Návod k použití PANASONIC DMWYAGHE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMWYAGHE. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMWYAGHE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMWYAGHE.


PANASONIC DMWYAGHE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1404 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMWYAGHE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] označuje bezpečnostní informace. 2 Čtěte jako první!(pokračování) UPOZORNĚNÍ: Jednotku nebo fotoaparát nezvedejte, pokud jsou připevněny na stativu. Hmotnost jednotky zvýšená o hmotnost stativu by mohla poškodit konektory mezi ní a fotoaparátem. Když je jednotka připevněná na stativu, přenášejte ji za stativ. [. . . ] (VIERA link není podporován) • Na připojení k tomuto konektoru použijte vysokorychlostní 4K HDMI kabel s dvojitým stíněním (nejvýše 2 m dlouhý), označený logem HDMI. Vstupní konektor stejnosměrného napájení Připojení ke zdroji elektrického stejnosměrného napětí (baterie: 12 Vss). Uzemnění kostra Poznámka ke zdroji stejnosměrného napětí (baterii)  Před připojením zkontrolujte, jestli výstupní napětí odpovídá jmenovitému napájecímu napětí jednotky.  Použijte jmenovitý výstupní proud, který je roven nebo vyšší než jmenovitý vstupní proud jednotky.  Na připojení jednotky ke zdroji stejnosměrného napětí (baterii) použijte stíněný kabel délky maximálně 2 m.  Při zapnutí digitálního fotoaparátu vznikne náraz zapínacího proudu. Nedostatečná kapacita napájecího zdroje může právě při zapínání způsobit nesprávnou funkci zařízení. Doporučujeme používat stejnosměrný napájecí zdroj (baterii), který je schopný dodat alespoň dvojnásobek jmenovitého vstupního proudu jednotky. Zkontrolujte orientaci pinů výstupního konektoru stejnosměrného zdroje (baterie) a vstupního konektoru digitálního fotoaparátu a připojte je se správnou polaritou. Spojení kontaktu + 12 V s kontaktem GND (zem) může vyvolat požár nebo poruchu. 6 Názvy a funkce jednotlivých součástí 9 Konektor TC IN (typu BNC) Zde je vstup časových kódů. Sem připojte signál referenčního časového kódu, který bude synchronizovat časový kód digitálního fotoaparátu s časovým kódem externího zařízení. • Na připojení k tomuto konektoru použijte ekvivalent kabelu 5C-FB s dvojitým stíněním. (pokračování) +48V: Když je připojený fantomový mikrofon (mikrofon, který potřebuje zdroj napětí +48 V). Napětí +48 V bude přivedeno na konektory AUDIO IN CH1 a AUDIO IN CH2. 10 SDI OUT konektory [1, 2, 3, 4] (BNC) Konektory rezervované pro výstup SDI. Nastavení rozlišení C4K, 4K <1, 5G-SDI square division> FHD (1080/59, 94p, 1080/50p) <3G-SDI> FHD (Jiné než předchozí), HD <1, 5G-SDI> • • Výstupní konektor 1 až 4 1, 2 (stejný signál) 1 až 4 (stejný signál) 13 Přepínač STEREO / MONO Přepíná zvuk, který je na vstupech AUDIO IN CH1 a AUDIO IN CH2, stereo- nebo monofonní. Zvuk na vstupním konektoru AUDIO IN CH1 bude též na vstupu AUDIO IN CH2. 14 Knoflíky REC LEVEL Slouží k individuální úpravě úrovně signálu na vstupech AUDIO IN CH1 a AUDIO IN CH2. 15 Ukazatele úrovně Samostatné ukazatele úrovně signálu na konektorech AUDIO IN CH1 a AUDIO IN CH2. Ukazatele se rozsvítí červeně, jakmile úroveň audio signálu překročí 0 dB. Upravte polohu knoflíků REC LEVEL (14), aby úroveň zvukových signálů nepřekročila 0 dB. 16 Indikátor napájení Svítí, když je připojený digitální fotoaparát zapnutý. [. . . ] kódu): BNC × 1, 1, 0 V [š-š] až 4, 0 V [š-š], 10 kΩ AUDIO IN (vstup zvuku): XLR (3-piny) × 2, vysoká impedance, LINE/MIC/+48V (přepínatelný) LINE (linka): 0 dBu MIC (mikrofon): -50 dBu +48V: +48 V podpora fantomu, -50 dBu SDI OUT (výstup SDI): BNC × 4, 0, 8 V [š-š], 75 Ω, Výstup zvuku: SDI OUT 1 Vložený zvuk: 2 kanály Výstup časového kódu: SDI OUT 1 Vložené LTC HDMI: HDMI Typ A (VIERA Link není podporován), 2-kanálový zvuk (lineární PCM)  Digitální video Rozlišení: Cinema4K: 4096 × 2160 [24p] 4K (QFHD): 3840 × 2160 [29, 97p] 3840 × 2160 [25p] 3840 × 2160 [24p] 3840 × 2160 [23, 98p] FHD: 1920 × 1080 [59, 94p] (3G-SDI úroveňA/B) 1920 × 1080 [50p] (3G-SDI úroveň-A/B) 1920 × 1080 [59, 94i] 1920 × 1080 [50i] 1920 × 1080 [24PsF] 1920 × 1080 [23, 98PsF] HD: 1280 × 720 [59, 94p] 1280 × 720 [50p] Vzorkování: Y:Cb:Cr = 4:2:2 Bitová hloubka: 8 bitů / 10 bitů 12 Informace o likvidaci pro uživatele elektrických spotřebičů a elektronických zařízení (v domácnosti) Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu. Místo toho by zařízení mělo být odevzdáno bez jakýchkoli poplatků na sběrném místě určeném k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Případně můžete v některých zemích vrátit takový výrobek místnímu prodejci při nákupu nového spotřebiče. Řádnou likvidací tohoto výrobku pomůžete šetřit hodnotné zdroje a předcházet potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMWYAGHE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMWYAGHE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag