Návod k použití PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP.


PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8309 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP (8398 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ60 DMC-TZ61 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. VQT5E90 M0114KZ0 Obsah Příprava Před použitím. Standardní příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 O funkci GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Základní funkce Ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Používání ovládacího kroužku/ ovládacího voliče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud vyberete [Ano], operace bude provedena. Informace o lokalitě se nemusí zapsat, pokud je na vaší kartě nedostatek volného ●● Pokud je karta uzamčena, do snímků nelze zapisovat informace o lokalitě nebo přijaté ●● Informace o lokalitě lze zapsat pouze do snímků pořízených tímto fotoaparátem. ●● U ●● snímků, do nichž byly informace o lokalitě zaznamenány pomocí funkce GPS vybrali [Send location data] (→201). místa. Informace o lokalitě nebudou zapsány do snímků, které byly pořízeny poté, co jste ●● Informace o lokalitě nebudou zapsány do videosekvencí AVCHD. ●● apod. , nedojde k přepsání informacemi o lokalitě získanými ze smartphonu/tabletu. - 171 - VQT5E90 Využití (Prohlížení) Používání menu [Přehrávání] ••Postup nastavení menu. (→60) [Edit. názvu] Své oblíbené statické snímky můžete opatřit názvem apod. Tlačítky vyberte položku [JEDEN] nebo [VÍCE] a stiskněte [MENU/SET] Vyberte statický snímek [JEDEN] ●● Tlačítky vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET] [VÍCE] ●● (až 100 snímků se stejným textem) Tlačítky vyberte statický snímek a stiskněte tlačítko [DISP. ] N  astavení položky [Edit. názvu] P  oložka [Edit. názvu] je již nastavena •• Zrušení →  novu stiskněte tlačítko Z [DISP. ]. •• Aktivace → Stiskněte [MENU/SET]. Vložte znaky (Vkládání textu (→75)) ••Chcete-li odstranit titul, odstraňte všechny znaky na stránce vkládání textu. Nelze použít v následujících případech: ●● ••Videosekvence (týká se i videosekvencí s vysokou rychlostí) ••Statické 3D snímky ••Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [   ], [   ] nebo [  Chcete-li text vytisknout, použijte položku [Text. značka] nebo software ●● „PHOTOfunSTUDIO“ z disku CD-ROM, který je součástí dodávky.  ] - 172 - VQT5E90 Využití (Prohlížení) Používání menu [Přehrávání] ••Postup nastavení menu. (→60) [Upr. míst. název] Do snímků lze zapsat informace o názvu místa. Tlačítky Tlačítky [Kandidát] vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET] vyberte metodu úpravy a stiskněte [MENU/SET] Vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte [MENU/SET]  ezi kandidáty vyberte název místa nebo význačného bodu a M stiskněte [MENU/SET]  ]. •• Lze specifikovat pouze snímky s ikonou [  Vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte [MENU/SET] Vložte znaky (Vkládání textu (→75)) Dříve vybraná či vložená informace o názvu místa se zkopíruje do ostatních snímků. [Přímo] [Opakovat] ••Objeví se stránka pro potvrzení. Chcete-li informaci o názvu místa přepsat, vyberte [Ano]. ••Na snímcích, do nichž byla zapsána informace o názvu místa, se objevuje ikona [   ]. Názvy míst a význačné body podřízené upravovanému názvu místa budou ●● odstraněny (pokud například upravujete údaje [Okres], budou odstraněny údaje [Obec/Město] a [Význačný bod]). Pokud bude pod položkou Můj význačný bod (→272) zvolen název význačného bodu, ●● informace o názvu místa kromě názvů význačných bodů budou odstraněny. Snímky pořízené digitálním fotoaparátem Panasonic (LUMIX), který podporuje ●● záznam GPS a byl uveden na trh před rokem 2010, nelze upravit. - 173 - VQT5E90 Využití (Prohlížení) Používání menu [Přehrávání] ••Postup nastavení menu. (→60) [Text. značka] Pořízené statické snímky lze označit datem a časem záznamu, cílem cesty, daty cesty apod. Tlačítky vyberte položku [JEDEN] nebo [VÍCE] a stiskněte [MENU/SET] Vyberte statický snímek [JEDEN] ●● Tlačítky vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET] [VÍCE] (až 100 snímků) ●● Tlačítky vyberte statický snímek a stiskněte tlačítko [DISP. ] N  astavení položky [Text. značka] P (  oložka [Text. značka] je již nastavena) •• Zrušení →  novu stiskněte tlačítko Z [DISP. ]. •• Aktivace → Stiskněte [MENU/SET]. Tlačítky Tlačítky Tlačítky vyberte položku [Nast. ] a stiskněte [MENU/SET] vyberte položku a stiskněte [MENU/SET] (→175) vyberte nastavení a stiskněte [MENU/SET] (→175) Stiskněte tlačítko [Q. MENU/  ] Tlačítky vyberte položku [OK] a stiskněte [MENU/SET] ••Zobrazí se stránka s potvrzením. Pokud vyberete [Ano], operace bude provedena. - 174 - VQT5E90 Využití (Prohlížení) Používání menu [Přehrávání] ■■ Položky, kterými lze snímek opatřit [Datum pořízení] [Jméno] [Lokalita] [Datum cesty] [Název] [Země/Region] [Kraj] [Okres] [Obec/Město] [Význačný bod] [Zeměpisná délka/ šířka] Označí informace o lokalitě zaznamenané prostřednictvím funkce GPS [BEZ ČASU]: Označit datum záznamu [S ČASEM]: Označit datum a čas záznamu : Označí jméno zaregistrované při rozeznávání tváře : Označí jméno zaregistrované v režimu [Dítě] nebo [Mazlíček] Označí místo zaregistrované pod položkou [Datum cesty] v menu [Nastavení] Označí počet dnů, které uplynuly od data cestování nastaveného pod položkou [Datum cesty] v menu [Nastavení] Označí text zaregistrovaný pod položkou [Edit. názvu] Označí informace o názvu místa zaznamenané prostřednictvím funkce GPS •• Pokud je text (např. název místa nebo význačného bodu) dlouhý, označení celého textu nemusí být možné. ••Položky nastavené na [OFF] nejsou označeny. U ●● statických snímků označených datovou značkou nezadávejte v provozovně Textem nelze označit tyto typy snímků: ●● ••Videosekvence ••Statické 3D snímky ••Panoramatické snímky ••Statické snímky, které již byly opatřeny datem nebo jinými texty ••Statické snímky pořízené bez nastavení hodin ••Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [   ], [   ] nebo [   ] U ●● určitých tiskáren může docházet k oříznutí znaků. Text ●● se špatně čte, pokud jsou jím označeny snímky velikosti 0. 3M nebo méně. fotolabu nebo na tiskárně požadavek tisku data. (Tisk data se může překrývat. ) [Retušování] [Automatické retušování]: Podrobnosti (→167) [Kreativní retušování]: Podrobnosti (→168) - 175 - VQT5E90 Využití (Prohlížení) Používání menu [Přehrávání] ••Postup nastavení menu. [. . . ] ••Windows a Windows Vista jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. ••iMovie, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích. ••QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC LUMIX DMC-TZ61EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag