Návod k použití OLYMPUS TG-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS TG-1. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS TG-1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS TG-1.


OLYMPUS TG-1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3265 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS TG-1 (3897 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS TG-1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT TG-1 Návod k pouzití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát emínek LithiumIontová baterie (LI-90B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB8) Kabel AV (CB-AVC3) Instalacní disk CD-ROM OLYMPUS Dalsí nezobrazené píslusenství: zárucní karta Obsah se mze lisit v závislosti na míst zakoupení. Názvy soucástí Jednotka fotoaparátu 8 1 2 3 4 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 7 11 12 13 14 3 5 6 Kryt konektoru Zámek krytu konektoru Pojistka Reproduktor Multikonektor Konektor HDMI micro Poutko pro emínek Indikátor samospoust/ osvtlení LED/Osvtlení AF 9 Blesk 10 Objektiv 11 Krouzek objektivu 12 Závit pro stativ 13 Kryt prostoru pro baterie/kartu 14 Zámek prostoru baterie/karty 2 CS 3 1 4 5 6 7 2 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stereofonní mikrofon Displej Tlacítko spoust Indikátor Tlacítko n Tlacítka transfokátoru Tlacítko R (záznam videosekvencí) Pepínac rezim Tlacítko q (pepínání mezi snímáním a pehráváním) 10 Kízový ovladac Tlacítko INFO (zmna zobrazení informací) Tlacítko D (vymazat) 11 Tlacítko A (OK) 12 Tlacítko m Pipevnní emínku fotoaparátu 1 2 3 Utáhnte emínek pevn, aby nevyklouzl. CS 3 Displej Obrazovka rezimu snímání 1 29 28 27 26 25 24 23 P 0. 0 WB AUTO ISO AUTO 2 877hPa 1200m z 4 NORM Date GPS 12M 0:34 1 Rezim snímání . . . . . str. 20 4 Blesk v pohotovostním 5 rezimu/nabíjení 6 blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 29 11 6 Expozicní 7 Vyvázení bílé . . . . . . . . . . . . . . str. 31 10 Velikost snímku (statické 11 Nahrávání se zvukem snímky) . . . . . . . . . . . . . . . str. [. . . ] Po dokoncení nastavení zkontrolujte poklepáním správnou funkci fotoaparátu. Pouzití osvtlení LED jako pídavného osvtlení [LED lampa] d (Nabídka nastavení 3) Tough Nastavení LED Illuminator Podnabídka 2 Podnabídka 3 LED Illuminator Off On Pouzití Zakáze osvtlení LED. Povolí osvtlení LED. , , Pouzití osvtlení LED" (str. 33) Po klepnutí na horní stranu fotoaparátu CS 53 Záznam informací o míst snímání a casu pi poízení snímku [GPS Nastavení] d (Nabídka nastavení 3) GPS Nastavení Volba [Track] zaznamenává data systému GPS pro vytvoení záznamu pozic systému GPS. Podnabídka 2 GPS Podnabídka 3 Off On Status Auto Time Adjust Off On Off Auto 1min 30sec 10sec Ulozit Off On Off On Off On Off On Pouzití Vypne funkci GPS. Slouzí ke zobrazení obrazovky s informacemi o umístní. Slouzí ke zrusení zobrazení státu nebo provincie. Slouzí ke zrusení zobrazení orientacního bodu. Slouzí ke zobrazení orientacního bodu. Track Country/Region State/Province City Landmark Polozka [Auto Time Adjust] je aktivní pouze v pípad, ze je v nabídce [Svtový cas] nastavena podnabídka x (domácí casová zóna). Záznamy pozic jsou ukládány do slozky GPSLOG na pamové kart. Pokazdé, kdyz vyberete moznost [Save], bude vytvoen nový soubor. Více soubor bude vytvoeno, pokud: bude v prbhu zaznamenávání zmnno datum; zmníte nastavení moznosti [Track]. Záznam pozic je ukoncen v pípad, ze: dojde k vybití baterie; je fotoaparát vypnut po dobu delsí nez 24 hodin. Informace o tématech jako je prohlízení záznam dat systému GPS naleznete v návodu k softwaru sledování dat systému GPS. 54 CS Tisk Pímý tisk (PictBridge*1) Po pipojení fotoaparátu k tiskárn, která je kompatibilní s technologií PictBridge, mzete snímky tisknout pímo ­ bez pouzití pocítace. Chcete-li zjistit, zda vase tiskárna podporuje technologii PictBridge, nahlédnte do návodu k pouzití tiskárny. *1 PictBridge je standard pro propojení digitálních fotoaparát a tiskáren rzných výrobc a pímý tisk snímk. Rezim tisku, formát papíru a jiné parametry nastavitelné pomocí fotoaparátu závisí na pouzité tiskárn. Blizsí informace naleznete v návodu k pouzití tiskárny. Podrobné informace o dostupných typech papíru, vkládání papíru a instalaci inkoustových náplní naleznete v návodu k pouzití tiskárny. 2 Zapnte tiskárnu a poté k ní pipojte fotoaparát. Multikonektor Otevete kryt konektoru ve smru sipky. Kabel USB (dodán s fotoaparátem) Tisk snímk s pouzitím standardního nastavení tiskárny [Easy Print] V nabídce nastavení nastavte moznost [USB Connection] na hodnotu [Print]. 46) 1 I (doprava) Na displeji zobrazte snímek, který chcete vytisknout. , , Prohlízení snímk" (str. Chcete-li vytisknout dalsí snímek, vyberte jej pomocí joysticku HI a stisknte tlacítko A. Ukoncení tisku Po zobrazení vybraného snímku na displeji odpojte kabel USB z fotoaparátu i tiskárny. CS 55 Zmna tiskových nastavení tiskárny [Custom Print] Podnabídka 4 Off/On*1 Pouzití Snímek se vytiskne s ohranicením ([Off]). Snímek se vytiskne na celou stránku ([On]). 1 2 3 Postupujte podle krok 1 a 2 v cásti [Easy Print] (str. Pomocí tlacítek FG vyberte rezim tisku a stisknte tlacítko A. (Pocet snímk Pocet snímk na stránku ([Pics/Sheet]) na stránku se lze nastavit pouze v pípad, ze byla lisí v závislosti v kroku 3 vybrána moznost [Multi Print]. na tiskárn. ) *1 Nastavení dostupná v nabídce [Borderless] se u jednotlivých tiskáren mohou lisit. Pokud je v krocích 4 a 5 vybrána moznost [Standard], bude snímek vytistn s pouzitím standardního nastavení tiskárny. Podnabídka 2 Pouzití Print Vytiskne snímek vybraný v kroku 6. [. . . ] 4 Je-li to mozné, tato záruka je platná po celém svt. Autorizovaná servisní centra spolecnosti Olympus uvedené v této záruce ji budou respektovat. * Informace o mezinárodní síti servisních center spolecnosti Olympus naleznete v pipojeném seznamu. Omezení záruky Spolecnost Olympus neposkytuje zádnou záruku, výslovnou ani pedpokládanou, týkající se obsahu tchto psaných materiál a programu. Za zádných okolností nerucí za zádné skody zpsobené pedpokládanou obchodovatelností produktu nebo jeho vhodností pro urcitý úcel ani za zádné následné, náhodné ani nepímé skody (mimo jiné ztráty zisku, narusení chodu firmy nebo ztráty obchodních informací) vzniklé pi pouzití a v souvislosti s pouzitím tchto tistných materiál, program nebo vlastního pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS TG-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS TG-1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag