Návod k použití OLYMPUS TG-830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS TG-830. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS TG-830 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS TG-830.


OLYMPUS TG-830 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1775 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS TG-830 (2565 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS TG-830

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-830 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek LithiumIontová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB8) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 7 8 9 1 2 3 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 11 3 12 13 Kryt baterie/karty Zámek krytu baterie/karty Pojistka Poutko pro řemínek Multikonektor Konektor HDMI micro Stereofonní mikrofon Blesk Indikátor samospouště/ osvětlení LED/Osvětlení AF 10 Objektiv 11 Kryt konektoru 12 Zámek krytu konektoru 13 Závit pro stativ 2 CS 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Anténa GPS 2 Indikátor 3 Tlačítko n 4 Reproduktor 5 Tlačítko R (záznam videosekvencí) 6 Tlačítko spouště 7 Displej 8 Tlačítka transfokátoru 9 Přepínač režimů 10 Tlačítko q (přepínání mezi 11 Křížový ovladač snímáním a přehráváním) Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť) Tlačítko D (vymazat) 12 Tlačítko A (OK) 13 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) Tlačítko H (doleva) I (doprava) Připevnění řemínku fotoaparátu 1 2 3 A G (dolů) Symboly FGHI určují, zda křížový ovladač stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) 1 Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. Podle kroků 1, 2 a 3 otevřete kryt baterie/karty. Kryt baterie/karty 3 3 2 1 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu Pojistka Zámek krytu baterie/karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (s funkcí bezdrátové místní sítě LAN). [. . . ] ● Tiskové objednávky lze vytvářet pouze u snímků uložených na kartě. ● Objednávky DPOF vytvořené jiným zařízením nelze v tomto fotoaparátu měnit. Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. ● Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. Print All Print Multi Print All Index Print Order Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Tisková objednávka jednoho snímku [<] 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva 1 2 Zobrazte nabídku nastavení. ● „Použití nabídky nastavení“ (str. 32) [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. V nabídce přehrávání q vyberte položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. CS 61 3 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 4/30 1 2 3 0 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. NORM 4608 3456 100-0004 ’13/02/26 12:30 4 Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Zrušení všech tiskových objednávek 5 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Reset] a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 2 No Date Time 6 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 62 CS Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 4 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Keep] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 63 Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítek transfokátoru nebo jiných tlačítek. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. Pokud byly v záručním listu provedeny jakékoli změny ohledně roku, měsíce a data nákupu, jména zákazníka, jména prodejce a sériového čísla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS TG-830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS TG-830 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag