Návod k použití PANASONIC DMWFL360L

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMWFL360L. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMWFL360L bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMWFL360L.


PANASONIC DMWFL360L : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2413 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMWFL360L

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití BLESK Model DMW-FL360L Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si jej pro pozdější potřebu. M-DMWFL360L-CZ Návod k použití BLESK Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si jej pro pozdější potřebu. Obsah Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dodávané příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . 7 Příprava baterie (volitelné příslušenství) . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud by přístroj přestal správně fungovat, kontaktujte svého prodejce nebo společnost Panasonic.  Přečtěte si návod k obsluze vašeho digitálního fotoaparátu. Dodávané příslušenství [Při vybalování blesku byste měli provést kontrolu] Po vybalení z krabice zkontrolujte, jestli je výrobek a dodávané příslušenství kompletní, zkontrolujte jejich vnější vzhled a funkci, abyste ověřili, že při transportu nedošlo k žádnému poškození. Zjistíte-li nějaký problém, obraťte se na prodejce a výrobek nepoužívejte. Čísla modelů odpovídají stavu k říjnu 2012. Čísla mohou podléhat změnám. 1 Pouzdro blesku 2 Stojánek blesku  Baterie patří mezi volitelné příslušenství. 6 VQT4Q07 (CZ) Názvy součástí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Širokoúhlý panel Hlava blesku Snímač bezdrátové komunikace Pomocné světlo AF/LED osvětlení Snímač blesku Odrazný štítek pro catchlight efekt Ovládací panel Indikátor [AUTO CHECK] Tlačítko/indikátor [TEST/CHARGE] 0 qa qs qd qf qg a b c d Ovládací panel Tlačítko [OK] Aretační tlačítko vyklopení hlavy Tlačítko [BACK LIGHT] Vypínač [ON/OFF] Aretační páčka Volič funkcí (◄): Tlačítko nastavení intenzity záblesku (▲): Tlačítko [MODE] (►): Tlačítko [LED osvětlení] (▼): Tlačítko [ZOOM] 1 Odpálení FP (opakované záblesky rychle za sebou) 2 Režim blesku 3 Směrné číslo (GN) 4 Úprava intenzity blesku 5 Hodnota zoomu 6 FOUR THIRDS 7 Režim zoomu 8 LED osvětlení 9 Citlivost ISO 0 Skupina RC režimu qa Clona (F) qs Kanál RC režimu qd Upozornění na teplotu qf Jednotky vzdálenosti Nepřetržité odpalování Když se blesk opakovaně odpaluje, může se přehřát a přestat fungovat nebo porouchat. Blesk by se neměl odpálit víc než 10krát za sebou ve 2, 5sekundových intervalech a pak by se měl nechat aspoň 10 minut v klidu. (CZ) VQT4Q07 7 Příprava baterie (volitelné příslušenství) Můžete použít některý z níže uvedených typů:  LR6/AA Suché alkalické baterie (× 4)  HR6/AA Nabíjecí nikl metal hydridové baterie (Ni-MH) (× 4) R6/AA suché manganové baterie nepoužívejte. Doporučujeme používat baterie vyrobené společností Panasonic. Vložení baterie  Používejte suché alkalické nebo nabíjecí nikl metal hydridové baterie. 1 Vysuňte kryt baterií. 2 Vložte baterie s ohledem na správnou polaritu [+]/[–]. 3 Zasuňte kryt spolehlivě na své místo. Nasazení na fotoaparát Zkontrolujte, jestli je fotoaparát i blesk vypnutý. Nasazování a sundávání blesku, když je fotoaparát nebo blesk v zapnutém stavu, může vést k poruše. 1 Aretační páčku posuňte na opačnou stranu od symbolu [LOCK ►] (zajištěno) (1). 2 Blesk nasuňte do sáněk, až zaklapne na své místo (2). 3 Aretační páčku přesuňte do polohy [LOCK ►] (3).  Až budete chtít blesk z fotoaparátu sundat, posuňte aretační páčku na opačnou stranu od šipky [LOCK►] a vysuňte jej ze sáněk. Zapnutí blesku Blesk nasaďte na fotoaparát a fotoaparát zapněte. 1 2 3 4 Indikátor [AUTO CHECK] (automatická kontrola) Tlačítko/indikátor [TEST/CHARGE] (test/nabíjení) Ovládací panel Vypínač [ON/OFF] 8 VQT4Q07 (CZ) Stiskněte tlačítko vypínače.  Displej ovládacího panelu se rozsvítí.  Blesk se vypíná dalším stisknutím vypínače [ON/OFF].  Baterie vyměňte, pokud se indikátor [TEST/CHARGE] nerozsvítí do: 30 sekund (suché alkalické baterie) 10 sekund (nabíjecí nikl metal hydridové baterie)  Pokud oba indikátory [TEST/CHARGE] a [AUTO CHECK] současně blikají, budou baterie brzy vybité. Budete-li používat značně vybité baterie, blesk nebude spolehlivě fungovat.  Jakmile fotoaparát přejde do stavu spánku, přepne se také blesk do režimu spánku.  Jestliže neprovedete žádnou operaci po dobu přibližně 60 minut, blesk se automaticky vypne. Zapněte jej stisknutím tlačítka vypínače [ON/OFF].  Při nabíjení blesku se může ozývat bzučení, to je normální jev. Fotografování 1 2 Režim blesku Úhel osvícení Zobrazuje se podle ohniskové dálky objektivu. [FP MANUAL]: Blesk se odpaluje podle zvoleného směrného čísla. Blesk zobrazí optimální rozsah, který se vypočítává ze směrného čísla a nastavení fotoaparátu. [. . . ] 4 Stisknutím a přidržením tlačítka [OK] nejméně 2 sekundy ukončete nastavení. Ovládací panel Volba AF assist lamp (pomocné světlo AF) Popis [A]: Ovládáno fotoaparátem. [OFF] (vypnuto): Nebude svítit vůbec. LED Brightness [1/1] až [1/16]: Upravuje jas LED. (jas LED) Slave flash (závislý blesk) Kabel blesku Zoom display (zobrazení zoomu) [ON] (zapnuto): Displej ovládání blesku zobrazí závislý režim. [OFF] (vypnuto): Displej ovládání blesku závislý režim nezobrazí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMWFL360L

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMWFL360L bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag