Návod k použití OLYMPUS XZ-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS XZ-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS XZ-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS XZ-2.


OLYMPUS XZ-2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2589 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS XZ-2 (3116 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS XZ-2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití X Z-2 1 1 Příprava na fotografování Příprava na fotografování Názvy částí Fotoaparát 9 0 a 1 2 3 4 5 6 7 8 4 b c h d e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 g f a b c d e f g h i i Tlačítko spouště. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10, 11, 29, 89 Poutko na řemínek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 89 Upevňovací šroub úchytu Tlačítko Fn2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 43 Indikátor samospouště/ iluminátor AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. [. . . ] Používejte pouze na vlastní riziko. Z Movie Možnost Movie R Wind Noise Reduction Popis MENU c Z g — — Vyberete-li nastavení [Off], videosekvence budou nahrávány beze zvuku. Omezení hluku větru při záznamu. CS 63 b K Utility Možnost Pixel Mapping Exposure Shift Popis MENU c b g Level Adjust 3 Nastavení dotykového displeje Eye-Fi* m/ft Funkce kalibrace snímače umožňuje přístroji zkontrolovat a nastavit obrazový snímač a funkce zpracování obrazu. Upravte optimální expozici pro každý režim měření zvlášť. • Výsledkem je omezení počtu možností kompenzace expozice dostupných ve vybraném směru. Pro provedení běžných nastavení expozice proveďte její kompenzaci (str. Umožňuje nastavení úhlu virtuálního horizontu. [Reset]: Obnovení výchozího úhlu z továrního nastavení [Adjust]: Nastavení virtuálního horizontu na aktuální úhel fotoaparátu Aktivace dotykového displeje. Výběrem možnosti [Off] lze dotykový displej deaktivovat. Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat odesílání při použití karty Eye-Fi. 43) nastavena na hodnotu [MF], můžete jako jednotku zobrazovanou na displeji vybrat metry nebo stopy. EVF Adjust Umožňuje upravení jasu a barevné teploty j k -5 +2 elektronického hledáčku (prodává se samostatně). Vybraná barevná teplota je použita také v rámci displeje během přehrávání. Pomocí Set Back tlačítek HI můžete vybrat barevnou teplotu (j) nebo jas (k) a pomocí tlačítek FG můžete vybrat hodnotu v rozsahu [+7] až [–7]. 83 — — Často používaná nastavení/Úprava nastavení fotoaparátu 64 CS 33 84 — EVF Adjust — * Používejte v souladu s místními předpisy. Na palubě letadel a na jiných místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení, vyjměte kartu Eye-Fi z fotoaparátu nebo pro položku [Eye-Fi] vyberte možnost [Off]. Fotoaparát nepodporuje „nekonečný“ režim Eye-Fi.   U Funkce MENU c S [Button Function] [U Function] Tlačítku Fn1 lze přiřadit následující funkce. AEL Preview (elektronický náhled) k P Home Stisknutím tlačítka aktivujete aretaci expozice. Při stisknutí tohoto tlačítka se clona zastaví na vybrané hodnotě. Po stisknutí tohoto tlačítka fotoaparát změří vyvážení bílé (str. 39). Stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit polohu oblasti AF uloženou pomocí nastavení [P Set Home] (str. Dalším stiskem tohoto tlačítka obnovíte režim oblasti AF. Pokud je fotoaparát vypnut a je zvolena výchozí oblast, oblast bude resetována. Digital Tele-converter Stisknutím tohoto tlačítka lze zapnout nebo vypnout digitální zoom. [. . . ] • Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc. • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. • Eye-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Eye-Fi, Inc. • FlashAir je ochranná známka společnosti Toshiba Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS XZ-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS XZ-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag