro běžné spotřebitele. (Kategorie 3) Funkci WLAN tohoto výrobku byste měli používat výlučně v interiéru. Výrobek se účelově připojuje k přístupovému bodu bezdrátové lokální sítě (WLAN) v pásmu 2, 4 GHz. Více informací získáte na adrese: Panasonic Marketing Europe GmbH organizační složka Česká republika Thámova 289/13 186 00 Praha 8, Karlín telefon: + 420 236 032 511 zákaznická linka: + 420 236 032 911 centrální fax: + 420 236 032 411 e-mail: panasonic. praha@eu. panasonic. com aktuální info na www. panasonic. cz 5 SLOVENSKY Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. Aby ste mohli adaptér používať bezpečne a optimálnym spôsobom, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu. Tento adaptér bezdrôtovej siete LAN je špeciálne navrhnutý na použitie s mobilnými prehrávačmi, rekordérmi a inými zariadeniami Panasonic kompatibilnými s bezdrôtovou sieťou LAN. Tento adaptér bezdrôtovej siete LAN nepodporuje prevádzku osobných počítačov, počítačov typu notebook alebo tablet a nebude fungovať pri zapojení do týchto zariadení. • Informácie o spôsobe pripojenia alebo používania tohto adaptéra bezdrôtovej siete LAN. Prečítajte si, prosím, príslušný návod na obsluhu. • Informácie o zariadeniach, ktorých používanie s týmto adaptérom bezdrôtovej siete LAN je potvrdené. Pozrite si, prosím, webovú stránku spoločnosti Panasonic. [. . . ] Podrobné informácie o používaní si prečítajte v príslušnom návode na obsluhu. • Nepoužívajte iný ako dodaný predlžovací USB kábel. Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikačná známka združenia Wi-Fi Alliance. Známka Wi-Fi Protected Setup je ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DY-WL5E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DY-WL5E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag