Návod k použití OLYMPUS TG-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS TG-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS TG-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS TG-2.


OLYMPUS TG-2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2554 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS TG-2 (2148 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS TG-2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-2 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-Iontová baterie (LI-90B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB8) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Kroužek objektivu Názvy součástí 8 1 2 3 4 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 7 11 12 13 14 3 5 6 Kryt konektoru Zámek krytu konektoru Pojistka Reproduktor Multikonektor Konektor HDMI micro Poutko pro řemínek Indikátor samospouště/ osvětlení LED/Osvětlení AF 9 Blesk 10 Objektiv 11 Kroužek objektivu 12 Závit pro stativ 13 Kryt baterie/karty 14 Zámek krytu baterie/karty 2 CS 4 1 2 5 6 7 8 3 9 10 11 12 13 1 Stereofonní mikrofon 2 Anténa GPS 3 Displej 4 Tlačítko spouště 5 Indikátor 6 Tlačítko n 7 Tlačítka transfokátoru 8 Tlačítko R (záznam videosekvencí) 9 Přepínač režimů 10 Tlačítko q (přepínání mezi 11 Křížový ovladač snímáním a přehráváním) Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť) Tlačítko D (vymazat) 12 Tlačítko A (OK) 13 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) H (doleva) I (doprava) Připevnění řemínku fotoaparátu 1 2 3 A G (dolů) Symboly FGHI určují, zda křížový ovladač stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. 1 Podle kroků 1, 2 a 3 otevřete kryt baterie/karty. Zámek krytu baterie/karty 3 2 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu 1 Kryt baterie/karty Pojistka Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (s funkcí bezdrátové místní sítě LAN). 79) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. Vyjmutí karty 1 2 Pojistka baterie Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). [. . . ] ● Je-li v režimu [All Print] zvolena možnost [Option Set], zobrazí se obrazovka [Print Info]. ● Po dokončení tisku se objeví obrazovka [Print Mode Select]. Print Mode Select Back MENU Tiskové objednávky V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. To umožňuje snadný tisk snímků na domácích nebo komerčních tiskárnách s podporou technologie DPOF. Počítač ani fotoaparát nejsou potřeba – stačí mít u sebe kartu s tiskovou objednávkou. ● Tiskové objednávky lze vytvářet pouze u snímků uložených na kartě. ● Objednávky DPOF vytvořené jiným zařízením nelze v tomto fotoaparátu měnit. Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. ● Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. Print All Print Multi Print All Index Print Order Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Tisková objednávka jednoho snímku [<] 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva 1 2 Zobrazte nabídku nastavení. ● „Použití nabídky nastavení“ (str. 30) [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. V nabídce přehrávání q vyberte položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. CS 63 3 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 4/30 1 2 3 0 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. NORM 3968 2976 100-0004 ’13/02/26 12:30 4 Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Zrušení všech tiskových objednávek 5 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Reset] a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 2 No Date Time 6 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 64 CS Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 4 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Keep] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 65 Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS TG-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS TG-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag