Návod k použití OLYMPUS VR-370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS VR-370. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS VR-370 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS VR-370.


OLYMPUS VR-370 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1438 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS VR-370 (2267 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS VR-370

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VR-370/D-785 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-ionová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB7) OLYMPUS Instalační disk CD-ROM Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 5 6 1 7 1 Poutko pro řemínek 2 Multikonektor 3 Kryt baterie/karty 4 Zámek prostoru baterie/karty 5 Blesk 6 Indikátor samospouště/osvětlení AF 7 Objektiv 8 Mikrofon 9 Závit pro stativ 10 Reproduktor 8 2 3 4 9 10 2 CS 1 4 2 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 3 Tlačítko n Tlačítko spouště Displej Páčka transfokátoru Tlačítko R (snímání videosekvencí) Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 7 Indikátor 8 Křížový ovladač Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) Tlačítko D (vymazat) 9 Tlačítko A (OK) 10 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu Tlačítko H (doleva) I (doprava) Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. G (dolů) Symboly FGHI určují, zda křížový ovladač stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) 1 Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. Podle kroků 1 a 2 otevřete kryt baterie/karty. 2 3 1 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu Kryt baterie/karty Zámek prostoru baterie / karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC nebo karty Eye-Fi. [. . . ] Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. 5) ● Mohlo dojít k dočasnému snížení výkonu baterie v důsledku nízké teploty. Vyjměte baterie z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si je na chvíli vložíte do kapsy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 52) Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a počkejte, než se tělo fotoaparátu přizpůsobí okolní teplotě a vyschne. „Na displeji se objevují svislé čáry. “ ● Tento stav může nastat, pokud je fotoaparát namířen na extrémně jasný objekt (např. Na snímku nebo videosekvenci zaznamenané prostřednictvím sekvenčního snímání se mohou objevit čáry. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. CS 51 Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 1 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 7) Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Provedení opravy Problém s kartou Vložte jinou kartu. Problém s kartou Přepínač karty na ochranu proti zápisu je na straně „LOCK“. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou • Vyměňte kartu. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Card Error Různé „Fotoaparát vydává při pořizování snímků zvuky. “ ● Fotoaparát může aktivovat objektiv a vydávat zvuky, i když není prováděna žádná činnost. Fotoaparát automaticky provádí činnosti spojené s automatickým ostřením, aby byl připraven snímat. Write Protect Memory Full Card Full Card Setup Memory Setup *1 *2 Problém s kartou Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Format] a stiskněte Power Off tlačítko A. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS VR-370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS VR-370 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag