Návod k použití OLYMPUS TG-630

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS TG-630. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS TG-630 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS TG-630.


OLYMPUS TG-630 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1801 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS TG-630 (2296 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS TG-630

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-630 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-Iontová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB8) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 4 13 Kryt konektoru Poutko pro řemínek Západka krytu konektoru Pojistka Multikonektor Konektor HDMI micro Mikrofon Blesk Indikátor samospouště/Osvětlení LED/Osvětlení AF 10 Objektiv 11 Západka krytu baterie/karty 12 Závit pro stativ 13 Kryt baterie/karty 2 CS 1 5 6 2 3 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 4 Indikátor Reproduktor Tlačítko n Displej Tlačítko spouště Páčka transfokátoru Tlačítko R (pořizování videosekvencí) 8 Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 9 Tlačítko m 10 Tlačítko Y (osvětlení LED) 11 Joystick Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) Tlačítko D (vymazat) Tlačítko A (OK) (# (blesk) I) (Y (samospoušť) G) Joystick F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu Tlačítko H (doleva) I (doprava) Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. G (dolů) Joystick se ovládá stisknutím nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Symboly FGHI určují, zda joystick stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. 1 Podle kroků 1, 2 a 3 otevřete kryt baterie/karty. 3 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu Západka krytu baterie/karty 2 1 Pojistka Kryt baterie/karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. V tomto fotoaparátu používejte výhradně SD/ SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir. 71) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. 2 Vyjmutí karty Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. 1 2 Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. [. . . ] Pokud není fotoaparát používán po dobu 5 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). ● Při delším používání fotoaparátu může dojít k nárůstu vnitřní teploty a následnému automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, počkejte, než fotoaparát dostatečně nevychladne. Rovněž může dojít k nárůstu vnější teploty fotoaparátu, v tomto případě se však nejedná o závadu. Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. 5) ● Mohlo dojít k dočasnému snížení výkonu baterie v důsledku nízké teploty. Vyjměte baterie z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si je na chvíli vložíte do kapsy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 61) Objektiv „Objektiv je zamlžený zevnitř. “ ● Uvnitř fotoaparátu je pravděpodobně vysoká vlhkost. Před dalším používáním fotoaparátu vyjměte baterii a paměťovou kartu a nechte zcela vyschnout s otevřeným krytem baterie/ karty. CS 59 Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a počkejte, než se tělo fotoaparátu přizpůsobí okolní teplotě a vyschne. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. Různé „Fotoaparát vydává při pořizování snímků zvuky. “ ● Fotoaparát může aktivovat objektiv a vydávat zvuky, i když není prováděna žádná činnost. Fotoaparát automaticky provádí činnosti spojené s automatickým ostřením, aby byl připraven snímat. Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 3 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 7) 60 CS Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Provedení opravy Problém s kartou Vložte jinou kartu. Problém s kartou Přepínač karty na ochranu proti zápisu je na straně „LOCK“. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou • Vyměňte kartu. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Format] a stiskněte tlačítko A. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS TG-630

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS TG-630 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag