Návod k použití OLYMPUS TG€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS TG€. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS TG€ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS TG€.


OLYMPUS TG€ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4208 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS TG€ (3145 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS TG€

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V zájmu trvalého zlepšování svých výrobků si Olympus vyhrazuje právo změn informací, obsažených v tomto návodu. Snímky LCD displeje a vyobrazení fotoaparátu, která se používají v tomto návodu, se mohou od skutečného výrobku lišit. • Před použitím Vašeho fotoaparátu si pozorně přečtěte tento návod, abyste jej mohli správně používat. • Před pořízením důležitých snímků se seznamte s přístrojem a pořiďte několik zkušebních snímků. • Dodržujte prosím bezpečnostní opatření na konci tohoto návodu. [. . . ] Pokud se fotoaparát vypne během komunikace s tiskárnou, může dojít ke špatnému fungování tiskárny, nebo se mohou ztratit obrazová data. • Fotoaparát nepřejde do režimu spánku, pokud je připojen k tiskárně pomocí kabelu USB. 6 Tisk snímků Připojení fotoaparátu k tiskárně Pro připojení fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge použijte dodaný USB kabel. 1 2 3 Zapněte tiskárnu a zapojte kabel USB příslušnou zástrčkou do portu USB tiskárny. • Podrobnosti o zapnutí tiskárny a umístění USB portu se dozvíte v návodu k tiskárně. Zapojte kabel USB do zásuvky USB fotoaparátu. • Fotoaparát se automaticky zapne. • LCD obrazovka se zapne a zobrazí se volba USB připojení. Kryt zásuvek Vyberte [PRINT] a stiskněte i. • Zobrazí se [ONE MOMENT] a fotoaparát je propojen s tiskárnou. 44) Zásuvka USB Poznámka • Při volbě [PC] v kroku 3 se nezobrazí [PRINT MODE SELECT]. Odpojte USB kabel a opakujte postup od kroku 1. CZ 43 Přímý tisk (PictBridge) Tisk obrázků Pokud je fotoaparát připojen k tiskárně, která je kompatibilní s PictBridge, zobrazí se na LCD obrazovce [PRINT MODE SELECT]. Můžete si vybrat z následujících režimů tisku. Průvodce obsluhou PRINT Tiskne zvolený snímek. PRINT ORDER Tiskne snímky podle údajů tiskové objednávky na kartě. Pokud nebyla provedena žádná objednávka, není tato možnost dostupná. 48) Obrazovka [PRINT MODE SELECT] Tiskové režimy a nastavení Dostupné režimy tisku, velikosti papíru apod. Více naleznete v návodu k tiskárně. Jednoduchý tisk 6 Tisk snímků Níže popsaný postup je nejjednodušším způsobem tisku snímků. Vybraný snímek se vytiskne pomocí standardního nastavení bez data nebo názvu. 1 2 3 4 5 V obrazovce [PRINT MODE SELECT] vyberte [PRINT] a stiskněte i. • Zobrazí se [PRINTPAPER]. Stiskněte [\ pro výběr velikosti papíru a stiskněte ]. • Pokud se [PRINTPAPER] nezobrazí, jsou [SIZE] a [BORDERLESS] nastaveny na [STANDARD]. 47) ( Zrušení tisku Stisknutím i během přenosu dat pro tisk zobrazíte volbu pro pokračování nebo zrušení tisku. Tisk se zruší stisknutím [\ pro výběr [CANCEL] a stisknutím i. 46 CZ Přímý tisk (PictBridge) Ukončení přímého tisku Po skončení tisku odpojte fotoaparát od tiskárny. 1 2 3 V obrazovce [PRINT MODE SELECT] stiskněte ^. • Zobrazí se zpráva. REMOVE USB CABLE Odpojte kabel USB od fotoaparátu. • Fotoaparát se vypne. Odpojte kabel USB z tiskárny. Zobrazí-li se chybový kód Pokud se během přímého tisku, nebo jeho nastavení zobrazí chybový kód, postupujte podle následující tabulky. Ohledně podrobností postupujte podle návodu k tiskárně. Indikace obrazovky Možná příčina Fotoaparát není správně připojen k tiskárně. JAMMED SETTINGS CHANGED Byl vyměněn papír v tiskárně za jiný formát během tisku, nebo se jinak změnila konfigurace tiskárny. PRINT ERROR Po nastavení tisku neměňte konfiguraci tiskárny. Provedení opravy Odpojte fotoaparát a znovu jej připojte. Vložte papír do tiskárny. 6 Tisk snímků NO CONNECTION Vypněte tiskárnu i fotoaparát. Zkontrolujte je a případně odstraňte příčinu potíží před spuštěním. TIPY • Pokud se zobrazí jiný než výše uvedený chybový kód, viz »Chybové kódy« (Str. 62). CZ 47 Nastavení tisku (DPOF) Vytvoření tiskových objednávek Tisková objednávka umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data / času) ke snímku na kartu. Pouze snímky uložené na kartě mohou být objednány k tisku. Vložte kartu se zaznamenanými snímky do fotoaparátu před provedením tiskové objednávky. [. . . ] • Napájejte každý přístroj z jiné sít’ové zásuvky (na jiném okruhu). • Poraďte se s vaším prodejcem nebo jiným odborníkem. Pro připojení fotoaparátu k počítači smí být použit pouze originální USB kabel Olympus. Jakékoli neautorizované zásahy nebo úpravy fotoaparátu mohou zabránit uživateli v právu používat fotoaparát. 8 Dodatek 74 CZ Technické údaje Fotoaparát Typ výrobku Systém záznamu Statické snímky Platné normy Videosekvence Pamět’ Počet snímků, které lze uložit : Digitální fotoaparát (umožňuje fotografování a přehrávání snímků) : Digitální záznam, formát JPEG (vyhovuje normě Design rule for Camera File [DCF]) : Exif 2. 2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge : Podpora QuickTime Motion JPEG : Vnitřní pamět’, xD-Picture Card (16 MB – 1 GB) : • Kdy se používá vnitřní pamět’ Režim záznamu SHQ HQ SQ1 SQ2 : Velikost obrazu 2560 × 1920 2560 × 1920 2048 × 1536 640 × 480 Vnitřní pamět’ 7 22 34 160 Karta (při použití 16 MB karty) 4 12 19 91 Efektivní počet bodů Obrazový snímač Objektiv Expozimetrický systém Čas závěrky Vzdálenost fotografování LCD obrazovka Vnější konektor Automatický kalendář Provozní podmínky Teplota Vlhkost Napájecí zdroj Rozměry Hmotnost : 5. 000. 000 pixelů : 1/2, 5" CCD polovodičový, 5. 360. 000 pixelů (hrubé rozlišení) : Olympus 6, 2 mm až 17, 4 mm, 3, 0 stopy až 5, 0 stop (ekvivalentní s 38 mm až 106 mm objektivem na 35 mm fotoaparátu) : Středově vyvážené měření : 1 až 1/2000 s (režim NIGHT SCENE: 2 s) : 0, 5 m (1, 6 stop) až ) (W), 0, 9 m (3, 0 stopy) až ) (T) (normal) 0, 2 m až 0, 5 m (W), 0, 5 m až 0, 9 m (T) (režim makro) : 1, 5" TFT barevná LCD obrazovka, 130. 000 bodů : DC-IN konektor, USB konektor (mini-B), VIDEO OUT konektor : 2006 až 2099 : 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) (provoz) / –20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F) (skladování) : 30 % až 90 % (provoz), 10 % až 90 % (skladování) : 2x AA baterie (Oxyride baterie / alkalické baterie / NiMH baterie), nebo sít’ový adaptér Olympus. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS TG€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS TG€ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag