Návod k použití OLYMPUS VH-520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS VH-520. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS VH-520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS VH-520.


OLYMPUS VH-520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2065 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS VH-520 (2273 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS VH-520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VH-520 Návod k obsluze ● Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využívat a prodloužit jeho životnost. Návod pečlivě uschovejte pro další použití. ● Před pořizováním důležitých snímků se s fotoaparátem seznamte a vytvořte několik zkušebních snímků. [. . . ] 45) 44 CS Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a před fotografováním vyčkejte, dokud se tělo fotoaparátu nepřizpůsobí okolní teplotě a neuschne. „Na fotografii jsou světlé oblasti. “ ● Při fotografování s bleskem v tmavém prostředí se mohou na snímku objevit odrazy blesku na prachových částicích ve vzduchu. Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Náprava Problém s kartou Vložte jinou kartu. Problém s kartou Přepínač karty na ochranu proti zápisu je na straně „LOCK“. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou • Vyměňte kartu. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou Pomocí tlačítek FG zvolte možnost [Format] a stiskněte tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Problém s vnitřní pamětí Pomocí tlačítek FG zvolte možnost [Memory Format] a stiskněte tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Card Error Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou baterie vyjmuty a ponechány mimo fotoaparát po dobu asi 1 den*1, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a musí být znovu nastaveny. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a úvodní nastavení“ (str. 7) Write Protect Memory Full Card Full Card Setup Různé „Fotoaparát vydává při pořizování snímků zvuky. “ ● Fotoaparát může aktivovat objektiv a dělat hluk, i když není provedena žádná operace. Fotoaparát totiž používá automatické zaostření vždy, když je připraven k fotografování. Power Off Format Memory Setup Power Off Memory Format *1 *2 Než vymažete důležité snímky, zkopírujte je do počítače. Veškerá data budou smazána. CS 45 Chybové hlášení Náprava Problém s interní pamětí / s kartou Nejsou-li k dispozici žádné snímky, několik jich pořiďte. Problém s vybraným snímkem Zobrazte snímek na počítači pomocí programu pro úpravu fotografií nebo jiného grafického programu. Pokud snímek stále nelze zobrazit, je obrazový soubor poškozený. Problém s vybraným snímkem Upravte snímek na počítači pomocí programu pro úpravu fotografií nebo jiného grafického programu. Problém s vybraným snímkem Použijte tisk z počítače. Tipy pro pořizování snímků Pokud si nejste jistí, jak pořídit snímek podle svých představ, přečtěte si následující informace. No Picture Ostření „Zaostření na objekt“ ● Fotografování objektu, který není uprostřed displeje Po zaostření na předmět, který je ve stejné vzdálenosti jako objekt, nakomponujte záběr a pořiďte snímek. 28) na hodnotu [Face/iESP] ● Fotografování tmavého objektu Díky pomocnému světlu AF je zaostření snazší. 29) ● Fotografování objektů v situacích, kdy je obtížné použít automatické zaostření V následujících případech zaostřete (namáčknutím tlačítka spouště do poloviny) na kontrastní předmět, který je ve stejné vzdálenosti jako fotografovaný objekt, a poté nastavte záběr a pořiďte snímek. Picture Error The Image Cannot Be Edited Battery Empty Cannot Print*3 *3 Snímky pořízené jinými přístroji nemusí být možné pomocí tohoto fotoaparátu vytisknout. Objekty s nízkým kontrastem 46 CS Pokud se uprostřed displeje objeví extrémně jasné objekty Chvění fotoaparátu „Pořizování snímků s eliminací chvění fotoaparátu“ ● Volba možnosti [C Sport] ve scénickém režimu (str. 13) Režim [C Sport] používá krátkou dobu expozice, což může snížit míru rozmazání způsobeného pohybem objektu. ● Fotografování s vysokou citlivostí ISO Pokud je vybrána vysoká citlivost ISO, lze fotografovat s krátkou dobou expozice i na místech, kde nelze použít blesk. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo v důsledku vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. Pokud byly provedeny jakékoli změny v záručním listu ohledně roku, měsíce a data nákupu, jména zákazníka, jména prodejce a sériového čísla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS VH-520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS VH-520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag