Návod k použití PANASONIC DMC-LS6E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-LS6E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-LS6E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-LS6E.


PANASONIC DMC-LS6E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1882 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC DMC-LS6E (817 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-LS6E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití funkcí pro pokrocilé uzivatele Digitální fotoaparát Model c. DMC-LS6 Ped pouzitím si dkladn pectte tyto pokyny. VQT4D82 M0112KZ0 Rejstík Ped pouzitím Pokyny k zacházení s tímto pístrojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Názvy jednotlivých cástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Základní funkce Fotografování s automatickým nastavením Rezim [Inteligentní aut. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Natácení videosekvencí Rezim [Video] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud fotoaparát v rezimu , , Detekce tváí" chybn vyhodnotí jako tváe jiné objekty nez Pokud nelze detekovat tváe (nap. kdyz se objekty dívají jinam, nez na fotoaparát, nebo kdyz se objekt rychle pohybuje), nastavení rezimu AF se pepne na . tváe lidských bytostí, pepnte na jiné nastavení. Scénické rezimy [Panorama asistent], [Nocní krajina], [Potraviny] - 45 - Pouzívání menu [Zázn. ] Podrobnosti týkající se postupu nastavení v menu [Zázn. ] (24) [Digitální zoom] Znásobí efekt optického zoomu nebo rozsíeného optického zoomu az 4 x. (Nezapomete, ze pi zvtsování pomocí digitálního zoomu dochází ke snizování kvality snímku. ) Rezim: Nastavení: [ON]/[OFF] Rozsah digitálního zoomu se zobrazuje na indikátoru úrovn zoomu. · Pi pechodu do rozsahu digitálního zoomu se pohyb na okamzik zastaví. · Pi namácknutí spoust v rozsahu digitálního zoomu je oblast AF zobrazena vtsí. · Doporucujeme pouzívat stativ a samospous [Samospous]. Oblast digitálního zoomu Ve scénickém rezimu [Vys. Nastavení se pouzije v jiném rezimu záznamu. [Sériové snímání] Umozní poízení fotografií v rychlém sledu. Pi pidrzení spoust bude poízena sekvence fotografií. Rezim: Nastavení: /[OFF] Pocet snímk Az do zaplnní karty/interní pamti Rychlos Cca 0, 8 snímku/s Pi nastavení vysoké citlivosti ISO nebo pi snízení rychlosti závrky v tmavém Pokud je vybráno sériové snímání, blesk je vypnutý. Pokud natácíte objekty v pohybu tam, kde je výrazný rozdíl mezi svtlými a tmavými Ve scénických rezimech [Panorama asistent] a [Ohostroj] se pouzije fixní nastavení Pi nastavení polozky [Samospous] se poídí 3 snímky. [OFF]. plochami, dosazení optimální expozice nemusí být mozné. prostedí se mze rychlost snímk poízených v sérii zpomalit. - 46 - Pouzívání menu [Zázn. ] Podrobnosti týkající se postupu nastavení v menu [Zázn. ] (24) [Podání barev] Nastavení barevných efekt. Rezim: Nastavení: [STANDARD]/[VIVID]* (ostejsí)/[B&W]/[SEPIA] * Pouze rezim [Bzné snímky] a rezim [Video] [Red. cerv. ocí] Pi fotografování s bleskem k potlacení jevu cervených ocí ( detekují cervené oci a opraví data snímku. Rezim: ) se automaticky Nastavení: [ON]/[OFF] K dispozici pouze pi nastavení polozky [AF rezim] na (Detekce tváí). Oprava jevu cervených ocí nemusí být mozná, závisí na okolnostech. Pi volb [ON] se v ikon blesku zobrazí . [Stabilizátor] Automatická detekce a ochrana ped chvním. Rezim: Nastavení: [ON]/[OFF] Ve scénickém rezimu [Autoportrét] bude pouzito fixní nastavení [ON]. Situace, v nichz mze být optický stabilizátor obrazu neúcinný: Intenzivní vibrace, velká úrove zoomu (vcetn rozsahu digitálního zoomu), rychle se pohybující objekty, interiéry nebo tmavé prostory (kvli krátkému casu expozice) - 47 - Pouzívání menu [Zázn. ] Podrobnosti týkající se postupu nastavení v menu [Zázn. ] (24) [Dat. razítko] Statické snímky mohou být oznaceny datem a casem záznamu. Rezim: Nastavení: [BEZ CASU]/[S CASEM]/[OFF] Datové znacky na statických snímcích nelze vymazat. Casový otisk nelze pouzít, pokud je nastavena funkce [Sériové snímání]. [. . . ] Pokud budete nabíjení opakovat ped úplným vybitím, výkon baterie se mze snízit. (Tento jev se nazývá , , pamový efekt". ) V pípad projev , , pamového efektu" pokracujte v pouzívání baterií, dokud fotoaparát nepestane se záznamem nebo pehráváním, a pak je pln nabijte. Po nkolika cyklech nabití a vybití se výkon baterie obnoví. · Po úplném nabití baterie Ni-MH jiz dále nenabíjejte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-LS6E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-LS6E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag