Návod k použití PANASONIC DMC-TZ25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-TZ25. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-TZ25 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-TZ25.


PANASONIC DMC-TZ25 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3531 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC DMC-TZ25 (892 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-TZ25

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití funkcí pro pokrocilé uzivatele Digitální fotoaparát Model c. DMC-TZ25 Ped pouzitím si dkladn pectte tyto pokyny. VQT4B62 M0112KZ0 Obsah Ped pouzitím Ped pouzitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kurzorové tlacítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sledování videosekvencí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Zachytávání statických snímk z videosekvencí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zvtsování a sledování , , Pehrávání se zoomem". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Prohlízení seznamu snímk , , Vícenásobné pehrávání". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sledování snímk podle data záznamu , , Kalendá" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Odstranní nkolika snímk (az 100)/ Odstranní vsech snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Typ menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pouzití rychlého menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 [Nastavit hodiny]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 [Svtový cas] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 [Datum cesty] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 [Pípnutí] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 [Hlasitost] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 [Nast. profil] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 [Monitor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 [LCD rezim] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 [Pomcky] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 [Histogram] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 [Video Místo zázn]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 [Návrat zoomu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 [Úsporný rezim] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 [Auto pehrání] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 [Vynulovat]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 [Resetovat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 [Rezim USB]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 [Výstup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 [VIERA link] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 [3D pehrávání] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 [Otácení sn. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 [Firmware info] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 [Formátovat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 [Jazyk] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 [Demo rezim] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Píprava Nabíjení akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vkládání akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] I kdyz se informace o rozeznávání tváe zmní, informace o rozeznávání tváe pro díve poízené snímky zstane beze zmny. Pokud se napíklad zmní jméno, snímky poízené ped zmnou nebudou zaazeny do kategorie pro rozeznávání tváe pod polozkou [Volba kategorie]. Chcete-li pro jiz poízené snímky zmnit informace o jménu, provete [REPLACE] (108) u polozky [Upravit tváe]. pouze do prvního snímku. - 74 - Fotografování s funkcí Rozeznávání tváe [Rozezn. tváí] Registrace snímk obliceje Lze zaregistrovat snímky tváí az 6 osob, spolecn s takovými informacemi, jakými jsou jména a data narození. Rozeznávání tváe lze usnadnit zpsobem, jakým budete provádt registraci tváí: napíklad zaregistrujte vtsí pocet snímk obliceje stejné osoby (az 3 snímky v jedné registraci). Z menu [Zázn. ] vyberte polozku [Rozezn. tváí] (39) Kurzorovým tlacítkem vyberte [MEMORY] a poté stisknte [MENU/SET] Kurzorovým tlacítkem vyberte [Nový] a poté stisknte [MENU/SET] · Pokud se jiz zaregistrovalo 6 osob, nejprve zaregistrovanou osobu odstrate. (76) Vyfotografujte snímek obliceje · Pokud fotografování opakujete, vyberte [Ne] · Jiné tváe nez tváe lidských bytostí (nap. · Pi stisku tlacítka [DISP. ] se zobrazí vysvtlení. Oblicej zarovnejte s vodítky a fotografujte. Kurzorovým tlacítkem vyberte [Ano] a poté stisknte [MENU/SET]. Kurzorovým tlacítkem vyberte polozku k úprav a stisknte [MENU/SET] [Jméno] [Vk] Kurzorovým tlacítkem vyberte [SET] a poté stisknte [MENU/SET] Vlozte název (Vkládání textu 79) Nastavte datum narození. Kurzorovým tlacítkem vyberte [SET] a poté stisknte [MENU/SET] Tlacítky vyberte rok, msíc a den, nastavte tlacítky a stisknte [MENU/SET] Zmte ikonu, která se zobrazí pi zaostení objektu. Kurzorovým tlacítkem vyberte ikonu ostení a poté stisknte [MENU/SET] U jedné osoby lze zaregistrovat az 3 snímky obliceje. Vyberte nezaregistrovaný rámecek a stisknte [MENU/SET] · Pokud bude kurzorovým tlacítkem vybrán zaregistrovaný snímek obliceje, zobrazí se stránka pro potvrzení mazání. (Pokud je zaregistrován pouze jeden snímek, nelze jej odstranit. ) Vyfotografuje snímek (Krok výse. ) Stisknte tlacítko [ / ] [Ozn ostení] [Pidat snímky] - 75 - Fotografování s funkcí Rozeznávání tváe [Rozezn. tváí] Nastavení funkce rozeznávání tváe na [OFF] Z menu [Zázn. ] vyberte [Rozezn. tváí] Kurzorovým tlacítkem vyberte [OFF] a poté stisknte [MENU/SET] Úprava nebo odstranní informací o zaregistrovaných osobách Informace o zaregistrovaných osobách lze upravit nebo odstranit. V kroku (75) vyberte osobu nebo osoby, které chcete upravit ci odstranit a stisknte [MENU/SET] Kurzorovým tlacítkem vyberte polozku a stisknte [MENU/SET] [Úprava údaj] [Priorita] [Mazat] Úprava jména nebo jiné zaregistrované informace. (75) Nastavení poadí priority pro ostení a expozici. Kurzorovým tlacítkem vyberte poadí registrace a poté stisknte [MENU/SET] Odstraní informace a snímky oblicej zaregistrovaných osob. - 76 - Praktické funkce pro cestování [Datum cesty] · Postup nastavení pro menu [Nastavení] (39) Pokud nastavíte plán cesty a vyfotografujete snímky, zaznamená se, jaký den cesty byl snímek poízen. (Nelze nastavit. ) Z menu [Nastavení] vyberte [Datum cesty] Kurzorovým tlacítkem vyberte [Plán cesty] a stisknte [MENU/SET] Kurzorovým tlacítkem vyberte [SET] a stisknte [MENU/SET] Kurzorovým tlacítkem vyberte datum odjezdu a stisknte [MENU/SET] Kurzorovým tlacítkem vyberte datum návratu a stisknte [MENU/SET] Záznam [Lokalita] Záznam cíle cesty. Jakmile se nastaví [Plán cesty], lze nastavit místo. V kroku výse vyberte [Lokalita] Kurzorovým tlacítkem vyberte [SET] a stisknte [MENU/SET] Zadejte lokalitu (Vkládání textu 79) Datum cesty se vypocítává z nastaveného data odjezdu a data nastaveného v hodinách fotoaparátu. Pokud je pod [Svtový cas] zadán cíl cesty, uplynulé dni se pepocítají podle místního casu cíle cesty. [. . . ] Pokud bhem sledování snímk 3D mzete jasn vidt zdvojený obraz, sledování ukoncete. · Ve zpsobu, jakým rzní lidé vnímají zobrazení 3D snímk, existují rozdíly. Ped sledováním snímk 3D svj zrak paticným zpsobem zkorigujte. · Mzete zmnit nastavení 3D na televizoru nebo nastavení výstupu 3D pepnout na 2D. Sledování ve 3D - 139 - Pokyny a poznámky k pouzívání Osobní údaje Pokud jsou v rezimu [Dít] nebo funkci [Rozezn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-TZ25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-TZ25 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag