Návod k použití OLYMPUS VG-180

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS VG-180. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS VG-180 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS VG-180.


OLYMPUS VG-180 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1253 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS VG-180 (2051 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS VG-180

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VG-165/D-765 VG-180/D-770 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Lithium-ionová baterie (LI-42B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB4) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 3 4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Kryt konektoru Konektor USB Blesk Indikátor samospouště Objektiv Mikrofon Závit pro stativ Kryt baterie/karty 6 2 7 8 2 CS 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 3 Tlačítko n Tlačítko spouště Displej Tlačítka transfokátoru Indikátor Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 7 Křížový ovladač Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť)/ D (vymazat) 8 Tlačítko A (OK) 9 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) H (doleva) I (doprava) G (dolů) Symboly FGHI určují, zda křížový ovladač stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) 1 Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. Podle kroků 1 a 2 otevřete kryt baterie/karty. 2 1 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu Kryt baterie/karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. V tomto fotoaparátu vždy používejte karty SD/ SDHC/SDXC. 49) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Vyjmutí karty 1 2 Pojistka baterie Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. [. . . ] ● Pořizování snímků scény s bílými plážemi nebo sněhem Vyberte možnost [q Beach & Snow] ve scénickém režimu (str. 13). 42 CS Kvalita obrazu „Pořizování ostřejších snímků“ ● Pořizování snímků s optickým transfokátorem Při pořizování snímků nepoužívejte digitální transfokátor (str. ● Pořizování snímků s použitím nízké citlivosti ISO Je-li snímek pořízen s vysokou citlivostí ISO, může vznikat šum (malé barevné tečky a barevné nerovnoměrnosti, které v původní scéně nejsou), který se projeví zrnitostí snímku. 22) Tipy pro přehrávání a úpravy Přehrávání „Přehrávání snímků ve vnitřní paměti a na kartě“ ● Vyjmutí karty a zobrazení snímků ve vnitřní paměti „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. 4) Baterie „Prodloužení výdrže baterií“ ● Nastavte režim [Power Save] (str. 33) na hodnotu [On] CS 43 Seznam nastavení dostupných v jednotlivých režimech Podrobnosti o s viz „Seznam nastavení s“ (str. Podrobnosti o stínovaných oblastech viz „Seznam nastavení P“ (str. P Transfokátor Blesk Samospoušť Expoziční kompenzace Vyvážení bílé Citlivost ISO Velikost snímku Poměr stran Komprese AF Mode Digital Zoom Průvodce ikonami Date Stamp R R R R R R R R R R R R R M R *1 R – – – R R R – – R R N R R R R R – R R R R R R R a – – R R R R R R R – – R R – R R – – R R P R R R *1 Některé funkce nelze nastavit. 44 CS Seznam nastavení s B Transfokátor Blesk Samospoušť Expoziční kompenzace Vyvážení bílé Citlivost ISO Velikost snímku Poměr stran Komprese AF Mode Digital Zoom Průvodce ikonami Date Stamp R *1 R – – – R R R R R R R F R – R – – – R R R R R R R G R – R – – – R R R R R R R M R *1 R – – – R R R R R R R C R *1 R – – – R R R R R R R N R *1 R – – – R R R R R R R W R – R – – – R R R R – R R R – *1 R – – – R R R – – R R S R – R – – – R R R R R R R *1 Některé funkce nelze nastavit. CS 45 X Transfokátor Blesk Samospoušť Expoziční kompenzace Vyvážení bílé Citlivost ISO Velikost snímku Poměr stran Komprese AF Mode Digital Zoom Průvodce ikonami Date Stamp R – R – – – R R R – R R R V R *1 R – – – R R R R R R R d R – R – – – R R R R R R R q R *1 R – – – R R R R R R R  R – R – – – R R R – R R R *1 Některé funkce nelze nastavit. 46 CS Seznam nastavení P Pop Art Expoziční kompenzace Vyvážení bílé Velikost snímku Expoziční kompenzace Vyvážení bílé Velikost snímku R R R Sparkle R R *1 Pin Hole R R R Watercolor R R R Fish Eye – – R Reflection R R R Soft Focus R R R Miniature R R R Punk R – R *1 Některé funkce nelze nastavit. CS 47 Dodatek Péče o fotoaparát Povrch • Otřete opatrně měkkým hadříkem. Je-li povrch silně znečištěn, namočte hadřík ve slabém roztoku mýdla a pečlivě očistěte. Pokud jste používali přístroj u moře, otřete jej hadříkem namočeným v čisté vodě a pak vysušte. Objektiv • Prach vyfoukejte stlačeným vzduchem a očistěte prodávanou utěrkou na optiku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je benzen či alkohol, ani chemicky upravené utěrky. Ponecháte-li objektiv znečištěný, může dojít ke zplesnivění. Baterie/napájecí adaptér USB • Jemně otřete měkkým hadříkem. Použití samostatně prodávaného napájecího adaptéru USB K tomuto fotoaparátu lze připojit samostatně prodávaný napájecí adaptér USB (F-3AC). S tímto fotoaparátem nepoužívejte žádný jiný napájecí adaptér USB. S napájecím adaptérem F-3AC používejte pouze kabel USB dodaný s fotoaparátem. Nepoužívejte s tímto fotoaparátem žádný jiný napájecí adaptér USB. Je-li napájecí adaptér F-3AC připojen, nelze provádět snímání. Používání samostatně prodávané nabíječky K nabíjení baterie mohou být použity nabíječky LI-41C, UC-50 nebo UC-42BC (prodávány samostatně). Skladování • Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, napájecí adaptér USB a kartu a uložte jej na suchém, chladném, dobře větraném místě. • Pravidelně vkládejte baterii a prověřujte funkčnost přístroje. Neukládejte přístroj na místa, kde se pracuje s chemikáliemi – mohlo by dojít ke vzniku koroze. Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí • Nabíječku nebo napájecí adaptér USB lze použít ve většině domácích zdrojů napětí s rozsahem od 100 V do 240 V stř. Tvar zásuvky, a tedy i potřebné vidlice, se může v různých zemích lišit. Proto pro nabíječku nebo napájecí adaptér USB podle potřeby použijte vhodnou redukci. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. Pokud byly v záručním listu provedeny jakékoli změny ohledně roku, měsíce a data nákupu, jména zákazníka, jména prodejce a sériového čísla. Pokud není s tímto záručním listem předložen doklad o zakoupení. 4 Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení příslušenství, jako jsou například kryt, řemínek, kryt objektivu a baterie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS VG-180

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS VG-180 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag