Návod k použití PANASONIC DMR-EX645

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMR-EX645. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMR-EX645 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMR-EX645.


PANASONIC DMR-EX645 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (46016 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMR-EX645

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze DVD rekordér Model DMR-EX645 Rychlé uvedení do provozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Abyste mohli výrobek co nejlépe a bezpečně využít, přečtěte si pozorně návod k obsluze. Před připojením, použitím nebo nastavením tohoto výrobku si přečtěte celý návod. Návod si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Upozornění k funkcím DVB  DVB a logo DVB jsou obchodní značky projektu DVB. [. . . ] O kopírování titulů s ochranou autorských práv Nahraný titul lze zkopírovat na disk DVD-RAM kompatibilní s CPRM ((➭ 85), titul se však z pevného disku vymaže.  Tituly nebo playlisty (video) nelze kopírovat z disku DVD-RAM na pevný disk.  Tituly se nezkopírují, pokud jsou chráněné (➭ 43).  Playlist (video) vytvořený z titulů s ochranou autorských práv rovněž nelze kopírovat.  Tituly s omezením nahrávání a playlisty (video) není možné zařazovat do téhož seznamu kopírování. Poznámka VQT3F54 Kopírování (kromě doby požadované pro zápis dat informací o správě) Editace 51 Kopírování titulů nebo playlistů (video) Před kopírováním Kopírování titulu s hlavním a sekundárním zvukovým doprovodem  Vyberte typ zvuku pro záznam dvojjazyčného vysílání z „Bilingual Audio Selection“ (výběr dvojjazyčného zvuku) (➭ 68): pokud kopírujete na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), – +R, +R DL a +RW; když bude „Audio Mode for XP Recording“ (režim zvuku pro záznam – XP) nastavený na „LPCM“ (➭ 68) a chcete kopírovat v režimu XP. 4 Pomocí [▲, ▼] vyberte titul, který chcete kopírovat, a stiskněte []. Zobrazení dalších stránek Stisknutím [, ] můžete zobrazit další stránky. Zobrazí se zatržítko. Tento krok opakujte, dokud nevyberete všechny potřebné položky.  Dalším stisknutím [] lze označení zrušit.  Rychlost a režim záznamu při kopírování ↔ : Vysoká rychlost → : Podrobnosti si vyhledejte v následující tabulce. Záznam pro kopírování vysokou rychlostí Rychlost kopírování (➭ 67) Pouze tituly nahrané s možností „Rec for High Vysoká rychlost Speed Copy“ (záznam pro kopírování vysokou rychlostí) nastavenou na „On“. ※ Pouze tituly nahrané s možností „Rec for High Normální rychlost Speed Copy“ nastavenou na „Off“. Když budete kopírovat více titulů, které mají „Rec for High Speed Copy“ zapnuté i vypnuté. ※ V následujících případech, i když je možnost „Rec for High Speed Copy“ nastavená na „On“, se kopírování uskuteční normální rychlostí: Pokud byl zdroj kopírování nahrán s použitím  režimu „EP“ nebo „FR“ (nahrávka 5 hodin nebo delší).  Pokud v cíli (disku) pro kopírování není dostatek volného místa.  Pokud není v souladu poměr stran obrazu titulu kopírovaného zdroje a parametr „Aspect for Recording“ (poměr stran pro záznam) (➭ 67).  Pokud je poměr stran obrazu titulu pro zdroj kopírování 16:9: – – kopírovaný zdroj je nahraný v režimu „EP“ nebo „FR“ (záznam delší než 5 hodin).  Jestliže jste nastavili „Dětský zámek“ (➭ 65), může se zobrazit stránka požadující zadání 4místného PINu. Pomocí numerických tlačítek zadejte 4místný PIN a stiskněte [OK]. Informace o rodičovské kontrole se na disky nezkopíruje.  Tituly a playlisty (Video) nahrané v jiné TV normě (PAL nebo NTSC), než která byla zvolena v parametru „TV System“, není možné kopírovat.  Video nelze kopírovat na disk, na němž jsou již zaznamenány statické snímky (JPEG).  Obrázky nelze kopírovat na disk DVD-R, na němž je již nahráno video. Příprava  Vložte disk, na který chcete kopírovat (➭ 11).  Zkontrolujte, zda je na něm dostatek volného místa. Poznámka 5 6 Stiskněte [OK]. Po spuštění kopírování se disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R a +R DL stanou použitelnými pouze pro přehrávání, přičemž na ně již nebude možné nahrávat ani je editovat. Kopírování se spustí. Stisknutím [◄, ►] zvolte „Start“ a stiskněte [OK]. Návrat na předchozí stránku Stiskněte tlačítko [RETURN ].  Zastavení kopírování (➭ 53)  Ikony a funkce COPY Navigator/ Copying list (navigátor/ seznam kopírování) (➭ 54)  Kontrola vlastností titulu a seřazení v okně COPY Navigator 1 Pomocí [▲, ▼] vyberte požadovaný titul a stiskněte [OPTION]. 2 Pomocí [▲, ▼] vyberte „Properties“ (vlastnosti) nebo „Sort“ (seřadit) a stiskněte [OK]. Vlastnosti: Zobrazí se název, datum záznamu, kanál a další. Sort (seřazení) (Pouze obrazovka All Titles (všechny tituly)): Stisknutím tlačítka [▲, ▼] zvolte položku a stiskněte [OK]. [. . . ] Přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hudba na pevném disku Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Editace. Přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Inicializace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Jazyk Tabulka kódů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Menu Disk. On-screen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Zvuková stopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 67 Titulky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 67 JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 35–36, 85 Kanál Výběr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 66 Kapitola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 42 Kód dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kopírování Hudba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SD Video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . Obrázek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Titul/Playlist (video). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMR-EX645

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMR-EX645 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag