Návod k použití PANASONIC DMC-GF6KEG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-GF6KEG. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-GF6KEG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-GF6KEG.


PANASONIC DMC-GF6KEG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8175 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-GF6KEG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Usazený prach zvyšuje spotřebu energie: - Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu. Úspora energie Popis spotřebiče Ovládací a kontrolní prvky Vnitřní osvětlení (zářivka) Upozornění Krátký rošt vsadit jen do nejvyšší pozice. Rošty na láhve Typový štítek Aktivní uhlíkový filtr Seřizovací patky 2 Bezpečnostní pokyny a upozornění • Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození spotřebiče. • Při poškození spotřebiče ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele. Instalace CZ • Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním p ­ aprskům, vedle sporáku a topení apod. • Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. • Je třeba vždy dbát na správné odvětrání! • Pro zaručení bezpečného provozu spotřebiče montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití. [. . . ] • Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče. • U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětských rukou. • Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou. • Zářivka ve spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Nehodí se k osvětlení místnosti. Spotřebič provozovat jen střídavým proudem. Přípustné napětí a  frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A. Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a  musí být lehce přístupná. Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek. Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý/třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Ozve se výstražní tón a ukazatel teploty začne blikat. Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny. Bude-li ukazatel teploty i po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat služby zákazníkům. Teplotní výstraha Teplotní výstraha při poruše spotřebiče • Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka Alarm. Objeví-li se na ukazateli F1 nebo F3, pak má spotřebič poruchu. V takovém případě kontaktovat služby zákazníkům. 4 Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit jas ukazatele. S dětskou pojistkou můžete zamezit neúmyslné vypnutí spotřebiče. Přídavné funkce CZ Nastavení světlosti displeje stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení. h1 = minimální světlost h5 = maximální světlost Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Vypnout dětskou pojistku stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = Nastavená světlost bude aktivována po jedné minutě. Upozornění Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlostí. Ukazatel = Ukazatel = Modus prezentace se dá aktivovat, aby se spotřebič prezentoval na výstavě nebo v prodejně jako v normálním provozu. Zapne-li se tento modus neúmyslně, pak se dá vypnout následujícím postupem. Chladící okruh je v tomto modusu mimo provoz! Modus prezentace Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Chladící agregát se spustí. Spotřebič se nyní nachází v normálním pracovním režimu. 5 Vnitřní osvětlení Bude-li svítit vnitřní osvětlení i při zavřených dveřích, pak stisknout tlačítko Light. Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevřou dveře. Zvlhčovač Pro dobrou konzervaci vína je rozhodující vlhkost vzduchu. [. . . ] – zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu. – Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení 1, servisní číslo 2 a číslo spotřebiče 3 z typového štítku. • Při zasunutí síťové zástrčky do zásuvky se chladící agregát nerozběhne, ukazatel teploty ukazuje ale nějakou hodnotu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-GF6KEG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-GF6KEG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag