Návod k použití PANASONIC DMC-FT5EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-FT5EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-FT5EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-FT5EP.


PANASONIC DMC-FT5EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2105 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-FT5EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DMC-FT5&TS5EP-VQT4U07_cze. book 1 ページ 2013年1月29日 火曜日 午前10時39分 Základní Návod k použití Model č. Digitální fotoaparát DMC-FT5 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. Podrobnější informace o činnosti fotoaparátu jsou uvedeny v “Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele (ve formátu PDF)” na dodaném CD-ROM. Za účelem jeho konzultace jej nahrajte do PC. Web Site: http://www. panasonic-europe. com EP VQT4U07 F0213MG0 until 2013/03/18 DMC-FT5&TS5EP-VQT4U07_cze. book 2 ページ 2013年1月29日 火曜日 午前10時39分 Milý zákazníku, Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za zakoupení tohoto digitálního fotoaparátu firmy Panasonic. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití a mějte jej po ruce kvůli budoucím konzultacím. Všimněte si, prosím, že aktuální ovládače a komponenty, položky menu apod. [. . . ] • Rozsvítí se indikátor [CHARGE] A a dojde k zahájení nabíjení. ∫ Indikátor [CHARGE] Svítí: Nesvítí: Nabíjení. (Doba nabíjení: přibližně 165 min) ∫ Akumulátory, které můžete použít v tomto zařízení Akumulátor, který se může použít v tomto zařízení, je DMW-BCM13E. 16 VQT4U07 (CZE) DMC-FT5&TS5EP-VQT4U07_cze. book 17 ページ 2013年1月29日 火曜日 午前10時39分 Vkládání a vyjímání karty (volitelné příslušenství)/akumulátoru • Zkontrolujte, zda je toto zařízení vypnuté. • Ujistěte se, že se ve fotoaparátu nenacházejí žádné cizí předměty. 1: Posunutím přepněte přepínač [LOCK] A a proveďte odjištění. 2: Posuňte odjišťovací páčku B a otevřete boční uzávěr. • Vždy používejte originální akumulátory • Při použití jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitu tohoto výrobku. Panasonic (DMW-BCM13E). Akumulátor: Dávajte pozor na správné natočení akumulátoru a zasuňte jej, dokud neuslyšíte zvuk zajištění; poté zkontrolujte, zda je zajištěn prostřednictvím páčky C. Za účelem vyjmutí akumulátoru potáhněte páčku C ve směru šipky. Karta: Bezpečně jej zatlačte, dokud neuslyšíte “kliknutí”. Dávejte přitom pozor na dodržení správného směru jeho vkládání. Při vyjímání karty zatlačte kartu, dokud neuslyšíte kliknutí, a poté ji vytáhněte směrem nahoru. D: Nedotýkejte se koncových svorek karty. Zavírejte boční uzávěr, až uslyšíte cvaknutí a pak zajistěte spínač [LOCK] jeho posunutím směrem k [2]. • Ujistěte se, že červená část na přepínači [LOCK] je zakrytá. Poznámka • Udržujte paměťovou kartu mimo dosah dětí, abyste předešli jejímu spolknutí. (CZE) VQT4U07 17 DMC-FT5&TS5EP-VQT4U07_cze. book 18 ページ 2013年1月29日 火曜日 午前10時39分 Sled operací Stiskněte tlačítko [ON/OFF] fotoaparátu. • Hodiny nejsou při dodání fotoaparátu nastaveny. Před použitím fotoaparátu nastavte datum a čas. Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny za účelem zaostření a poté jej stiskněte na doraz kvůli nasnímání snímku. ∫ Volba režimu Záznamu Stiskněte tlačítko [MODE] a vyberte režim záznamu. : Pořizování snímků s automatickým nastavením. : Pořizování snímků s vlastním nastavením. : Expozice je seřízena podle hodnoty clony a čas závěrky, které byly nastaveny ručně. : Tento režim je optimální pro pořizování snímků sportovních událostí apod. : Tento režim je optimální pro pořizování snímků se sněhem, jako například lyžařských areálů nebo sněhem pokrytých hor. : Tento režim je optimální pro snímání snímků pod vodou a na pláži. : Tento režim je optimální pro snímání snímků pod vodou v hloubce větší než 13 m s použitím podmořského pouzdra (DMW-MCFT5: volitelné). [. . . ] Výška, ze které se provádí zkouška pádu, však byla změněna ze 122 cm na 200 cm a jedná se o pád na překližku o tloušťce 3 cm. ztrátu laku nebo pokřivení části, na kterou byl náraz aplikován. ) ¢ Hloubka Vodotěsnost Odolnost vůči nárazu Nejedná se o záruku nepoškození nebo absence poruchy ve všech podmínkách. Odolnost proti zatížení Prachuvzdornost 100 kgf (V souladu se zkušebními podmínkami stanovenými firmou Panasonic) Odpovídající IEC 60529 “IP6X”. (CZE) VQT4U07 33 DMC-FT5&TS5EP-VQT4U07_cze. book 34 ページ 2013年1月29日 火曜日 午前10時39分 Bezdrátový vysílač Standard Využitý frekvenční rozsah (střední frekvence) Metoda šifrování Metoda přístupu IEEE 802. 11b/g/n (standardní bezdrátový protokol LAN) 2412 MHz až 2462 MHz (1 až 11 kanály) WPATM/WPA2TM standardu Wi-Fi Režim infrastruktury Nabíječka akumulátoru (Panasonic VSK0806): Bezpečnostní pokyny Vstup: Výstup: Provozní teplota: AC DC ¢ 110 V až 240 V, 50/60 Hz, 0, 2 A 4, 2 V, 0, 65 A Akumulátor nelze nabíjet při teplotě nižší než 0 oC. (Když nabíjení akumulátoru není možné, bliká indikátor [CHARGE]. ) 0 oC¢ až 40 oC Akumulátorový balík (lithiumiontový) (Panasonic DMW-BCM13E): Bezpečnostní pokyny Napětí/kapacita: 3, 6 V/1250 mAh 34 VQT4U07 (CZE) DMC-FT5&TS5EP-VQT4U07_cze. book 35 ページ 2013年1月30日 水曜日 午後4時14分 Tento produkt využívá následující software: (1) software vyvinutý nezávisle společností nebo pro společnost Panasonic Corporation, (2) software vlastněný třetí stranou, který společnost Panasonic Corporation využívá na základě licence nebo (3) software s otevřeným zdrojem včetně softwaru vyvinutého projektem OpenSSL Project pro použití v nástroji OpenSSL Toolkit (http://www. openssl. org/) a software napsaný Ericem Youngem (eay@cryptsoft. com). U softwaru zařazeného do kategorie (1) nebo (2) si můžete informace prohlédnout stiskem tlačítka [MENU/SET], čímž se zobrazí [Nastavení] > [Firmware info], a následným stiskem tlačítka [MENU/SET]. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-FT5EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-FT5EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag