Návod k použití PANASONIC DMC-G6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-G6. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-G6 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-G6.


PANASONIC DMC-G6 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (95985 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-G6

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze funkcí pro pokročilé uživatele Model Digitální fotoaparát DMC-G6 Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze ještě před použitím výrobku a uložte si jej pro případné použití později. M-DMCG6Q-CZ Nalezení potřebných informací V tomto „Návodu k obsluze funkcí pro pokročilé uživatele“ najdete potřebné informace na následujících stránkách. Kliknutím na číslo stránky můžete přeskočit na odkazovanou stránku a rychle najít požadované informace. Hledání v „Obsahu“ S4 ~ Hledání v části „Názvy a funkce S13 ~ jednotlivých součástí“ Hledání v části „Obsah displeje S314 ~ /obsah hledáčku“ Hledání v seznamu zobrazených hlášení „Zobrazení hlášení“ S318 ~ S322 ~ Hledání v seznamu menu „Seznam menu“ [Zázn. ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S322 [Video]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S325 [Vlastní]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Jestliže se exponoval jen jeden snímek, neuloží se jako skupina. Obrázek nejde vybrat z [Další], pokud je jediný, který byl exponován. a spodním, případně na levém a pravém okraji videa tmavé pruhy. záznam může za určitých podmínek trvat déle, např. když se musí použít blesk. • V následujících případech nebude funkce [Fázová animace] dostupná: – [Multiexpozice] – Při použití funkce [Časosběrný snímek] [Nastavení panoramatu] • Podrobnosti najdete na S106. 199 Záznam [Elektronická závěrka] Použitelné režimy: Zvuk závěrky lze vypnout, jestliže budete fotografovat v tichém prostředí. Mechanická závěrka se vypne, což usnadní pořídit snímky s minimálním rozmazáním. Doporučujeme exponovat předem ověřovací snímek, protože se za určitých podmínek může projevit zkreslení objektu, nebo se v obrázku objeví vodorovné pruhy. Nastavení: [Zap. ]/[Vyp. ] • Blesk se pevně nastaví na hodnotu [ ] ([Nuceně vypnuto]). • Při osvětlení zářivkami nebo LED svítidly apod. se na pořízených snímcích mohou • • • • vyskytnout vodorovné pruhy. V těchto případech obvykle stačí použít delší čas závěrky a pruhy zmizí. Pokud se objekt pohybuje nebo pokud se vám chvějí ruce, může být na pořízeném snímku objekt zkreslený. Jestliže se fotoaparát při expozici zachvěje, objekt se může zaznamenat zkreslený. (S57) Při použití této funkce mějte zvláštní ohled na soukromí a práva fotografovaných osob. Tuto funkci můžete používat na vlastní nebezpečí. Nelze použít: • [Elektronická závěrka] není k dispozici, pokud je [Rychl. snímání] nastavená na hodnotu [SH]. [Blesk] • Podrobnosti viz S141 – S148. 200 Záznam [Red. červ. očí] Použitelné režimy: Pokud zvolíte redukci červených očí ([ ], [ ]), proběhne digitální korekce červených očí při každém použití blesku. Fotoaparát automaticky detekuje červené oči a provede korekci snímku. Nastavení: [Zap. ]/[Vyp. ] • Při nastavení na hodnotu [Zap. ] se na ikoně zobrazí symbol [ • Nelze použít: Za určitých okolností nelze korekci červených očí provést. ]. [ISO limit] Použitelné režimy: Tato funkce nastaví optimální citlivost ISO s hodnotou nastavenou jako limit v závislosti na jasu objektu. Nastavení: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[Vyp. ] • Tato funkce pracuje při nastavení položky [Citlivost] na hodnotu [AUTO] nebo [ • V následujících případech bude funkce [ISO limit] zakázána: – [Jasná noční scéna]/[Studená noční obloha]/[Teplá zářivá noční scéna] (režim – Při záznamu videosekvencí Průvodce scénami) Nelze použít: ]. 201 Záznam [Navýšení ISO] Použitelné režimy: Nastavení citlivosti ISO lze provádět pro každé 1/3 EV. Nastavení [1/3 EV] [1 EV] [160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/ [2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[H. 16000]/ [H. 20000]/[H. 25600] [160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[H. 25600]  K dispozici jen při použití [Rozšířené ISO]. • Při změně nastavení z hodnoty [1/3 EV] na [1 EV] se položka [Citlivost] nastaví na hodnotu nejbližší hodnotě při nastavení [1/3 EV]. (Nastavená hodnota se při změně nastavení zpět na hodnotu [1/3 EV] neobnoví. [. . . ] Šroubování nadměrnou silou může vést k poškození šroubu na fotoaparátu. Kromě toho příliš silné dotažení na stativu může poškodit štítek fotoaparátu, případně samotný fotoaparát. Budete-li fotoaparát používat s objektivem o velkém průměru, může se dostat do kontaktu s podstavcem stativu (v závislosti na konstrukci stativu). Při utažení šroubu v situaci, kdy se objektiv a podstavec stativu vzájemně dotýkají, může dojít k poškození fotoaparátu nebo objektivu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-G6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-G6 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag