Návod k použití PANASONIC DMC-TZ31EF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-TZ31EF. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-TZ31EF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-TZ31EF.


PANASONIC DMC-TZ31EF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4659 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-TZ31EF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití funkcí pro pokrocilé uzivatele Digitální fotoaparát Model c. DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Ped pouzitím si dkladn pectte tyto pokyny. VQT4C10 M0212KZ0 Obsah Ped pouzitím Ped pouzitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 O funkci GPS DMC-TZ30 DMC-TZ31 . . . . . . . 8 Základní funkce Postup pi ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fotografování s vlastním nastavením Rezim [Program AE] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dotyk displeje a záznam (Funkce Exponovat dotykem) . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kdyz je vybrán rezim [Foto rezim 3D], jsou zobrazené ikony jiné: ([3D+vys. kvalita]): Soucasn se nahrají snímek MPO a snímek JPEG ve vysoké kvalit. kvalita]): Soucasn se nahrají snímek MPO a snímek JPEG ve standardní kvalit. [Citlivost] · Postup nastavení pro menu [Zázn. ] (51) Rucní nastavení citlivosti ISO (citlivost na svtlo). Doporucujeme pouzít vyssí hodnoty, aby bylo mozno poizovat jasné snímky ve tmavsím prostedí. Rezim záznamu: Nastavení: [AUTO] / [Citlivost] Prostedí (doporuceno) Rychlost závrky Rusení Rozmazání objektu [I. ISO rezim] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] [100] Jasné (exteriéry) Pomalu Nízké Vysoké [3200] Tmavé Rychle Vysoké Nízké Pomcka pro nastavení Do rozsahu 800 (1600 pi pouzití blesku) se podle jasu objektu automaticky pouzije V rozsahu do 1600 se podle pohybu a jasu objektu automaticky pouzije nastavení Parametr [Citlivost] bude v následujících pípadech nastaven automaticky: · Pi záznamu videosekvencí · Pokud je polozka [Sériové snímání] nastavena na [Série s bleskem] [I. ISO rezim]. nastavení [AUTO]. - 96 - Pouzívání menu [Zázn. ] [Vyvázení bílé] · Postup nastavení pro menu [Zázn. ] (51) Slouzí k nastavení zbarvení podle typu zdroje svtla, pokud vypadají barvy nepirozen. Rezim záznamu: Nastavení: [AWB] (automaticky) / (exteriér, jasná obloha) / (exteriér, zamraceno) / (exteriér, stín) / (zárovkové osvtlení) / (hodnoty nastavené v )/ (rucní nastavení) Pi nastavení [AWB] (automatické vyvázení bílé) se barevný odstín nastaví podle svtelného zdroje. Pokud je vsak scéna pílis jasná nebo pílis tmavá nebo nastanou jiné extrémní podmínky, snímky mohou mít nacervenalý nebo namodralý odstín. Vyvázení bílé nemusí pracovat správn, pokud je pocet svtelných zdroj vyssí. se bude vyvázení bílé mnit podle typu osvtlení, a proto pouzijte [AWB] nebo . V následujících pípadech je parametr Vyvázení bílé pevn nastaven na [AWB]: Scénické rezimy ([Krajina], [Nocní portrét], [Nocní krajina], [Nocní zábr z ruky], [Potraviny], [Západ slunce], [Pod vodou]) Nastavení vyvázení bílé zstává uchováno v pamti i po vypnutí fotoaparátu. (Pokud se zmní scénický rezim, nastavení vyvázení bílé se automaticky vrátí na [AWB]. ) Jemné nastavení vyvázení bílé (krom [AWB]) Pokud barvy stále nevypadají podle ocekávání, vyvázení bílé lze jemn individuáln pizpsobit. Vyberte vyvázení bílé, které se má jemn nastavit, a stiskem tlacítka [DISP. ] vyvolejte stránku [Vyvázení] Pokud je pílis silná cervená, pouzijte , pokud je pílis silná modrá, upravte Stisknte [MENU/SET] · Nastavení zstane ulozeno i po vypnutí napájení. · Nastavení bude pouzito pi fotografování s bleskem. · I kdyz je pro scénický rezim [Pod vodou] pouzito fixní nastavení [AWB], stále lze uskutecnit jemné úpravy. · Jemné nastavení nelze provádt pi nastavení polozky [Podání barev] (103) na [B&W] nebo [SEPIA]. - 97 - Pouzívání menu [Zázn. ] Rucní nastavení vyvázení bílé ( ) Vyberte a stisknte [MENU/SET] Fotoaparát zamite na bílý objekt (nap. papír) a stisknte [MENU/SET] Vyvázení bílé je nastaveno na . · Nastavení vyvázení bílé zstává uchováno v pamti i po vypnutí fotoaparátu. · Pokud je objekt pílis jasný nebo pílis tmavý, správné nastavení vyvázení bílé nemusí být mozné. V tomto pípad jas upravte a zkuste nastavit vyvázení bílé znovu. Funkcní rozsah [AWB]: 10000K 9000K 8000K 7000K 6000K 5000K 4000K 3000K 2000K Modrá obloha Zamraceno (dés) Ve stínu Slunecní svtlo Bílé záivkové osvtlení Zárovka Západ/Východ slunce Plamen svícky - 98 - Pouzívání menu [Zázn. ] [AF rezim] · Postup nastavení pro menu [Zázn. ] (51) Metodu ostení lze zmnit podle pozice a poctu objekt. Rezim záznamu: Nastavení: / / / / Rozpoznává tváe (az 15 osob) a podle toho nastaví expozici a ostení. Oblast AF Zlutá: Pi namácknutí spoust se po zaostení rámecek zbarví zelen. [. . . ] (Schvalovací císla pro pouzití údaj z roku 2011: c. 15-, 13- a 12-M055541) O autorském právu Podle zákona o autorském právu nesmí být mapová data ulozená v tomto fotoaparátu bez svolení vlastníka autorských práv vyuzívána k jiným nez osobním úcelm. O navigacních funkcích Tento fotoaparát není vybaven navigacními funkcemi. Poznámky týkající se vlastník autorských práv k softwaru podléhajícímu licenci © 2011 NAVTEQ. Vsechna práva vyhrazena. , , MAPPLE" je ochranná známka spolecnosti Shobunsha Publications, Inc. This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-TZ31EF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-TZ31EF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag