Návod k použití PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP.


PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2893 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] (Pro leden 2014) http://www. adobe. com/products/acrobat/readstep2. html Názvy hlavních součástí       1 Tlačítko filmů 2 Tlačítko závěrky 3 Páčka zoomu 4 Indikátor samospouště/ Pomocné světlo AF Kabel pro USB připojení Paměťová karta SD (volitelné příslušenství) • Na tomto zařízení lze použít následující typy karet, které vyhovují standardu SD. (V následujícím textu jsou tyto karty označeny pouze jako karta. ) Paměťová karta SD (8 MB až 2 GB) Paměťová karta SDHC (4 GB až 32 GB) Paměťová karta SDXC (48 GB, 64 GB) Doba nabíjení napájecí zásuvky počítače. Přibližně 210 min Opatření pro použití • Nepoužívejte jiné kabely pro USB připojení kromě dodaných nebo originálních kabelů pro USB připojení od společnosti Panasonic (DMW-USBC1: volitelné příslušenství). • Nepoužívejte žádný jiný AC síťový adaptér než dodaný. [. . . ] Režim kreativní kontroly Záznam během kontroly efektu obrazu. Tento režim umožňuje výběr jednoho ze 15 obrazových efektů, které zahrnují efekty [Starodávný], [Jasné sn. ] a [Dynamický monochrom. ]. VAROVÁNÍ: Aby ste zamezili nebezpečí požáru, elektrického zkratu nebo poškození výrobku: • Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapání nebo stříkání. • Používejte pouze doporučené příslušenství. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný personál. Zásuvka elektrického rozvodu musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. • Při zakoupení fotoaparátu akumulátor není nabitý. • Akumulátor nabíjejte, pouze když je vložen ve fotoaparátu. • Neodstraňujte nebo nepoškozujte externí štítek na akumulátoru. • Akumulátor je tvořen nabíjecím lithium-iontovým akumulátorem. Když je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, doba použitelnosti akumulátoru se zkrátí. • Během nabíjení a po nabíjení se akumulátor ohřívá. Také samotný fotoaparát se při použití ohřívá. • Nenechávejte kovové předměty (například sponky) v blízkosti kontaktních oblastí napájecí zástrčky nebo v blízkosti akumulátorů. • Akumulátor skladujte na suchém a chladném místě s relativně stabilní teplotou: (Doporučená teplota: 15 oC až 25 oC, Doporučená vlhkost: 40%RH až 60%RH) • Neuskladňuje plně nabitý akumulátor na dlouhou dobu. Při uskladnění akumulátoru na dlouhou dobu doporučujeme jednou ročně jej nabít. Vyjměte akumulátor z fotoaparátu a uložte jej znovu po úplném vybití. ∫ Uchycení popruhu na rameno ∫ Identifikační označení výrobku Výrobek Digitální fotoaparát Na spodní části Lokalita ∫ AC síťový adaptér (dodaný) UPOZORNĚNÍ!Aby ste zamezili nebezpečí požáru, elektrického zkratu nebo poškození výrobku: Tyto symboly označují samostatný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení nebo baterií. Další informace naleznete v dokumentu “Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele (ve formátu PDF)”. • Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo jiného ohraničeného prostoru. Ujistěte se, že se zařízení nachází na dobře větraném místě. • Když je připojený AC síťový adaptér, zařízení se nachází v pohotovostním režimu. Primární obvod je vždy “živý” tak dlouho, dokud je AC síťový adaptér připojený do zásuvky elektrické sítě. until 2014/2/7 VQT5G02_EP_cze. fm 5 ページ 2014年2月24日 月曜日 午後7時24分 Snímání snímků s použitím automatické funkce (Inteligentní Nabídky vhodné pro pořizování snímků ∫ [Rozlišení] Snímek pořízený fotoaparátem je uložen v podobě obrazových dat obsahujících přibližně 20 miliónů pixelů. Čím nižší je počet pixelů, tím vyšší bude počet zaznamenatelných snímků. Tato nabídka slouží k výběru metody přehrávání. Možnosti zahrnují přehrávání prezentace. Tato nabídka slouží k provádění změn v pořízených snímcích. [. . . ] • QuickTime a logo QuickTime jsou obchodní značky nebo zaregistrované obchodní značky Apple Inc. , používané pod touto licencí. 3(È) Zobrazí se obrazovka nastavení kompenzace expozice nebo automatické gradace expozice. [ ]([AF makro])/[ ]([Makro zoom])/[OFF] Zobrazí se obrazovka nastavení samospouště. [ ]([10sek. ])/[ ]([2sek. ])/[OFF] Zobrazí se obrazovka nastavení blesku. režim])/[ ]([iAuto])/[ ]([Pot. červ. očí])/[‰]([Nucený blesk])/[ ]([Pom. synch. /červ. očí]) Zobrazí se obrazovka nabídky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC LUMIX DMC-LZ40EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag