Návod k použití OLYMPUS VH-410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS VH-410. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS VH-410 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS VH-410.


OLYMPUS VH-410 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1894 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS VH-410 (2855 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS VH-410

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VH-410 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Stylus Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. LithiumIontová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB7) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Názvy součástí 4 1 2 5 6 7 8 9 10 1 Kryt konektoru 2 Poutko pro řemínek 3 Multikonektor 4 Blesk 5 Indikátor samospouště/osvětlení AF 6 Objektiv 7 Mikrofon 8 Kryt baterie/karty 9 Reproduktor 10 Závit pro stativ 3 2 CS 1 4 2 5 6 3 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Tlačítko n Tlačítko spouště Displej Páčka transfokátoru Tlačítko nahrávání videosekvencí Indikátor Tlačítko A (OK) Křížový ovladač Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) Tlačítko D (vymazat) 9 Tlačítko m 10 Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) Křížový ovladač F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu Tlačítko H (doleva) I (doprava) Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. G (dolů) Symboly FGHI určují, zda křížový ovladač stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. 1 Podle kroků 1 a 2 otevřete kryt baterie/ karty. 2 1 Přepínač ochrany zápisu V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC nebo karty Eye-Fi. 55) Kryt baterie / karty Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. Vyjmutí karty 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. 1 2 Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. Poté kartu vytáhněte. 4 Pojistka baterie Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 2 Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. [. . . ] Pomocí tlačítek HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. Zrušení všech tiskových objednávek Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Reset] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 44 CS Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a počkejte, než se tělo fotoaparátu přizpůsobí okolní teplotě a vyschne. „Na displeji se objevují svislé čáry. “ ● Tento stav může nastat, pokud je fotoaparát namířen na extrémně jasný objekt (např. Na snímku nebo videosekvenci zaznamenané prostřednictvím sekvenčního snímání se mohou objevit čáry. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. 5) ● Mohlo dojít k dočasnému snížení výkonu baterie v důsledku nízké teploty. Vyjměte baterie z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si je na chvíli vložíte do kapsy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 46) Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 1 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 7) Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. [. . . ] • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. • Eye-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Eye-Fi, Inc. • Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Poznámky: 1 Zákonná práva zákazníka jsou touto zárukou doplněna, ne však dotčena. 2 Pokud máte jakékoli dotazy ohledně této záruky, obraťte se na autorizované servisní centrum společnosti Olympus uvedené v pokynech. Poznámky k platnosti záruky 1 Tato záruka bude platná pouze v případě, že je záruční list náležitě vyplněn společností Olympus nebo autorizovaným prodejcem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS VH-410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS VH-410 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag