Návod k použití PANASONIC DMC-TZ41EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-TZ41EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-TZ41EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-TZ41EP.


PANASONIC DMC-TZ41EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6387 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-TZ41EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ40 DMC-TZ41 DMC-TZ37 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. VQT4T24 M0213KZ0 Obsah Před použitím Před použitím. Standardní příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 O funkci GPS DMC-TZ40 DMC-TZ41 . . . . . . 10 O kompasu DMC-TZ40 DMC-TZ41 . . . . . . . . . 11 Základní funkce Ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (→165) ••Existují také případy, kdy nejsou význačné body, které hledáte, zaregistrovány v databází fotoaparátu. názvy význačných bodů, jsou aktuální k říjnu 2012. (Typ význačných bodů (→302)) Informace o názvu místa (název místa a význačného bodu) se mohou v některých ●● případech od oficiálních názvů lišit. - 161 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Používání funkce GPS k záznamu místa pořízení snímku Okamžité stanovení polohy – aktualizace současného umístění Pokud se zobrazený název místa od současné polohy liší nebo se zobrazuje předchozí poloha, informace pro stanovení polohy aktualizujte. Pokud od posledního úspěšného stanovení polohy uplynula nějaká doba (zobrazí se , , nebo ), doporučujeme informace o stanovení polohy aktualizovat. Před zahájením operace se přesuňte na místo, kde lze stanovení polohy úspěšně uskutečnit. (→158) (Pouze režim záznamu) Dotkněte se ikony GPS Dotkněte se položky [Repozice] Rozsvítí se stavový indikátor GPS a během stanovení polohy se na displeji objeví ikona příjmu stanovení polohy. (→160) - 162 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Používání funkce GPS k záznamu místa pořízení snímku ■■ Interval mezi stanovením polohy I když se informace o stanovení polohy neaktualizuje, pokud je položka [Nastav. GPS] nastavena na [ON], fotoaparát automaticky zkouší stanovit polohu okamžitě po zapnutí a dále v pravidelných intervalech. Také pokud je režim [Režim letadlo] nastaven na [OFF], fotoaparát zkouší stanovit polohu automaticky, dokonce i když je vypnutý. Mějte však na paměti, že se v následujících případech stanovení polohy přeruší. ••Při snížení kapacity akumulátoru a zobrazení symbolu . ••Při zahájení nabíjení akumulátoru. ••Pokud nebyl fotoaparát určitou dobu zapnutý. ■■ Zobrazení stavu příjmu GPS Z menu [GPS] vyberte položku [Nastav. GPS]: Proveďte kroky a (→159)  urzorovým tlačítkem vyberte položku [INFO] a stiskněte [MENU/SET] K ••Chcete-li informace o stanovení polohy aktualizovat, znovu stiskněte [MENU/SET]. ••Kontrola stavu příjmu GPS : Doba, kdy probíhá stanovení polohy : Počet satelitů GPS, z nichž fotoaparát přijímá signály :  eměpisná šířka Z Zeměpisná délka - 163 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Používání funkce GPS k záznamu místa pořízení snímku [Nast. údajů oblasti] Položky zaznamenaných informací o názvu místa, které se mají zobrazovat na displeji, lze změnit. Z menu [GPS] vyberte položku [Nast. údajů oblasti] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte položku, kterou chcete změnit, a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem nastavte položky, které chcete zobrazit, na [ON], položky, které nechcete zobrazit, na [OFF] a stiskněte [MENU/SET] [Režim letadlo] Pokud je položka [Nastav. GPS] nastavena na [ON], funkce GPS zůstane v činnosti, i když bude fotoaparát vypnutý. Chcete-li funkci stanovení polohy zakázat, když je fotoaparát vypnutý, nastavte režim [Režim letadlo] na [ON]. Z menu [Nastavení] vyberte položku [Režim letadlo] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte [ON] a stiskněte [MENU/SET] Elektromagnetické vlnění z fotoaparátu může ovlivnit navigační a měřicí přístroje. ●● Na palubě letadla (během startu a přistání) nebo během pobytu v jiných oblastech s omezením nastavte položku [Režim letadlo] na [ON] a poté fotoaparát vypněte. - 164 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Změna informace o názvu místa, která se má zaznamenat Pokud jsou výsledkem stanovení polohy další kandidáti na lokality, lze informace o lokalitě změnit na název jiného místa nebo význačného bodu v sousedství. ••Pokud existuje možnost vybrat jiné informace o názvu místa, před informací o názvu místa se objeví ikona . ••Tuto operaci lze provést také dotykem [Vybrat oblast GPS] po dotyku ikony GPS. Z menu [GPS] vyberte položku [Vybrat oblast GPS] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte položku, kterou chcete změnit, a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte ze zobrazených kandidátů název místa nebo význačného bodu a stiskněte [MENU/SET] ■■ Pokud nechcete zaznamenat název místa nebo význačného bodu Pokud v kroku nahoře vyberete položku [Smazat vše m-názvy], názvy míst a význačných bodů se nezaznamenají. Můžete také vybrat úroveň informací o názvu místa a význačného bodu, které se mají v kroku výše vyloučit. Všechny názvy míst a význačných bodů pod vybranou úrovní budou ze záznamu odstraněny. (Pokud například odstraníte úroveň [Okres], data nižší úrovně [Obec/Město] a [Význačný bod] se vůbec nezaznamenají. ) ••Pamatujte si, že se zeměpisná šířka a délka zaznamenává. Pokud data zeměpisné šířky a délky zaznamenávat nechcete, přepněte položku [Nastav. ••Chcete-li názvy míst a význačných bodů, které jste nastavili tak, aby se nezaznamenávaly, obnovit, proveďte postup [Vybrat oblast GPS] znovu. V ●● místech, jako je například velký park, se význačný bod nemusí vůbec zobrazit, nebo se může zobrazit jiný. [. . . ] The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. this code cannot simply be copied and put under another distribution license [including the GNU Public License. ] - 310 - VQT4T24 Další Pokyny a poznámky k používání Tento výrobek obsahuje software NetBSD, který lze použít na základě následujících licenčních podmínek. This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1.  edistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and R the following disclaimer. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-TZ41EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-TZ41EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag